Blog

Zveřejňování „hříšných“ pump podle Lidových novin zabírá

Článek „Zveřejňování hříšných pump zabírá. Kvalita benzínu a nafty se zlepšila“ publikovaly Lidové noviny. Celý text k dispozici zde.

Výhrady SČS jsou uvedeny v článku samém, ale jistě lze ještě doplnit:

  • zveřejňování jistě dnes neslouží k orientaci spotřebitelů, kde je riziko natankování nekvalitního paliva, protože informace o nálezu je publikována (a jinak to ani být nemůže) s mnohaměsíčním zpožděním (až když Rozhodnutí ČOI nabude právní moci)
  • zveřejňovány jsou kompletní Rozhodnutí, kterým však rozumí jen odborníci. Požadavek na doplnění jednoduché a srozumitelné informace o podstatě pochybení ČOI i MPO dlouhodobě odmítá
  • typický argument ČOI, že zákazník, který nerozumí podstatě Rozhodnutí se může orientovat podle výše pokuty, je nepřijatelný. Pokuty za nekvalitní paliva jsou řádově vyšší, než pokuty udělované ČOI při ostatních kontrolách. Pokuty v řádech desítek tisíc korun jsou udělovány i za drobná pochybení, která nijak nepoškozují zákazníka, motor ani státní rozpočet (typicky = bod vzplanutí nebo tlak par)
  • statistika závadovosti není žádnou statistikou, protože nectí základní matematické požadavky. I toto upozornění je příslušnými orgány dlouhodobě ignorováno
  • tvrzení ČOI, že zveřejňování těch, kteří prošli kontrolou bez závad by pro tyto subjekty znamenalo konkurenční výhodu, považujeme za absurdní
  • z publikovaného grafu je zřejmé, že zveřejňování nálezů má jen zanedbatelný vliv na kvalitu

No Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.