Blog

Vzor vyhodnocení a začlenění provozovaných činností na čerpací stanici podle požárního nebezpečí

Vzor vyhodnocení a začlenění provozovaných činností na čerpací stanici podle požárního nebezpečí

Vzor vyhodnocení a začlenění provozovaných činností na čerpací stanici podle požárního nebezpečí dle § 4 odst.2 a 3 zákona 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 28, vyhl. 268/2009 Sb.