Blog

Vývoj kvality PHM prodávaných v síti ČS v ČR

Vývoj kvality PHM prodávaných v síti ČS v ČR

Ing. Vladimír Velčovský – ČOI
Statistika monitoringu jakosti motorových paliv u veřejných čerpacích stanic, trendy ve struktuře zjištěných neshod s normami, očekávaný trend ve vývoji kvality paliv na českém trhu, perspektivy rozvoje monitoringu jakosti paliv, četnosti kontrol.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.