V-fúze Česká rafinerská Tag

Opakovaná žádost o obnovu řízení v cause Unipetrol x CRC podána

SČS podalo koncem prosince 2015 k ÚOHS opakovanou žádost o obnovu řízení v případu převzení České rafinerské Unipetrolem. Předchozí žádost byla zamítnuta s tím, že námi dokládaná časová osa monitorující chování Unipetrolu není dostatečně dlouhá a nelze ji tedy považovat za důkaz (původní žádost byla podána…

SČS požádalo o obnovu řízení ve věci převzetí České rafinerské Unipetrolem

Chování Unipetrolu po srpnovém požáru prokázalo, že český trh nelze považovat za plně integrovaný s trhem evropským. Již v průběhu požáru totiž Unieptrol prudce zvýšil svou prodejní cenu nafty (spot) a cena neklesla ani po několik následujících týdnů. Pokud by byla česká republika standardní součástí…

Žaloba proti povolení převzetí českých rafinerií Unipetrolem podána

SČS oznamuje, že v souladu se svými předchozími vyjádřeními dnes u Krajského soudu v Brně podává Správní žalobu, ve kterté navrhuje, aby bylo zrušeno Rozhodnutí ÚOHS z 19.12.2014 povolující 100% převzetí českých rafinerií Unipetrolem.   Správní žaloba je doprovázena Návrhem na přiznání odkladného účinku, kterým…

Pokus o převzetí českých rafinerií Unipetrolem může dopadnout zcela jinak!

SČS – Unie nezávislých petrolejářů připravuje správní žalobu, kterou napadne Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž z konce loňského roku, povolující převzetí České rafinerské Unipetrolem.   Správní žaloba bude doprovázena i návrhem na předběžné opatření, kterým by bylo pozastaveno souhlasné Rozhodnutí ÚOHS.   SČS přístoupilo k…

Převzetí České rafinerské Unipetrolem

Úřad pro hospodářskou soutež zamítl Rozklad proti převzetí České rafineské Unipetrolem, který podala naše asociace začátkem tohoto roku. Důvodem zamítnutí je nedávný rozsudek nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že případný rozklad může podat pouze účastník řízení, v tomto případě pouze Unipetrol.   Formálně tak souhlasné…