upei Tag

Nové newslettery UPEI

Přidáváme odkazy na dva nové newslettery UPEI (40 a 41) V čísle 40 najdete mimo jiné informace o dalším vývoji sledované bruselské legislativy (biopaliva, FQD, topné oleje) a také odkaz na společný dopis UPEI, FuelsEurope, ACEA a ACEM Evropské komisi o nálepkách pro identifikaci motorových paliv….