§-novela SD+ovzduší 2015 Tag

SČS „zabodovalo“ při ochraně distributorů (novela zákona o SD)

V pátek 2.10. proběhlo 3. čtení novely zákona o spotřebních daních, navržené pozměňovací návrhy byly přijaty. Pro SČS je úspěchem, že se podařilo prosadit celou řadu změn: – do zákona je včleněna část, která umožňuje doprovázet převážené minerální oleje elektronickými dokumenty (čímž bude zamezeno diskusím,…

Daňová podpora biopaliv by mohla skončit k polovině roku

Sněmovna propustila do třetího čtení novelu zákona o spotřebních daních, která také umožní snížit kauce menším distributorům pohonných hmot. K předloze se při dnešním druhém čtení sešly dva pozměňovací návrhy, které v případě jejich schválení ukončí k 30. červnu daňovou podporu čistých a vysokoprocentních biopaliv….