§-NAPCM Tag

Národní akční plán čisté mobility

Smyslem dokumentu je naplnit požadavek EU na rozvoj infrastruktury pro distribuci alternativních paliv a nastavit takové změny, které povedou ke snižování emisí z dopravy.   Dokument s výše uvedeným názvem nechalo v „důverném režimu“připravit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpracovatelem byla pravděpodobně externí firma, účastníky přípravné…