Blog

Souhrnné výsledky monitoringu kvality za rok 2015

Česká obchodní inspekce dnes (odkaz) zveřejnila výsledky monitoringu kvality za rok 2015.

Tisková zpráva a přložené tabulky popisují detalně zjištění monitoringu v roce 2015 a porovnávají jeho výsledky s rokem 2014 a roky předcházejícími (historie monitoringu sahá až do roku 2001).

Zveřejněné dokumenty jsou k dispozici zde:

ČOI – souhrnná zpráva o monitoringu kvality PHM v roce 2015

ČOI – porovnání jakosti PHM v roce 2015 a 2014

ČOI – monitoring kvality PHM 2015 v grafech a vývoj závad od roku 2001


 

Co lze ze zprávy mimo jiné vyčíst?

– závady u motorové nafty se týkají většinou bodu vzplanutí, podle zveřejňovaných rozhodnutí ČOI jde většinou o nepodstatné odchylky od normy nemající vliv na chod motoru

– po odečtění problémů s bodem vzplanutí se zjištění u nafty i benzínu pohybují na hranici půl procenta, což je výrazně pod evropským průměrem (data 2013), kvalitu českých pohonných hmot tedy lze označit jako nadstandardní

– stejně nadstandardními jsou i pokuty udělované ČOI – průměrná výše pokuty u případů, které nabyly právní moci v roce 2015 je téměř 200.000 Kč. S ohledem na to, že jde většinou o zanedbatelná pochybení a že i ČOI si je vědoma, že jsou způsobena nedbalostí a mnohdy mimo čerpací stanici, domníváme se, že výše pokud neodpovídá míře zavinění a poškození spotřebitele

 

No Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.