Blog

Sněmovní Výbor pro životní prostředí schválil úpravu požadavku na snižování emisí v dopravě

Na dnešním jednání Výboru pro ŽP v Poslanecké sněmovně byla odsouhlasena změna, která upravuje hodnotu snížení emisí skleníkových plynů v dopravě (limit platný ke konci roku 2017) ze 4% na 3,5%.

Novelu posuzoval včera i Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále musí projít hlasováním v Poslanecké Sněmovně, Senátu…

Uvedená změna byla součástí pozměňovacího návrhu předneseného ve výboru. Je jednoznačně potřebná, ačkoli trochu nesystémová, protože uvedená novela zákona o ochraně ovzduší se zabývá zejména lokálními topeništi.

Obdobný návrh, který byl dnes schválen na jednání Výboru pro ŽP je obsažen i v připomínkách SČS k další novele zákona o ochraně ovzduší, která bude předkládána Vládě zřejmě v přístím měsíci a která se cíleně zabývá právě biopalivy.

Základní informaci o jednání přináší iDnes zde

No Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.