Blog

Pozor – chybně prováděné kontroly používání EET na čerpacích stanicích

Zaregistrovali jsme, že Finanční správa vyrazila do terénu a hledá chyby při plnění podmínek EET na čerpacích stanicích. Jako chybu například označuje stav, kdy při nákupu prostřednictvím karty CCS není tržba registrována.

Ujišťujeme všechny provozovatele čerpacích stanic, že prodej prostřednictvím CCS a podobných fleetových karet, kdy karta je pouze evidenčnm nástrojem a platba probíhá následně bankovním převodem na základě vystavené faktury, NEPODLÉHÁ evidenci EET.

V metodice, kterou Finanční správa k projektu EET pod číslem jednacím  76261/17/7100-10114-110525 sama vydala, se píše: “ V případě, že v okamžiku výdeje zboží nebo služeb nedochází k platbě, ale dochází pouze k zaevidování částek, které budou poplatníkem následně vyúčtovány, a to většinou za předem stanovený časový úsek zákazníkovi nebo jiné osobě (např. zaměstnavateli příjemce zboží či služeb – za závodní stravovaní poskytované cizím subjektem zaměstnancům, za čerpání pohonných hmot prostřednictvím různých fleetových karet, CCS karet apod.), která provede úhradu poplatníkovi, nebude zaevidování částek za výdej zboží či služeb evidenci tržeb podléhat, neboť nejsou splněny formální znaky evidované tržby, resp. v danou chvíli vůbec nedochází k platbě. Samostatně je pak nutné posuzovat transakci týkající se vypořádání vyúčtované částky. Pokud bude taková platba realizována převodem z účtu na účet, nejedná se o evidovanou tržbu.“

 

No Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.