Blog

Plynárenské firmy chystají další Memorandum o podpoře CNG

Plynárenské firmy (innogy, E.ON a Pražská plynárenská) společně s Českým plynárenským svazem připravily novou verzi memoranda na podporu zemního plynu v dopravě. Memorandum bude předloženo na jednání vlády tuto středu.

kancelář SČS vyjádřila s tímto krokem zásadní nesouhlas a vydala na podporu svého postoje tiskovou zprávu.

Není naším cílem vyhnat CNG z trhu, ale k jeho textu i způsobu předložení memoranda máme řadu výhrad:

  • není standardní, aby dokument, který finančně zavazuje příští vládu, byl projednáván těsně před koncem funkčního období této vlády, zvláště když není k urychlenému projednání žádný důvod
  • stejně tak není standardní, aby byl vládní dokument projednáván za zavřenými dveřmi a nebyl nijak konzultován s ostatními hráči na trhu. Bohužel, příprava dokumentů bez účasti ostatních účastníků trhu se děje vždy (a zároveň pouze), pokud je jejich obsahem používání zemního plynu v dopravě
  • vláda by podle našeho názoru neměla vyjadřovat samostatnou podporu jakémukoli alternativnímu palivu, dokud nebude existovat koncepční dokument, který stanoví střednědobé a dlouhodobé vize pro roky 2030 a 2050. Teprve v rámci takových vizí je správné pojmenovata případně podpořit paliva, která přínášejí nejvyšší environmentální efekt za vynaložení nejnižších finančních nákladů. Národní akční plán čisté mobility takovým strategickým materiálem není

No Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.