Banner-light
O nás
SČS – Unie nezávislých petrolejářů je oborovým sdružením nezávislých petrolejářů (provozovatelů čerpacích stanic, distributorů ropných produktů, výrobců biopaliv…) působících na českém trhu.

Založena byla v roce 2006 a do léta 2014 půdobila na českém trhu pod názvem „Společenství čerpacích stanic ČR“.

Právní formou Unie je spolek (podle Nového občanského zákoníku).

Unie je oborovým sdružením pro obor distribuce a prodeje pohonných hmot začleněným do struktury Hospodářské komory ČR. V rámci Hospodářské komory je „autorizovaným společenstvem“ pro obory „provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami“, “ distribuce pohonných hmot“ a „výroba a dovoz biopaliv“.aUnie je také skupinovým členem Asociace malého a středního podnikání.

Unie je od roku 2002 členem UPEI (Sdružení evropských nezávislých petrolejářů), do tohoto sdružení bylo přijato jako první národní organizace z nových členských zemí EU.

Na tuzemském trhu jsou přirozenými partnery SČS Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a Česká asociace LPG (CALPG).

Kontaktní údaje:
SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.
sídlo a adresa kanceláře: Riedlova 919, 468 61 Desná
telefon: +420 483 383 999
fax: +420 483 383 333
email: info@scs.cz
číslo datové schránky: q8ak9f2
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném pod značkou L 2380 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO 65265157, Unie není plátcem DPH.
bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

bankovní účet číslo: 162804335/0300

 

Představenstvo

 

Ivan Indráček, předseda představenstva, vedoucí Kanceláře Unie

Martin Mikl, místopředseda představenstva

Petr Madurkay, člen představenstva

Jan Mlejnek, člen představenstva

Richard Richtermoc, člen představenstva

František Šálek, člen představenstva

Dokumenty

Stanovy SČS ČR ke stažení zde.

Zde si můžete stáhnout přihlášku ke členství ve Společenství čerpacích stanic ČR, vyplnit a zaslat dle instrukcí.

Osvědčení o autorizaci SČS v Hospodářské komoře:

Provozování čerpacích stanic pohonných hmot Osvedceni o autorizaci – provozovani cerpacich stanic PHM

Distribuce pohonných hmot Osvedceni o autorizaci – distribuce PHM

Výroba a dovoz biopaliv osvedceni o autorizaci – vyroba a dovoz biopaliv

Etická pravidla

Všichni členové SČS se při svém vstupu zavazují dodržovat etická pravidla schválená Valnou hromadou dne 28.02.2002

Členové SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR
tímto deklarují, že svou podnikatelskou činnost  budou provádět
za dodržování následujících pravidel chování na trhu :

 

  • Důsledně dodržovat právní řád České republiky a nevykonávat žádnou činnost, která by byla proti jeho liteře či duchu
  • Respektovat platné závazné i doporučené předpisy o ochraně životního prostředí
  • Ručit za kvalitu prodávaných produktů a služeb a jejich soulad s platnými tuzemskými technickými předpisy a normami
  • Obchodní soutěž vést korektně, v rámci platných předpisů. Vyhnout se takovým akcím nebo prohlášením, která by mohla poškodit pověst nebo důvěryhodnost  ostatních účastníků trhu
  • Vyhnout se jakémukoli jednání, které by bylo možno označit jako korupci nebo jiné nečestné aktivity
  • Nezaměstnávat pracovníky, kteří byli propuštěni jinými oborovými firmami pro porušování pracovních předpisů nebo norem blízkých těmto etickým pravidlům
  • Řádně plnit uzavřené obchodní smlouvy co do obsahu i splatnosti faktur. V případě vlastních finančních obtíží neuvést své dodavatele v omyl.

Přidejte se

Nejprve slovo úvodem

SČS bylo založeno v sokolovně moravské vesnice Telnice v roce 1996 jako přímý důsledek kampaně, která byla vedena proti nezávislým čerpacím stanicím. Média tehdy na základě informací z České obchodní inspekce tvrdila, že u malých čerpacích stanic se nedoporučuje tankovat, protože 30% z nich prodává nekvalitní palivo. Jedinou zárukou je prý tankování u značkových pump. Nakonec se ukázalo, že šlo o velmi hrubou dezinformaci, skutečných závad bylo asi 10x méně a byly rozděleny mezi nezávislé i značkové prodejce.

Tehdy si řada pumpařů uvědomila, že bez spolupráce, bez  společné reprezentace vůči médiím a státní správě se neobejdou. Není to nic nového, každý obor má svůj cech, který pomáhá zajišťovat kvalitu a čistotu podnikatelského prostředí, obhajuje zájmy svých členů.

I státní správa se naučila komunikovat s asociacemi a komorami, předpokládá, že jsou to ty správné subjekty, které reprezentují příslušnou část podnikatelské veřejnosti.

 

Proč se přidat? Co vám členství v naší Unii přinese?

– můžete se podílet na přípravě a připomínkování nové české legislativy, té, která bude mít bezprostřední dopad na vaše podnikání

– pokud máte chuť, můžete se podílet i na připomínkování evropské legislativy, co se v Bruselu upeče, to se následně objeví i u nás a obvykle se s tím už nedá nic moc dělat

– získáte přístup do elektronické konference, prostřednictvím které můžete konsultovat své aktuální problémy a zkušenosti s ostatními členy

– získáte průběžný přísun informací o tom, co se chystá

– můžete využívat informačních a poradenských služeb naší kanceláře

– prostřednictvím SČS se stanete i členy Hospodářské komory a Asociace malých a středních podniků a budete mít přístup k jejich informačním a poradenským zdrojům

– a občas se objeví i nějaká zvýhodněná obchodní nabídka pro všechny členy asociace

 

Proč hledámeme další členy?

– proto, že vyjednávací síla asociace je poměřována obratem jejích členů, počtem zaměstnanců, tržním podílem

– proto, že rozsah činnosti SČS je dnes již tak velký, že jej nelze naplnit dobrovolníky a zdarma. Je vítán každý, kdo vnímá činnost SČS pozitivně a je ochoten na naší činnost přispět finančním příspěvkem

 

dál?

Pokud jsme Vás přesvědčili, stáhněte si členskou přihlášku a odešlete ji naskenovanou nebo faxem do naší kanceláře Přihláška SČS

Pokud máte další dotazy, předejte nám kontakt na info@scs.cz, ozveme se Vám zpět