Novela zákona o ovzduší 2016

Popis projektu

Tato novela zákona o ovzduší upravuje podmínky a způsob prokazování snížení emisí z prodávaných motorových paliv pro povinné subjekty.

SČS vnímá snahu o snižování emisí jako správný krok. Musí však jít o skutrečné snižování emisí, nikoli o „hru na snižování emisí“.

Snahou SČS je zajistit, aby podmínky, kteé zákon stanovuje, byly splnitelné a aby jejich plnění bylo minimálně administrativně náročné. Zároveň budeme prosazovat, aby se snižování emisí týkalo každého znečišťovatele. Již není tajemstvím, že zemní plyn přispívá k emisím skleníkových plynů dokonce více, než motorová nafta a elektřina je nosičem, jehož dopady na emise skleníkových plynů významně závisí na použitém energetickém zdroji. Je-li primárním zdrojem například hnědé uhlí, je lepší na elektromobilitu rovnou zapomenout.

Osoby

předkladatelem novely je MŽP

Data

Historie projektu


03.06.2016 – na MŽP proběhlo vypřádání připomínkového řízení. Část připomínek SČS uplatněných prostřednictvím Hospodářksé komory byla akceptována. Detaily v záložce dokumentů


22.04.2016 – připomínky SČS k novele jsou předány na MŽP


duben 2016 – MŽP posílá návrh zákona do vnějšího připomínkového řízení

 

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Vláda souhlasí s nižším emisním limitem

Vláda na jednání 12.9.2016 odsouhlasila návrh novely zákona o ochraně ovzduší, která mění výši povinného snížení emisí ze 4% na 3,5% v roce 2017. Do povinnosti snižovat emise se mohou započíst i dodávky LPG nebo CNG na trh. Novela zákona musí projít parlamentem, předpokládá se, že…

0 comments

Sněmovní Výbor pro životní prostředí schválil úpravu požadavku na snižování emisí v dopravě

Na dnešním jednání Výboru pro ŽP v Poslanecké sněmovně byla odsouhlasena změna, která upravuje hodnotu snížení emisí skleníkových plynů v dopravě (limit platný ke konci roku 2017) ze 4% na 3,5%. Novelu posuzoval včera i Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále musí projít…

0 comments

Česku hrozí, že nesplní ekologické závazky v dopravě

Hospodářské noviny upozorňují, že splnění ekologickýh závazků v dopravě v roce 2017 bude po zdražení biopaliv od letošního ledna komplikované, možná nemožné. Článek částečně souvisí i s novelou zákona o ochraně ovzduší, která je právě připravována. Čtěte zde

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Posts not found

Kalendář událostí

Posts not found