Blog

Kvalita PHM v roce 2015

Česká obchodní inspekce publikovala konečný přehled monitoringu kvality v roce 2015. Při odběru 2723 vzorků bylo zjištěno pouze 33 vadných, které představují pouhé 1,2 % závad.

Pokud ze statistiky vypustíme všechny případy, kdy došlo k nedodržení bodu vzplanutí, sníží se závadovost na 0,6%.

Hodně dobré číslo a to i v evropském srovnání!

Výsledky monitoringu kvality PHM za rok 2015

 

No Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.