Blog

Convenience – komplexní program zlepšování kvalitativní úrovně a prodejního výkonu čerpacích stanic

Program Convenience nabízí čerpacím stanicím cestu ke zvýšení jejich prodejního výkonu. Po auditu a identifikaci silých a slabých stránek lokality následuje návrh změn v provozu, úprav čerpací stanice a program cíleného tréninku obsluhy.


CONVENIENCE Audit

Každému zájemci jsme připraveni připravit individuální nabídku služeb, nejlépe na základě provedeného CONVENIENCE Auditu příslušné čerpací stanice, který umožní velmi detailně definovat rozvojový potenciál a určit hlavní směry jeho využití.

CONVENIENCE Store
V rámci sekce CONVENIENCE Store navrhneme individuální řešení modernizace prodejního prostoru čerpací stanice.

CONVENIENCE Akademie
Nejefektivnější investicí, která přináší zlepšení prodejů je vzdělávání personálu. Kurzy úspěšně prošli v minulém roce operátoři a manažeři některých členských čerpacích stanic SČS

PŘÍKLAD ZÁKLADNÍHO SPECIALIZOVANÉHO PROGRAMU
Přestože jsme připraveni sestavit každému zájemci individuální vzdělávací program, předkládáme příklad nejvíce využívaného základního specializovaného čtyřdenního programu:
Personál čerpacích stanic bude rozdělen do studijních skupin min. po 12, max po 18 lidech.
sk.A – operátoři – obsluha čerpací stanice
sk.B – vedoucí směn, provozovatelé, vedoucí/nájemci ČS, zástupci vedoucích nebo pracovníci s ambicí vedoucí pozice, pracovníci centrály
Výuku ve skupinách orientujeme nejen na zjištěné rezervy, ale i na specifické pratické zaměření a potřeby frekventantů.
Výuka je doplněna individuálním vstupním/výstupním internetovým e-learningovým testem, který by měli absolovat všichni frekventanti. Test částečně poslouží k informativnímu hodnocení znalostí účastníků v rozsahu výuky.

Harmonogram
1. Provedení CONVENIENCE Auditu na vybraných čerpacích stanicích
X – vstupní test frekventantů prostřednictvím e-learningové aplikace (ZDARMA)
2. Výuka s tréningem CONVENIENCE Akademie (prodejní prostor a obchodní komunikace)
3. Navazující praktika v reálném prostředí čerpací stanice formou koučingu – CONVENIENCE Servis
X – výstupní test frekventantů prostřednictvím e-learningové aplikace (ZDARMA)
4. Seminář pro managery a vedoucí směn – (na výběr dvě varianty)
5. Vyhodnocení vzdělávacího procesu


Schéma programu a stručný popis naleznete v tomto dokumentu: CONVENIENCE – schema projektu


Další informace naleznete na webu provozovatele.


Speciální slevy určené členům SČS jsou uvedeny v tomto dokumentu:Convenience – cenova nabidka pro cleny SCS

 

No Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.