Banner-light
Aktuality

Poslední newsletter UPEI roku 2016

Newsletter pod číslem 39 informuje o návrzích na reformu výběru DPH v EU o RED II (více v našem vlastním článku zde) o plánovaných změnách v FQD (zrušení výkazu původu zboží) o snaze UPEI, FuelsEurope, ACEA a ACEM přesvědčit Evropskou komisi k vydání jednotného designu…

RED II

Ačkoli nejde o článek související s hlavní postavou detektivního seriálu „Blacklist“ je RED II také docela obstojná „detektivka“. RED II je nová verze „Renewable Energy Directive“, v překladu direktiva o obnovitelných zdrojích energie. Máme k dispozici první návrh, který Evropská komise předkládá k jednání Evropskému parlamentu….

ÚOHS dokončil šetření na trhu pohonných hmot

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokončil sektorové šetření trhu pohonných hmot, které probíhalo v letech 2013 až 2015. Tiskovou zprávu se shrnutím lze nají zde Závěrečný dokument z šetření (čítající přes 70 stran)  je možno stáhnout z našeho webu zde: ÚOHS – maloochodní prodej PHM (závěry sektorového šetření)

Nové značení paliv – proč, jak a kdy

Proč? V říjnu 2016 vydaná norma EN16942 stanovuje nový systém značení motorových paliv. Důvodem zavedení tohoto značení je snaha usnadnit spotřebitelům tankování v době, kdy se na evropském trhu objevuje nepřeberné množství paliv lišících se nejen podílem biosložky, ale i komerčními názvy.   Jak? Systém je…