Banner-light
Nově přidané dokumenty

Tisková zpráva Kanceláře SČS k Memorandu na podporu zemního plynu 20171011

Tisková zpráva Kanceláře SČS k Memorandu na podporu zemního plynu 20171011

ČMI k indikaci ceny PHM na výdejních stojanech

ČMI k indikaci ceny PHM na výdejních stojanech

UPEI Annual report 2016

UPEI Annual report 2016

EU fuel quality monitoring 2015

EU fuel quality monitoring 2015

Informace pro prodejce poskytující plnění osobám požívajícím výsad a imunit (16182-17) Dokument vysvětlující postupy při prodeji zboží osobám, které mají nárok na vrácení daní podle §80 (SD) a §15 (DPH)

Informace pro prodejce poskytující plnění osobám požívajícím výsad a imunit (16182-17)

Dokument vysvětlující postupy při prodeji zboží osobám, které mají nárok na vrácení daní podle §80 (SD) a §15 (DPH)

Příručka vzorkaře celní správy

Prirucka vzorkare celni spravy

Podle tohoto dokumentu postupuje celní správa při odběru vzorků na čerpacích stanicích, ve skladech nebo při přepravě.
Pozor, jde o kompletní příručku, speciální část věnovaná odběrům vzorků ropných produktů je na stránkách 79 až 84.

Formulář evidence prodejů PHM na čerpacích stanicích za rok 2016

Evidence_PHM_priloha15_v02

Tisková zpráva ČOI – kvalita motorových paliv v ČR v roce 2016

2017-02-10-phm-2016

Přehledná zpráva o kvalitě paliv na českém trhu v roce 2016

Změny v oznamovací povinnosti pro distributory PHM

Informace pro distributory PHM_změna v oznamovací povinnosti

Energy_Policies_of_IEA_Countries_Czech_Republic_2016_Review

Energy_Policies_of_IEA_Countries_Czech_Republic_2016_Review

ÚOHS – maloochodní prodej PHM (závěry sektorového šetření)

ÚOHS - maloochodní prodej PHM (závěry sektorového šetření)

Výsledky sektorového šetření, které probíhalo v letech 2013-2015

Výsledky monitoringu kvality ČOI – PHM za srpen 2016

2016-09-27-phm-srpen

Výsledky monitoringu ČOI za 1. pololetí 2016

monitoring-phm-1pololeti2016

Příklady označování motorových paliv podle EN 16942

EN16942 - příklady označování paliv

An European Strategy for Low-Emission Mobility (verze 20160720)

An European Strategy for Low-Emission Mobility (verze 20160720)

Evropská komice zveřejnila „balíček opatření“ který má vést k významnému snížení emisí uhlíku v dopravě a s dlouhým výhledem k „bezuhlíkové ekonomice“

UPEI Press Release Low Emission Mobility (20160720)

UPEI Press Release Low Emission Mobility

UPEI vydala tiskovou zprávu v reakci na Evropskou komisí zveřejněný „Balíček opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu“

UPEI Annual Report 2015

UPEI Annual Report 2015

Využití topného oleje (poziční dokument UPEI 2016)

Využití topného oleje (poziční dokument UPEI 2016)

Leták UPEI – implementace PSD2

Leták UPEI - implementace PSD2

prezentace Philip Good (UPEI, PP-FAF), pohled politika

prezentace Philip Good - konference UPEI Praha 2016

prezentace Michal Kadera (UPEI, PP-FAF), pohled průmyslu

prezentace Michal Kadera - Konference UPEI Praha 2016

Michal Kadera – prezentace konference UPEI Praha 201603

prezentace Vojtěch Kotecký (UPEI, PP-FAF), pohled environmentalisty

prezentace Vojtech Kotecky - konference UPEI Praha 2016

prezentace Laura Lonza (UPEI, PP-FAF), pohled vědce

prezentace Laura Lonza - Konference UPEI Praha 2016

prezentace Ilja Lingorski (UPEI, PP-FAF), pohled ekonoma

prezentace Ilja Lingorski - konference UPEI Praha 2016

UPEI conference – list of participants

UPEI conference - list of participants

Tisková zpráva ke konferenci

Tisková zpráva ke konferenci

UPEI Press Release – Prague conference

UPEI Press Release - Prague conference

Conference Post Paris_Future of Automotive Fuels_programme

Conference Post Paris_Future of Automotive Fuels_programme

Pozvánka na konferenci UPEI: Post Paris – Future of Automotive Fuels

pozvanka konference UPEI

ČOI – porovnání jakosti PHM v roce 2015 a 2014

ČOI - porovnání jakosti PHM v roce 2015 a 2014

ČOI – monitoring kvality PHM 2015 v tabulkách a grafech a vývoj závad od roku 2001

ČOI - monitoring kvality PHM 2015 v grafech a vývoj závad od roku 2001

ČOI – souhrnná zpráva o monitoringu kvality PHM v roce 2015

ČOI - souhrnná zpráva o monitoringu kvality PHM v roce 2015

Výsledky monitoringu kvality PHM za rok 2015 (ČOI)

Výsledky monitoringu kvality PHM za rok 2015

Přehledná tabulka celkových výsledků monitoringu kvality PHM za rok 2015

Evidence čerpacích stanic PHM k 31.12.2015 (statistika MPO)

Evidence čerpacích stanic PHM k 31.12.2015

Pravidelná statistika zpracovávaná Ministerstvem průmyslu a obchodu uvádí, že ke konci roku 2015 bylo na území ČR evidováno 7010 čerpacích stanic z toho 3.844 veřejných.

Evidence čerpacích stanic k 31.12.2014

Evidence čerpacích stanic k 31.12.2014

Pravidelná půlroční aktualizace počtu čerpacích stanic na CZ trhu k 31.12.2014

Ropa a ropné produkty za rok 2014

Ropa a ropné produkty za rok 2014

Dodávky ropy a ropných pruduktů na CZ trh za rok 2014

Evidence čerpacích stanic k 30.06.2015

Evidence čerpacích stanic k 30.06.2015

Pravidelná půlroční evidence provozovaných čerpacích stanic k 30.6.2015 (MPO)

Seznam večejných čerpacích stanic k 07/2015

Seznam večejných čerpacích stanic k 07/2015

Roční aktualizace seznamu čerpacích stanic PHM v ČR (zdroj MPO)

dodávky FAME na trh 01-09 2015

dodávky FAME na trh 01-09 2015

Statistika MPO o dodávkách FAME na trh za 1.-3.Q 0215

Výsledky monitoringu kvality PMH (ČOI) za leden až červen 2015

Výsledky monitoringu kvality PMH (ČOI) za leden až červen 2015

monitoring ČOI 06/2015

monitoring ČOI 06/2015

monitoring ČOI za 07/2015

monitoring ČOI za 07/2015

Monitoring ČOI za 09/2015

Monitoring ČOI za 09/2015

Monitoring ČOI za 10/2015

Monitoring ČOI za 10/2015

Tisková zpráva SČS – Národní akční plán čisté mobility je ve vládě

tiskova zprava SCS - Narodni akcni plan cista mobilita je ve vlade

Tisková zpráva ČPS k čisté mobilitě

TZ_Akcni_plancista_mobilita

Český plynárenský svaz vydal tiskovou zprávu informující o vývoji a dalších záměrech čisté mobility v ČR

VH SČS ČR 2013 prezentace projektu vzdělávání

VH SČS ČR 2013 prezentace projektu vzdělávání

První zkoušky profesní kvalifikace Obsluha čerpací stanice s PHL 2014 Martin Mikl informuje pro komora.cz o prvních proběhlých zkouškách odborné způsobilosti

První zkoušky profesní kvalifikace Obsluha čerpací stanice s PHL 2014

Martin Mikl informuje pro komora.cz o prvních proběhlých zkouškách odborné způsobilosti

Martin Mikl: První zkoušky odborné způsobilosti jsou připraveny

První zkoušky profesní kvalifikace 2014

Martin Mikl: První zkoušky odborné způsobilosti jsou připraveny

První uchazeči získali profesní kvalifikaci Obsluha čerpacích stanic Kopie článku z měsíčníku Komora z dubna 2015, který informuje o tom, že SČS zorganizovalo první zkoušky odborné způsobilosti

První uchazeči získali profesní kvalifikaci Obsluha čerpacích stanic

Kopie článku z měsíčníku Komora z dubna 2015, který informuje o tom, že SČS zorganizovalo první zkoušky odborné způsobilosti

Prezentace Kongres čerpačka 2015 – odborné zkoušky Představení systému odborných zkoušek na konferenci Kongres čerpačka 2015 (Martin Mikl)

Prezentace Kongres čerpačka 2015 - odborné zkoušky

Představení systému odborných zkoušek na konferenci Kongres čerpačka 2015 (Martin Mikl)

článek Petrol 03/2008 Profesní rozvoj zaměstnanců Rozhovor Martina Mikla pro Petrol magazín 03/2008

článek Petrol 03/2008 Profesní rozvoj zaměstnanců

Rozhovor Martina Mikla pro Petrol magazín 03/2008

2010 – Návrh kvalifikačního standardu – prezentace

2010 - Návrh kvalifikačního standardu - prezentace

TZ SČS – k Národnímu akčnímu plánu čisté mobility

TZ SCS - NAPCM

SČS popisuje své základní výhrady n NAPCM

Prezentace Zvysit nebo snizit SD? (05/2013, PSP, Indracek)

Prezentace Zvysit nebo snizit SD? (05/2013, PSP, Indracek)

prezentace zabývající se optimalizací výše spotřební daně u pohonných hmot a ukazující práci s flexibilní sazbou ve vybraných zemích

Výzva ministru Janotovi – nezvyšujte sazby spotřebních daní u PHM

Výzva ministru Janotovi - nezvyšujte sazby spotřebních daní u PHM

Výzva ministru financí Janotovi, aby nezvyšoval spotřební daň u pohonných hmot (důvod = zvýšení sazby nebude znamenat zvýšení příjmů státního rozpočtu)

Nález ÚS – kauce

Nález ÚS 44/13 (kauce) včetne odlišného stanoviska

Kompletní zněná Nálezu ústavního soudu Pl.44/13 včetně odlišných stanovisek

Abstrakt a právní věty nálezu ÚS kauce

Abstrakt a právní věty nálezu ÚS kauce

Výtah podstatného textu z ústavního nálezu ve věci kaucí

Vzor vyhodnocení a začlenění provozovaných činností na čerpací stanici podle požárního nebezpečí

Vzor vyhodnocení a začlenění provozovaných činností na čerpací stanici podle požárního nebezpečí

Vzor vyhodnocení a začlenění provozovaných činností na čerpací stanici podle požárního nebezpečí dle § 4 odst.2 a 3 zákona 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 28, vyhl. 268/2009 Sb.

Směrnice Evropské rady – rozšíření komodit u QRM

Směrnice Evropské rady - rozšíření komodit u QRM

Směrnice Evropské rady, která rozšiřuje seznam zboží a služeb u nichž může být používán Mechanismus rychlé reakce (QRM).

Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Dodávky vybraných petrolejářských produktů na tuzemský trh

Dodávky vybraných petrolejářských produktů na tuzemský trh

Podíl výroby na celkových dodávkách vybraných produktů na trh (ČSÚ)

Obsluha čerpací stanice s PHL

Obsluha čerpací stanice s PHL

Dokument k připravovanému projektu SČS, zaměřenému na vydávání certifikátů jako doložení profesní kvalifikace.

Nalez Ustavniho soudu

Nalez Ustavniho soudu

Marže v zemích EU

Marže v zemích EU

Rozdíly v maržích na Evropských čerpacích stanicích.

Graf – výše spotřební daně u motorové nafty v CZ a okolí

Graf - výše spotřební daně u motorové nafty v CZ a okolí

Graf zpracovaný Společenstvím čerpacích stanic. Spotřební daň u MN leden 2009 – duben 2012. Srovnání CZ, DE, SK, PL, AT a HU. (Graf byl mimo jiné využit na jednání VH 2014)

Graf – výše spotřební daně u motorové nafty v Belgii (flexibilní sazba) a okolí

Graf - výše spotřební daně u motorové nafty v Belgii (flexibilní sazba) a okolí

Graf zpracovaný Společenstvím čerpacích stanic. Spotřební daň u MN leden 2009 – duben 2012. Srovnání BE, DE, FR, NL a LU. (Graf byl mimo jiné využit na jednání VH 2014)

Zákon o ochraně ovzduší a Zákon o ekologické újmě

Zákon o ochraně ovzduší a Zákon o ekologické újmě

Upozornění od firmy Ekobena na nový Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a Zákon 167/2008 Sb. o ekologické újmě s termínem plnění 31.12.2012

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti

Firmou Ekobena zpracované výpisky ze zákona o poskytování pracovnělékařských služeb a posuzování zdravotní způsobilosti.

Stanovisko MZ a MPSV k zajištění pracovnělékařských služeb

Stanovisko MZ a MPSV k zajištění pracovnělékařských služeb

Firma Ekobena zpracovala stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí ke změně, resp. termínu platnosti nového zákona o „lékařských službách“ k 1.4. 2013

Budoucí systém DPH: napomáhající podnikání i růstu

Budoucí systém DPH: napomáhající podnikání i růstu

Tisková zpráva Evropské komise v níž popisuje novou vizi systému DPH.

Daňové řízení – Daň z přidané hodnoty u pohonných hmot

Daňové řízení - Daň z přidané hodnoty u pohonných hmot

Finanční správa: konkrétní případ z daňového řízení – DPH u pohonných hmot.

Směrnice Evropské rady – QRM

Směrnice Evropské rady - QRM

Věstník, ve kterém vchází v platnost mechanismus rychlé reakce („QRM“), který umožňuje členským zemím EU nejen požádat, ale hlavně během velmi krátké doby získat povolení k zavedení systému přenesené daňové povinnosti u DPH.

Zákon č.167/2008 Sb. o ekologické újmě – výklad

Zákon č.167/2008 Sb. o ekologické újmě - výklad

Pohled na zákon č.167/2008 Sb. o ekologické újmě z pohledu provozovatele ČS

Zákon č.167/2008 Sb. o ekologické újmě – příloha

Zákon č.167/2008 Sb. o ekologické újmě - příloha

Pohled na zákon č.167/2008 Sb. o ekologické újmě z pohledu provozovatele ČS.

Absurdita roku 2014

Absurdita roku 2014

Statistiky phm – EU energy in figures

Statistiky phm - EU energy in figures

Publikace Evropské komise obsahující přehledné statistické údaje o phm v rámci EU. Dokument v anglickém jazyce.

Záznam z třetího čtení novely zákona o pohonných hmotách

Záznam z třetího čtení novely zákona o pohonných hmotách

Zveřejňujeme přepis třetího čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách (tisk 883), které proběhlo v Poslanecké sněmovně ve středu 15.5.2013.

Záznam z druhého čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách

Záznam z druhého čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách

Novela zákona o pohonných hmotách prošla v Poslanecké sněmovně druhým čtením.

Záznamy z jednání pléna Senátu

Záznamy z jednání pléna Senátu

Přepis projednávání novely zákona o pohonných hmotách Senátem Parlamentu ČR.

Videozáznam je k dispozici na tomto odkazu:
http://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacatek=20130626061344&konec=20130626070023
(čas zahájení 06:13:44, čas ukončení 07:00:23)
Link je již nastaven na požadovaný začátek záznamu.

Jednání Hospodářského výboru o novele zákona 311

Jednání Hospodářského výboru o novele zákona 311

Ve středu 10.4.2013 proběhlo naplánované jednání Hospodářského výboru, které mělo rozhodnout o postoji výboru k novele zákona 311.

Tisková zpráva ODS k novele zákona o PHM

Tisková zpráva ODS k novele zákona o PHM

ODS vydala tiskovou zprávu k připravované novele zákona o pohonných hmotách.

První čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o PHM – přepis řeci poslanců Kubaty a Urbana

První čtení tisku 883 - novely zákona 311/2006 o PHM - přepis řeci poslanců Kubaty a Urbana

V pátek 8.2.2013 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR první čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách. Sněmovna podle očekávání propustila zákon do druhého čtení a přikázala jeho projednání Hospodářskému výboru.

Stanovisko HK ČR k novele zákona o PHM

Stanovisko HK ČR k novele zákona o PHM

HK ČR vítá, že vláda vyslovila podporu návrhu zákona, který má za cíl předcházet daňovým únikům, problém však vidí v zavedení celoplošných kaucí ve výši 20 mil. Kč.

Senátní tisk 120 (novela zákona o PHM)

Senátní tisk 120 (novela zákona o PHM)

Aktuální verze novely (po zapracování pozměňovacího návrhu, který upravil zejména znění bankovních garancí).

Seminář Hospodářského výboru k zákonu 311 – záznam přednášek

http://scs-unp.cz/wp-content/uploads/2015/08/seminar_prednasky.mp3

Seminář Hospodářského výboru k zákonu 311 – záznam diskuze

http://scs-unp.cz/wp-content/uploads/2015/08/seminar_diskuze.mp3

Pokuty podle zákona o PHM

Pokuty podle zákona o PHM

POkuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona 311/2006 (ve znění zákona 91/2011)

Audiozáznam z jednání Hospodářského výboru – hlasování

http://scs-unp.cz/wp-content/uploads/2015/08/hlasovani_hv_-zakona_311.mp3

41. schůze hospodářského výboru – záznam projednávaného bodu č.6 – sněmovní tisk 883

Časový přehled záznamu

0:00:00 Mgr. Jan KUBATA – zástupce předkladatelů, člen HV PSP ČR
0:13:44 Ing. Milan URBAN – zpravodaj, předseda HV PSP ČR
Diskuse
0:22:12 Pavel Hojda
0:25:34 Milan Urban
0:26:29 František Siver
0:28:44 Jaroslav Plachý
0:32:54 Jan Kubata
0:39:05 Jan Husák0:40:12 Karel Šídlo0:43:34 Stanislav Huml0:46:07 Milan Urban0:47:39 Petr Skokan0:48:57 Jan Kubata0:52:19 Václav Cempírek0:54:06 Břetislav Petr0:56:29 Jaroslav Plachý0:57:40 Milan Urban
Hlasování
0:59:10

Tiskové prohlášení HK ČR – Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Tiskové prohlášení HK ČR - Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Hospodářská komora vydala tiskové prohlášení, kde opakovaně podporuje záměr snížit ohlášenou kauci pro distributory na polovinu.

Tisková zpráva AMSP ČR – Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM

Tisková zpráva AMSP ČR - Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na likvidační dopad zavedení vysokých kaucí pro menší distributory pohonných hmot. Postoj Asociace se v mnohém shoduje s postojem Společenství čerpacích stanic.

Podíl České rafinesrké na dodávkách na český trh

Podíl České rafinesrké na dodávkách na český trh

Podíl České rafinesrké na dodávkách na český trh podle ČAPPO.

Dopis ČAPPO poslancům o novele zákona o PHM

Dopis ČAPPO poslancům o novele zákona o PHM

Text dopisu, který rozeslalo ČAPPO poslancům na podporu přijetí novely zákona pro zavedení 20 milionové kauce pro distributory.

Dopad využívání alternativních paliv a biopaliv na životní prostředí

Dopad využívání alternativních paliv a biopaliv na životní prostředí

Zkoušky profesní kvalifikace – Obsluha čerpací stanice s PHL

Zkoušky profesní kvalifikace - Obsluha čerpací stanice s PHL

Prezentace Martina Mikla, kterou přednesl na Valné hromadě SČS 2014.
SČS připravuje ve spolupráci s HKČR zkoušeky profesní kvalifikace – Obsluha čerpací stanice s PHL.

Český trh s phm – přehled

Český trh s phm - přehled

Vybudujeme a zainvestujeme CNG stanice na čerpacích stanicích

Vybudujeme a zainvestujeme CNG stanice na čerpacích stanicích

Prezentace firmy Bonett Gas Investment, kterou přednesl Václav Holovčák na Valné hromadě SČS 2014.
Prodej CNG na čerpacích stanicích v ČR a nabídka na obchodní spolupráci.

NodrSea Group – Biopaliva

NodrSea Group - Biopaliva

Dealing with test method precision in the daily lab & fuel specification work (EN ISO 4259)

Dealing with test method precision in the daily lab & fuel specification work (EN ISO 4259)

Development of Test Methods in CEN_TC19 Environment

Development of Test Methods in CEN_TC19 Environment