Banner-light
Aktuality ze SČS

Doplnění aktivit na webu SČS

Na webu jsme v sekci aktivit doplnili tři nová témata § – novela vyhlášky 133/2010 (prováděcí vyhláška k zákonu o pohonných hmotách, její novelizace navazuje na novelu zákona o PHM) § – novela zákona o PHM 2017 (MPO snad splní slib připravit konečně „velkou novelu“,…

Tři nové dokumenty z UPEI

UPEI v posledních dnech vydalo tři nové dokumenty – výroční zprávu za rok 2015 (UPEI Annual Report 2015) – poziční dokument k problematice topných olejů (Využití topného oleje (poziční dokument UPEI 2016)) – poziční dokument k implementaci direktivy o platebních službách (Leták UPEI – implementace…

Sněmovní Výbor pro životní prostředí schválil úpravu požadavku na snižování emisí v dopravě

Na dnešním jednání Výboru pro ŽP v Poslanecké sněmovně byla odsouhlasena změna, která upravuje hodnotu snížení emisí skleníkových plynů v dopravě (limit platný ke konci roku 2017) ze 4% na 3,5%. Novelu posuzoval včera i Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále musí projít…

Zase o krok blíže k Reverse-charge?

Evropská komise zveřejnila „akční plán“ ke zlepšení výběru DPH. Klíčové otázky a odpovědi k tomuto plánu si můžete přečíst zde. Ministerstvo financí ČR se snaží trvale prosadit, aby součástí tohoto plánu byl i test nasazení celoplošného reverse-charge v České republice. Tento návrh / záměr zatím…

Záznam panelové diskuse konference „Post Paris – Future of Automotive Fuels“ je již dispozici

Ka youtube kanál SČS jsme umístili záznam panelové diskuse, která byla součástí konference „Post Paris – Future of Automotive Fuels“. Panelovou diskusi moderoval Attila Dsupin, zúčastnili se jí a na dotazy účastníků konference odpovídali Vojtěch Kotecký (Glopolis), Philip Good (DG Energy), Ilja Lingorski (ELEC), Laura…

Valná hromada SČS 2016 je za námi

Ve středu 23.03.2016 se v Praze – Průhonicích konala Valná hromada SČS. Kromě obvyklého programu (zpráva o činnosti za uplynulé období, plán hlavních aktivit pro rok 2016, hospodaření v roce 2015, rozpočet 2016) byly součástí jednání i volby Představenstva, Dozorčí rady a Rozhodčí komise. Představenstvo…