Banner-light
Aktuality ze SČS

Změny v EMCS Brusel neschválil

V Bruselu proběhlo hlasování o navrhovaných změnách v systému EMCS – projednávaný návrh spočíval v zařazení minerálních olejů zneužitelných jako motorové palivo do systému EMCS za předpokladu, že jsou přepravovány „volně ložené“, tedy v obalech  / cisternách o objemu nad 210 litrů . O tuto úpravu měla…

Projekt fuelforum už běží naostro

Kancelář SČS spustila po několika týdnesch testování ostrý provoz serveru fuelforum (www.fuelforum.cz). Server nabízí prostředí na sdílení dokumentů a výměnu názorů k různým projektům řešeným v rámci SČS. Aktuálně jsou otevřené projekty týkající se připravované legislativy. Máte-li zájem získat přístup do některého z projektů, oslovte…

ČOI publikovala souhrnné výsledky monitoringu kvality PHM za 1. pololetí 2016

Z tiskové zprávy je zřejmé, že kvalita pohonných hmot prodávaných na českém trhu je obecně nadstandardní a oproti loňsku zůstává na stejné úrovni. K procentuálnímu vyjádření (podle ČOI je zjištěno  1,4% závad) je třeba doplnit, že do výsledků jsou započítány i odběry cílené (upozornění spořebitelů,…

„An European Strategy for Low-Emission Mobility“

Evropská komise dnes (20.07.2016) zveřejnila „balíček opatření“ který má vést ke snižování emisí uhlíku ve všech oblastech hospodářství. UPEI na dokuemnt reagovala tiskovou zprávou. Připojujeme tu část dokumentu Evropské komise, která se týká dopravy a taktéž tiskovou zprávu UPEI.   An European Strategy for Low-Emission Mobility…