Banner-light
Aktuality ze SČS

Vzory dokumentů pro distributory PHM

Novela zákona o pohonných hmotách zavedla pro distributory k 1.7 2015 novou povinnost. K 20. dni následujícího měsíce musí celnímu úřadu zaslat data „Oznamovací povinnosti“. Poprvé budou muset tuto povinnost splnit k 20.8. (data za červenec).   Oznamovací povinnost není novinkou, nahrazuje dnes platnou „Záznamní…

Novela zákona 311/2006 o pohonných hmotách

1.7.2015 vstupuje v platnost novela zákona o pohonných hmotách.   Tato novela   – zavádí pro distributory „Oznamovací povinnost“ (ta v průběhu léta nahradí dosavadní „záznamní povinnost“ nařizovanou od roku 2010 místně příslušnými finančními úřady)   – upravuje výši kaucí pro vybranou skupinu distributorů. Nárok…

Národní akční plán čisté mobility

Smyslem dokumentu je naplnit požadavek EU na rozvoj infrastruktury pro distribuci alternativních paliv a nastavit takové změny, které povedou ke snižování emisí z dopravy.   Dokument s výše uvedeným názvem nechalo v „důverném režimu“připravit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpracovatelem byla pravděpodobně externí firma, účastníky přípravné…

Žaloba proti povolení převzetí českých rafinerií Unipetrolem podána

SČS oznamuje, že v souladu se svými předchozími vyjádřeními dnes u Krajského soudu v Brně podává Správní žalobu, ve kterté navrhuje, aby bylo zrušeno Rozhodnutí ÚOHS z 19.12.2014 povolující 100% převzetí českých rafinerií Unipetrolem.   Správní žaloba je doprovázena Návrhem na přiznání odkladného účinku, kterým…