Banner-light
Reverse-charge u pohonných hmot

Popis projektu

Model výběru DPH nazývaný „reverse-charge“ („režim přenesení daňové povinnosti“ nebo „obrácené zdanění“) je obecně uznávaným mechanismem, který je schopen zastavit daňové podvody na DPH.

 

Tato stránka se věnuje možnosti zavedení reverse-charge na obchody s pohonnými hmotami na území České republiky.

 

Zároveň zde uvádíme informace o  historii novely Evropské direktivy 2006/112 ES o DPH, která zavádí „mechanismus rychlé reakce“ a její aplikaci v České republice. Smyslem mechanismu je dát možnost členským zemím EU ve velmi rychlé době, bez zbytečných procedur zavést reverse-charge mechanismus pro výber DPH u těch komodit, které jsou zasaženy rozsáhlými daňovými úniky.

 

Reverse-charge spočívá v tom, že DPH nezdaňuje prodejce, ale je samovyměřováno kupujícím. Ve svém důsledku (početně) to znamená, že v průběhu prodejního řetězce nedochází k žádným daňovým odvodům (DPH = 0). Veškeré DPH z produktu je vybíráno až posledním prodejcem.

 

Novela Směrnice o DPH zavádějící QRM byla publikována dne 26.07.2013 pod číslem 2013/42/EU


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

 

Osoby

Ministerstvo financí

Data

2010 – ČR poprvé žádá o reverse-charge u pohonných hmot

07/2013 . publikována směrnice QRM

07/2015 – ČR žádá o povolení reverse-charge (globální výjimka)

Historie projektu

07.04.2016 – Evropská komise zveřejnila teze akčního plánu pro lepší výběr DPH. Český návrh na test celoplošného nasazení reverse-charge není jeho součástí, nicméně nebyl ani zamítnut, zůstává ve hře


červenec 2015 – Ministr Babiš informuje, že Česká republika požádala Brusel o výjimku, možnost zavedení reverse-charge. Obsahem žádosti však není reverse-charge pouze pro obchod s pohonnými hmotami, ale obecná výjimka pro celý systém výběru DPH v ČR


jaro 2014 – Nový ministr financí ČR Andrej Babiš deklaruje svou prioritu omezit daňové úniky a slibuje, že se pokusí co nejdříve získat z Bruselu výjimku na zavedení reverse-charge u pohonných hmot v ČR


08.11.2013 – Ministr financí ČR Jan Fischer zasílá SČS dopis, ve kterém se staví velmi skepticky k možnosti zavedení reverse-charge v ČR. Z dopisu vyplývá, že MFČR aktuálně nepřipravuje žádné kroky, které by směřovaly k odeslání žádosti o udělení výjimky do Bruselu


08.10.2013 – SČS odesílá dopis ministru Fischerovi s žádostí, aby Česká republika bezodkladně a s využitím QRM požádala bruselskou administrativu o výjimku povolující zavedené reverse-charge u pohonných hmot


srpen 2013 – SČS se snaží přimět vládu, aby

– bez otálení požádala s využitím procesu QRM o povolení zavést reverse-charge u pohonných hmot
– přijala zákonné opatření, kterým se v zákoně o DPH doplní pohonné hmoty ke komoditám, u kterých je v ČR reverse-charge již zavedeno
– následně přijala zákonné opatření, kterým sníží kauce pro distributory pohonných hmot, protože se stanou zcela nadbytečným opatřením


09.08.2013 – SČS zveřejňuje tiskovou zpravu, ve ktere upozorňuje na to, že QRM již vstupuje v účinnost a že pokud bude stát jednat dostatečně rychle, nebude nutno zavádět kauce


26.07.2013 – v Úředním věstníku Evropské Unie je pod číslem 2013/42/EU publikována přijatá směrnice QRM. V účinnost vejde 20. dnem po zveřejnění, tedy v polovině srpna 2013

Spolu s direktivou „QRM“ je pod číslem 2013/43/EU schválena další úprava evropské direktivy o DPH. Ta rozšiřuje seznam komodit, u kterých mohou členské státy zavést reverse-charge automaticky, bez udělení výjimky Komisí. Mezi komodity, u kterých je reverse-charge nově povoleno „bez ptaní“ patří například
– integrované obvody, notebooky, tablety, herní konzole
– obilí, cukrová řepa

– plyn, elektřina


22.07.2013 – Direktiva QRM je schválena ve verzi předjednané s Evropskou radou v Evropském parlamentu


21.06.2013 – Evropská rada schvaluje QRM v kompromisní podobě, ke které dospěla při jednání s Komisí a zástupci Evropského parlamentu. Už zbývá jen formální posvěcení parlamentem…


12.06.2013 – Evropská komise (TAXUD) odpovídá na dotaz SČS – QRM by měl být schválen ve velmi krátké době


 

24.05.2013 – SČS v tiskové zprávě připomíná, že 22.05.2013 došlo při jednání Evropské rady k dalšímu pokroku při schvalování QRM a že se výrazně přiblížila možnost zavést QRM u pohonných hmot. Toto prohlášení je vydáváno v kontextu s probíhajícícm legislativním procesem zavádějícím kauce pro distributory PHM


05.03.2013 – Direktiva je projednána v Evropské radě (to je přesně to místo, kde jsou očekávány největší potíže). Rada má k návrhu řadu výhrad, nicméně vydává politické prohlášení, že podobná direktiva je potřeba a že by měla být schálena nejpozději do konce června 2013


07.02.2013 – Evropská parlament schvaluje v prvém čtení direktivu. Doplňuje ji úpravami z pracovní skupiny zpravodaje tohoto zákona, Davida Casy.

Většina českých europoslanců reaguje na výzvu SČS k odsouhlasení direktivy pozitivně.


08.10.2012 – SČS vyzývá (v rámci diskuse o novele zákona o pohonných hmotách) Ministerstvo financí, aby urychleně připravilo novelu zákona o DPH, která umožní zavést reverse charge u pohonných hmot obratem poté, co bude díky QRM Bruselem odsouhlasena výjimka pro Českou republiku


31.07.2012  – Návrh direktivy QRM je předán Evropskému parlamentu


červenec 2012 – Eurokomisař pro daně, cla Algirdas Šemeta oznamuje záměr zavést QRM. Záměr je zdůvodněn tím, že daňové úniky na DPH se výrazně rozšiřují a platné procesy neumožňují členským zemím rychle a efektivně reagovat, tedy přijímat opatření namířená proti únikům


rok 2010 – Daňové úniky na DPH se významně rozšiřují, napomáhá tomu i omezení do té doby obvyklejších úniků na spotřební dani (díky EMCS). Hledají se cesty, jak únikům zamezit. Česká republika se v Bruselu marně snaží získat výjimku  na zavedení reverse-charge pro komoditu pohonných hmot. K udělení výjimky je třeba souhlasu všech 27 členských států EU. Oficiálním důvodem pro neudělení výjimky je obava, že podvodníci se přesunou do jiné členské země nebo k jiné komoditě


podzim 2009 – Ministerstvo financí zjišťuje, že opakovaná upozornění SČS, ke kterým se v půli roku přidávají i další společnosti, mají reálný základ. Úniky tou dobou dosahují výše kolem 1 až 2 miliard (ročně)


rok 2008 – SČS poprvé upozorňuje Ministerstvo financí, že na trhu pohonných hmot se začínají rozmáhat daňové podvody založené na neodvedení DPH.

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Zase o krok blíže k Reverse-charge?

Evropská komise zveřejnila „akční plán“ ke zlepšení výběru DPH. Klíčové otázky a odpovědi k tomuto plánu si můžete přečíst zde. Ministerstvo financí ČR se snaží trvale prosadit, aby součástí tohoto plánu byl i test nasazení celoplošného reverse-charge v České republice. Tento návrh / záměr zatím…

0 comments

Návrh ministra Babiše na celoplošné zavedení reverse-charge v Bruselu narazil

Týdeník Ekonom popisuje stav žádosti, kterou do Bruselu letos podala Česká republika. Jejím cílem bylo celoplošné zavedení reverse-charge. Ačkoli úvahy o celoplošném zavedení reverse-charge považujeme za správné, snahu o celoplošné zavedení považujeme od samého počátku za příliš ambiciozní. Je nám líto, že Ministerstvo financí ČR…

0 comments

Ministr Babiš se pokouší popohnat evropského komisaře Moscoviciho

Minsiterstvo finančí ČR nedávno požádalo Brusel o povolení výjimky na celoplošné zavedení systému reverse-charge při výběru DPH. Nyní odeslal ministr Babiš do Bruselu další dopis, ve kterém upozorňuje, že stávající systém výběru DPH je nefunkční (což asi všichni vědí) a podivuje se nad tím, že…

0 comments

Ministr Babiš požádal Brusel o výjimku – chce zavést celoplošně reverse-charge

Informaci o tom, že Česká republika požádala o výjimku, díky které by mohla celoplošně zavést reverse-charge přináší Mladá Fronta Dnes. Článek je dstupný na webu ANO zde Jde o změnu oproti původnímu plánu, kdy ministr Babiš deklarovar zájem požádat o výjimku pouze pro pohonné hmoty….

0 comments

Bulvár opět „jede“ Babiše. Tentokrát přes rozkrádání daní

Šéf hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš plánuje zavést opatření, pomocí nichž si chce tvrdě došlápnout na nepoctivé obchodníky, kteří stát „okrádají“ na daních. Článek Parlamentních listů.   Čtete zde.

0 comments

Babiš se vzdal nápadu zavést reverse charge v celé Unii

Česká televize informuje o ústupu Andreje Babiše ze snahy přesvědčit EU o rychlém celoplošném zavedení reverse-charge. Čtěte zde

0 comments

Reverse – charge u pohonných hmot? Na straně MFČR zatím nezájem

Ministerstvo financí ČR odpovědělo na výzvu SČS z 08.10.2013 sice slušně, ale negativně. Pan ministr Fischer píše doslova „… v současné době neshledávám dostatečně relevantní argumenty pro to, aby Česká republika postupovala způsobem, který navrhujete“. nechuť podat žádost je ze strany MFČR motivována   –…

0 comments

QRM schválen! Další šance pro zrušení kaucí

Tisková zpráva SČS   Mechanismus rychlé reakce („QRM“), který umožňuje členským zemím EU nejen požádat, ale hlavně během velmi krátké doby získat povolení k zavedení systému přenesené daňové povinnosti u DPH vyšel dne 26.7.2013 ve věstníku Evropské unie. V účinnost vstoupí v polovině srpna. Oproti…

0 comments

Dopis Evropského parlamentu o průběhu jednání ohledně směrnice QRM ‚

  SČS se obrátilo na poslance Evropského parlamentu s žádostí o informace o aktuálním vývoji jednání ohledně směrnice QRM. Připojujeme odpověď europoslance Donata Raponi (dokument v anglickém jazyce).

0 comments

Reverse charge u pohonných hmot

Tisková zpráva SČS TZ SCS – pokrok k zavedeni reverse-charge   Již v minulosti jsme slíbili, že budeme monitorovat vývoj bruselské legislativy, zejména pokud se týká možnosti zavedení reverse charge na obchod s pohonnými hmotami. Slib plníme o to raději, že vývoj v Bruselu se…

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Směrnice Evropské rady – rozšíření komodit u QRM

Směrnice Evropské rady - rozšíření komodit u QRM

Směrnice Evropské rady, která rozšiřuje seznam zboží a služeb u nichž může být používán Mechanismus rychlé reakce (QRM).

Budoucí systém DPH: napomáhající podnikání i růstu

Budoucí systém DPH: napomáhající podnikání i růstu

Tisková zpráva Evropské komise v níž popisuje novou vizi systému DPH.

Směrnice Evropské rady – QRM

Směrnice Evropské rady - QRM

Věstník, ve kterém vchází v platnost mechanismus rychlé reakce („QRM“), který umožňuje členským zemím EU nejen požádat, ale hlavně během velmi krátké doby získat povolení k zavedení systému přenesené daňové povinnosti u DPH.

Dopis Evropského parlamentu – vývoj okolo směrnice QRM

Dopis Evropského parlamentu - vývoj okolo směrnice QRM

Europoslanec Donato Raponi odpovídá na dotaz SČS ohledně aktuálního stavu vývoje projednávání směrnice QRM. Dokument v anglickém jazyce.

Odpověď MFČR (ministra Fischera) na žádost SČS o urychlené zavedení reverse-charge

Odpověď MFČR (ministra Fischera) na žádost SČS o urychlené zavedení reverse-charge

Ministerstvo financí odpovídá na požadavek SČS o urychlené zavedené reverse-charge. Požadavek SČS není považován za realizovatelný.

Efektivita boje proti daňovým únikům v obchodu s min. oleji

Efektivita boje proti daňovým únikům v obchodu s min. oleji

Ing. Jan Knížek – GFŘ
Stávající úroveň a struktura daň. úniků v oblasti distribuce pohonných hmot, vliv kontrolní činnosti státu a nově zavedených legislativních opatření na vývoj výběru daní. Možnost zavedení reverse charge. Trendy ve vývoji dalších daňových úniků (DPH), možnosti prevence a jejich eliminace.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

TZ SCS – QRM schvalen

TZ SCS - QRM schvalen

V Úředním věstníku EU byla dne 26.07.2015 pod číslem L201/5 zveřejněna novela direktivy o DPH (2066/116/ES), která zavádí jednoduchou možnost podat žádost o výjimku pro zavedení reverse-charge

TZ SCS – pokrok k zavedeni reverse-charge

TZ SCS - pokrok k zavedeni reverse-charge

V Bruselu proběhlo dne 22.5. jednání Evropské rady, které opět přiblíýilo legislativní změny v direktivě o DPH. Během několika měsíců by mohl být scvhálen „Mechanismus rychlé reakce“, který by mohl i České republice umožnit zavedené reverse-charge při obchodování s pohonnými hmotami

Kalendář událostí

Posts not found