Banner-light
Fúze Unipetrol x Česká rafinerská

Popis projektu

Tento projekt se zabývá převzetím 100% obchodního podílu v České rafinerské Unipetrolem.

Unipetrol se rozhodl využít svého předkupního práva v okamžiku, kdy předchozí vlastník (ENI) nabídl svůj podíl k odprodeji.

SČS se postavila proti tomuto záměru. Rozhodujícím argumentem SČS je, že schválením fúze vzniká na českém trhu subjekt, který drží v rukou zhruba 70% všech dodávek petrolejářských produktů na trh. Unipetrol získá možnost volně manipulovat s cenami aniž by na trhu existoval jiný subjekt, který by mu mohl významnějším způsobem konkurovat.

Klíčovou otázkou pro povolení nebo nepovolení fúze je definování relevantního trhu. Zatímco Unipetrol tvrdí, že český trh je součástí plně otevřeného celoevropského trhu (na kterém pak má Unipetrol skutečně zanedbatelný podíl), SČS zastává názor, že z řady důvodů je třeba považovat český trh za významně izolovaný a vytvoření kolosu se 70% podílem dodávek na takový trh je nepřípustné.

ÚOHS se v prvním řízení přiklonil k názoru Unipetrolu.

Ačkoli již došlo k převzetí 100% podílu v CRC Unipetrolem, nepovažuje SČS projekt za uzavřený!!

Stav k 31.12.2015:

SČS sleduje dvě možnosti změny = je otevřen jeden soudní spor a je podána žádost o obnovu řízení u ÚOHS

Osoby

ENI – prodávající

Unipetrol – kupující

ÚOHS – autorita, jejímuž schválení fúze podléhá

SČS – jediný formální odpůrce fúze

Data

 

06.08.2014 – Unipetrol žádá ÚOHS o vydání souhlasu s fúzí

19.12.2014 – ÚOHS povoluje fúzi

01.05.2015 – Unipetrol přebírá 100% podíl v České rafinerské

 

Historie projektu


15.02.2016 – ÚOHS odmítá i další podání SČS.

Shrnujeme klíčovou argumentaci:

– jediným důvodem pro obnovu řízení může být to, že některé důkazy použité při rozhodování se ukáží být nepravdivými

– důkazy, které poskytl Unipetrol, nemohou být nikomu jinému poskytnuty k posouzení

– ze zákona má každý subjekt povnnost poskytnout pouze pravdivé údaje

Z toho plyne jediné = žádný dúvod pro obnovu řízení ani nemůže existovat. To proto, že pokud žadatel použije zkreslené důkazy, ÚOHS bude vždy předpokládat, že jsou pravdivé a nikdo jiný nemá právo důkazy vidět.

Oficiální odpověď ÚOHS je uložena v „dokumentech“ tohoto projektu.


 

22.12.2015 – SČS podává opakovanou žádost o obnovu řízení. Důkazní prostředky jsou doplněny o poznatky z chování Unipetrolu na trhu v období od polovony srpna do poloviny prosince 2015


02.12.2015 –  ÚOHS odmítá žádost o obnovu řízení s tím, že zneužití postavení Unipetrolem není průkazné


02.10.2015 – SČS podává k ÚOHS žádost o obnovu řízení. Jako klíčový důkaz je použito chování Unipetrolu po požáru České rafinerské v srpnu 2015.


14.09.2015 – Kasační stížnost SČS je odmítnuta


20.07.2015 – ÚOHS zasílá na SČS 6ti stránkový dokument, ve kterém rozebírá důvody, proč dosud nedošlo k obnově řízení (= k novému posouzení již povolené fúze)


01.06.2015 – SČS podává u Krajského soudu v Brně správní žalobu proti zamítavému rozhodnutí ÚOHS projednat Rozklad podaný SČS


27.05.2015 – SČS podává u Nejvyššího správního soudu Kasační stížnost proti usnesení KS Brno. Stížností je napadáno odmítnutí žaloby SČS proti fúzi (24.04., resp. z 13.05. 2015)


13.05.2015 – KS Brno odmítá žalobu podanou SČS. Důvodem je údajné promeškání lhůty pro podání takové žaloby. Neakceptuje postoj SČS, že o promeškání lhůty nemůže jít, protože na jaře 2015 postupovalo SČS (stejně jako ÚOHS) podle platného rozsudku KS Brno, podle kterého mohl i neúčastník řízení podat Rozklad.


24.04.2015 – SČS podává u KS Brno správní žalobu, kterou se domáhá zrušení rozhodnutí ÚOHS o povolení fúze. Vychází z principu, že každé Rozhodnutí musí být přezkoumatelné. Protože však byl lednový rozklad odmítnut jako nepřípustný, přichází na řadu právě žaloba.


27.03.2015 – ÚOHS zamítá Rozklad proti povolené fúzi, který byl podán SČS. Důvodem zamítnutí je jeho „nepřípustnost“, podle čersvého nálezu Nejvyššího správního soudu totiž smí Rozklad podat pouze účastník řízení. Účastníkem řízení však může podle názoru NSS pouze osoba, které se fúze bezprostředně týká (tedy prodávající a kupující). Věcnou stránkou Rozkladu se ÚOHS nezabývá.


05.01.2015 – SČS podává u ÚOHS Rozklad proti povolené fúzi. Rozklad je 22.01.2015 doplněn 20ti stránkovým souhrnem argumentů vysvětlujících a na faktech nebo rozhodovací praxi Evropské komise dokládajících, že fúze by neměla být povolena. Z Rozhodnutí vydaného ÚOHS je zřejmé, že obdobný postoj, jaký prezentuje SČS, má i řada významných firem petrolejářského trhu, ty se však neodhodlaly k podání formálního protestu proti fúzi.


19.12.2014 – ÚOHS vydává rozhodnutí, kterým povoluje fúzi (povoluje, aby se Unipetrol stal 100% vlastníkem České rafinerské a zhruba ze 70% ovládl trh s pohonnými hmotami v ČR


podzim 2014 – probéhá šetření na trhu, které má zjistit, jaký dopad na obchod s pohonnými hmotami v ČR by fúze měla. Během této doby SČS ještě 2x konkrétními daty doplňuje své původní podání.


08.08.2014– SČS podává u ÚOHS námitku proti povolení fúze


06.08.2014 – na webu ÚOHS je zveřejněn záměr převzetí 100% podílu v České rafinerské Unipetrolem.


jaro 2014 – Po zveřejnění záměru ENI odprodat svůj podíl v České rafinerské uplatňuje Unipetrol své předkupní právo a podepisuje dohodu o koupi tohoto podílu

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Opakovaná žádost o obnovu řízení v cause Unipetrol x CRC podána

SČS podalo koncem prosince 2015 k ÚOHS opakovanou žádost o obnovu řízení v případu převzení České rafinerské Unipetrolem. Předchozí žádost byla zamítnuta s tím, že námi dokládaná časová osa monitorující chování Unipetrolu není dostatečně dlouhá a nelze ji tedy považovat za důkaz (původní žádost byla podána…

0 comments

Budoucnost nezávislých prodejců pohonných hmot v ČR

Šéf SČS Ivan Indráček byl požádán, aby vytvořil a přednesl prezentaci výše uvedeného názvu na letošní konferenci Petrol Summit. Pro ty, kteří se konference nezúčastnili a pro ty, kteří si ji chtějí zopakovat, uvádíme link na youtube, kam byla převyprávěná prezentace nahrána.   Prezentace „Budoucnost…

0 comments

SČS požádalo o obnovu řízení ve věci převzetí České rafinerské Unipetrolem

Chování Unipetrolu po srpnovém požáru prokázalo, že český trh nelze považovat za plně integrovaný s trhem evropským. Již v průběhu požáru totiž Unieptrol prudce zvýšil svou prodejní cenu nafty (spot) a cena neklesla ani po několik následujících týdnů. Pokud by byla česká republika standardní součástí…

0 comments

Vývoj kolem privatizace České rafinerské

Jen stručně aktuální stav:   SČS vede dva soudní spory, detailnější informace zveřejníme až na novém webu

0 comments
unipetrol

Pokus o převzetí českých rafinerií Unipetrolem může dopadnout zcela jinak!

Uživatelské jméno:Heslo:Připomenout Zapomněli jste heslo?

0 comments

Stanislav Bruna: Investice Unipetrolu do rozvoje jsou minimální

Rozhovor České pozice se Stanislavem Brunou, šéfem státem ovládané firmy MERO, jediného přepravce ropy do ČR.   Čtěte zde.

0 comments

Petrolejáři u soudu napadli výrok ÚOHS, jde o Českou rafinérskou

Unie nezávislých petrolejářů se u soudu snaží zvrátit ovládnutí České rafinérské petrochemickým holdingem Unipetrol. Transakci už schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Unie petrolejářů proti tomu podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně.   Čtěte na denik.cz

0 comments

Unipetrol se stal jediným vlastníkem České rafinérské

Petrochemický holding Unipetrol se stal jediným vlastníkem České rafinérské. Firma dokončila koupi zbylého zhruba třetinového podílu v rafinérii od italské společnosti Eni.   Více na financninoviny.cz

0 comments

Žaloba proti povolení převzetí českých rafinerií Unipetrolem podána

SČS oznamuje, že v souladu se svými předchozími vyjádřeními dnes u Krajského soudu v Brně podává Správní žalobu, ve kterté navrhuje, aby bylo zrušeno Rozhodnutí ÚOHS z 19.12.2014 povolující 100% převzetí českých rafinerií Unipetrolem.   Správní žaloba je doprovázena Návrhem na přiznání odkladného účinku, kterým…

0 comments

Unipetrol v prvním čtvrtletí meziročně zdvojnásobil čistý zisk

Unipetrol by se letos měl stát jediným akcionářem České rafinérské.Unie nezávislých petrolejářů varuje, že ovládnutí více než 60% trhu může zvýšit ceny pohonných hmot pro spotřebitele na čerpacích stanicích.   Více zde.

0 comments

Pokus o převzetí českých rafinerií Unipetrolem může dopadnout zcela jinak!

SČS – Unie nezávislých petrolejářů připravuje správní žalobu, kterou napadne Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž z konce loňského roku, povolující převzetí České rafinerské Unipetrolem.   Správní žaloba bude doprovázena i návrhem na předběžné opatření, kterým by bylo pozastaveno souhlasné Rozhodnutí ÚOHS.   SČS přístoupilo k…

0 comments

Unipetrol má volnou cestu k rafinériím, rozhodl antimonopolní úřad

Předseda antimonopolního úřadu zamítl takzvaný rozklad, kterým se spolek SČS – Unie nezávislých petrolejářů odvolal proti prosincovému souhlasu úřadu s akvizicí třetinového podílu italské ENI holdingem Unipetrol.   Čtěte na lidovky.cz a financninoviny.cz

0 comments

Převzetí České rafinerské Unipetrolem

Úřad pro hospodářskou soutež zamítl Rozklad proti převzetí České rafineské Unipetrolem, který podala naše asociace začátkem tohoto roku. Důvodem zamítnutí je nedávný rozsudek nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že případný rozklad může podat pouze účastník řízení, v tomto případě pouze Unipetrol.   Formálně tak souhlasné…

0 comments

Antimonopolní úřad rozhodl – Unipetrol má volnou cestu k rafineriím

Lidové noviny informují, že Unipetrolu již nebrání nic v převzetí plné kontroly nad českými rafineriemi   Čtěte zde.

0 comments

Armex Oil bude nakupovat většinu nafty a benzinu v cizině

Loňské ovládnutí českých rafinerií Unipetrolem donutilo největšího z nezávislých distributorů pohonných hmot Armex Oil hledat dodavatele v zahraničí.   Článek serveru e15.cz

0 comments

SČS podalo rozklad proti povolení fúze Unipetrolu a České rafinerské

SČS podalo před koncem správní lhůty rozklad proti povolení spojení firem Unipetrol a Česká rafinerská, o kterém byla veřejnost Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže informována dne 19.12.2014.   Nyní kancelář pracuje na dalším doplnění rozkladu.   Shrnutí předchozího vývoje:   – Unipetrol požádal dne 6.8.2014…

0 comments

Unipetrol dostal souhlas s plným převzetím České rafinérské

Unipetrol se může stát výlučných vlastníkem České rafinérské. Transakci schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Spojení firem podle úřadu nebude mít za následek podstatné narušení soutěže na trzích. Proti tomuto spojení podala k ÚOHS námitku SČS – Unie nezávislých petrolejářů.   Čtěte na: financninoviny.cz e15.cz…

0 comments

Petrochemická fúze stále nemá souhlas

Čekání na schválení fúze České rafinerské a Unipetrolu antimonopolním úřadem se protahuje. Podle posledních informací nemusí obchod dostat zelenou ani do konce ledna. Článek serveru e15.cz.   Čtěte zde.

0 comments

ÚOHS prověřuje ovládnutí České rafinérské Unipetrolem

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal zkoumat ovládnutí stoprocentního podílu České rafinérské petrochemickým holdingem Unipetrol. Plánovanou fúzi napadla Unie nezávislých petrolejářů.   Čtěte na: lidovky.cz denik.cz financninoviny.cz  

0 comments

Námitka SČS proti převzetí 100% podílu v CRC Unipetrolem

SČS podalo dne 8.8.2014 k Úřadu pro hospodářskou soutěž námitku proti převzetí 100% v České rafinerské Unipetrolem.   Přinášíme monitoring této aktivity v médiích: Finanční noviny (server ČTK) Aktuálně.cz E15 Deník.cz  Český rozhlas Praha České noviny

0 comments

Unipetrol x ENI – převzetí CRC. SČS podává námitku

Uživatelské jméno:Heslo:Připomenout Zapomněli jste heslo?

0 comments

Pumpaři brojí proti Unipetrolu. Bojí se zvýšení cen benzinu

Narušení hospodářské soutěže a zvýšení cen benzinu. Taková jsou podle SČS v Česku rizika obchodu, v jehož rámci Unipetrol ovládnejediného tuzemského výrobce pohonných hmot.   Čtěte na: lidovky.cz e15.cz denik.cz

0 comments

Českou rafinérskou zcela ovládne Unipetrol

Jediným majitelem největšího zpracovatele ropy v Česku se do konce roku stane Unipetrol. Petrochemický holding přijal nabídku italské firmy Eni aza 30 milionů eur koupí její podíl ve firmě Česká rafinérská. Unipetrol tak využil své předkupní právo a získá posledních 32,5 procenta akcií.   Více…

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Dodávky vybraných petrolejářských produktů na tuzemský trh

Dodávky vybraných petrolejářských produktů na tuzemský trh

Podíl výroby na celkových dodávkách vybraných produktů na trh (ČSÚ)

Podíl České rafinesrké na dodávkách na český trh

Podíl České rafinesrké na dodávkách na český trh

Podíl České rafinesrké na dodávkách na český trh podle ČAPPO.

TZ SCS – namitka Unipetrol

TZ SCS - namitka Unipetrol

SČS dnes podalo u ÚOHS námitku protí povolení ohlášené fúze v rámci které by měl Unipetrol nabýt 100% vlastnictví v České rafinerské

TS SCS – Unipetrol x ENI zaloba

TS SCS - Unipetrol x ENI zaloba

Rozklad proti povolení fúze, který podalo v lednu 2015 SČS byl zamítnut pro formální důvody (SČS jako neúčastník řízení údajně nemohl Rozklad vůbec podat). Proto nyní SČS pracuje na správní žalobě, kterou celý proces napadne

Kalendář událostí

Posts not found