Zlepšení struktury vozového parku

 

Popis projektu

Dokument zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy.

Cílem dokumentu je navrhnout taková opatření, která povedou k rychlejšímu omlazení autoparku v České republice. Starý autopark je podle předkladatelů příčinou vysokých emisí z dopravy a mnžství zbytečných dopravních nehod.

Podle názoru SČS je dokument ve stylu zpracování velmi podobný Národnímu akčnímu plánu čisté mobility. V analytické části pracuje s některými již překonanými tvrzeními, uváděné závěry občas nekorespondují s předkládanými důkazy. A navrhovaná opatření se ve velké většině zcela míjejí se záměry, pro které dokument vzniká.


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

MPO ČR

MŽP ČR

MD ČR

Data

 

Historie projektu

prosinec 2016 – dokument schválen Vládou ČR


listopad 2016 – dokument se zatím do vlády „nevrátil“, trvají zásadní rozpory o smysluplnosti zavedení „šrotovného“. Přestože zpracovatel (MPO) šrotovné prosazuje jako efektivní nástroje k omlazení vozového parku, v dokumentu samotném jsou k dispozici údaje, které jeho zavedení na příkladu západní Evropy zúpochybňují


září 2016 – Vláda projednání dokumentu odložila a požádala o jeho dopracování. Příští projednání má být asi za měsíc


10.08.2016 – Na MPO proběhlo vypořádání připomínek k dokumentu. Nová verze by měla být k dispozici koncem srpna


 29.06.2016 – Hospodářská komora uplatnila v rámci připomínkového řízení  řadu připomínek včetně těch, které zpracovalo SČS (připomínky SČS i konečná verze připomínek Hospodářské komory v dokumentech projektu)


16.06.2016 – po předchozím zpracování je dokument uvolněn do vnějšího připomínkového řízení (k dispozici v dokumentech projektu)


 

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Posts not found

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Posts not found

Kalendář událostí

Posts not found