Banner-light
Revize ČSN 736060 Čerpací stanice PHM

Popis projektu

 

Podstatou projektu je příprava revize (novelizace) ČSN 736060 „Čerpací stanice pohonných hmot“.

Norma byla vydána již v září 2006, od doby vydání prošly technologie procesem velkých změn, změnily se i pohledy na bezpečnost /nebezpečnost pohonných látek.

Záměrem pracovní skupiny je během roku až dvou připravit takové úpravy, které budou reflektovat moderní trendy v technologiích a výstavbě čerpacích stanic – účelem technické normy je být vodítkem, nikoli brzdou při projekci.

Osoby

Ing. Miloš Podrazil – vedoucí pracovní skupiny

Ing. Zdeněk Stejskal – zpracovatel revize

Data

12/2013 – zahájení prací

podzim 2015 – předpokládaný termín vydání

Historie projektu

léto 2015 – vyjasňuje se, že norma bude muset obsahovat speciální kapitoly pro NG, LNG a vodík. Vydání tak bude asi o rok pozdrženo


13.01.2015 – setkání pracovní skupiny, řešení přetrvávajících konfliktních bodů


13.10.2014 – schůzka pracovní skupiny, se zástupcem ČNI je diskutován formální proces přijetí revize. předpokládá se, že nová verze normy by mohla vyjít v druhé půli roku 2015


29.07.2014 – informační setkání pracovní skupiny, úpravy bodů, které nejsou akceptovány některými institucemi


28.03.2014 – třetí jednání pracovní skupiny. Text revize je z pohledu trhu připraven. Nyní začíná ta obtížnější část – jednání se zástupci dalších zainteresovaných institucí


11.02.2014 – druhé jednání pracovní skupiny


03.12.2013 – pracovní skupina ČAPPO vedená Ing. Podrazilem za účasti přizvaných expertů (Čepro, Kralupol, Unipetrol, SČS) zahajuje práce na revizi ČSN 73 60 60 Čerpací stanice PHM. Osobou odpovědnou za přípravu revize je Ing. Stejskal z Čepro.

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Posts not found

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Posts not found

Kalendář událostí

Posts not found