Registr pohonných hmot

Popis projektu

Registr pohonných hmot vznikl jako záměr celní správy nejpozději v roce 2013. Představa je, že pohyb pohonných hmot v režimu volného daňového oběhu bude monitorován podobným on-line systémem, jako EMCS pro pohyb v podmíněném uvolnění.

Pozice SČS není jednoznačná. Existují obavy z nefunkčnosti, nespolehlivosti a uživatelské nepřívětivosti systému. Systém navíc významně zaměstná distributory, bude vyžadovat aktivní přístup od koncových bodů (veřejné i neveřejné čerpací stanice). Pokud by však spolu se zavedením registru došlo k vyčištění legislativy od různých restriktivních a administrativně náročných opatření zavedených v minulosti jako opatření proti daňovým únikům, jsmě připraveni tento projekt podpořit.

 


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

GŘC

Data

2013 – zveřejněn záměr

2016 – první legislativní kroky

2018 – předpokládaná platnost

Historie projektu


20.09.2016 – na GŘC proběhlo vypořádání RIA. Při té příležitosti bylo zveřejněno, že na rozdíl o původního záměru se Registr PHM v prvé etapě bude zabývat pouze monitoringem přepravy ve volném daňovém oběhu mezi členskými zeměmi EU. Vnitrostátní monitoring přijde na řadu až po roce 2020


14.6.2016 – SČS odeslalo na Ministerstvo financí připomínky k RIA


27.5.2016 – Začaly legislativní práce, MFČR předalo k připomínkování první verzi RIA (dopad regulace na veřejnou správu a podnikatelské subjekty)


únor 2015 – v rámci SČS proběhla  – v návaznosti na prezentaci Registru generálním ředitelstvím cel – diskuse o připravovaném záměru registru, ze které vyplynula řada obav a dotazů jako podklad pro další jednání SČS s GŘC a MFČR


červenec 2013 – GŘC a GFŘ společně představily záměr Registru pohonných hmot


 

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

GŘC zveřejnilo první verzi nové záznamní povinnosti

Generální ředitelství cel zveřejnilo první verzi svého záměru zavést elektronickou záznamní povinnost. Vizí je, že v každý okamžik je on-line dohledatelný vlastník jakéhokoli litru pohonné hmoty.   Znamená to, že všichni obchodníci musí při nákupu nebo prodeji provádět záznamy v on-line systému. Obchod tak probíhá…

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Návrh centrálního registru PHM, který by měl platit od roku 2016/17 – vysvětlivky

Návrh centrálního registru PHM, který by měl platit od roku 2016/17 - vysvětlivky

První návrhy nové elektronické „záznamní povinnosti“ připravované ve spolupráci GŘC a MPO. Tento dokument byly zveřejněny na pracovním jednání v červenci 2013.

Návrh centrálního registru PHM, který by měl platit od roku 2016/17 – tabulka PHM

Návrh centrálního registru PHM, který by měl platit od roku 2016/17 - tabulka PHM

První návrhy nové elektronické „záznamní povinnosti“ připravované ve spolupráci GŘC a MPO. Tento dokument byly zveřejněny na pracovním jednání v červenci 2013.

Návrh centrálního registru PHM, který by měl platit od roku 2016/17 – schéma

Návrh centrálního registru PHM, který by měl platit od roku 2016/17 - schéma

První návrhy nové elektronické „záznamní povinnosti“ připravované ve spolupráci GŘC a MPO. Tento dokument byly zveřejněny na pracovním jednání v červenci 2013.

Kalendář událostí

Posts not found