Banner-light
Novela zákona SD 2016 ("cigaretová")

 

Popis projektu

Novela zákona o spotřební dani přijímaná v souvislosti se změnou sazeb tabákové daně u cigaret. Po dohodě SČS a MFČR obsahuje novela i změny týkající se úprav požadavků na dokumenty potřebné při přepravě minerálních olejů a úprav podmínek pro zabavování zboží v případě, že přeprava není doprovázena správně vyplněnými doklady.

 

Potřeba změn byla vyvolána skutečností, že celní správa začala důsledně vyžadovat plnění zákona o spotřební dani, přičemž se ukázalo, že některá opatření v zákoně jsou nepřiměřeně tvrdá, nesmyslná nebo těžko splnitelná. Hlavním motivem pro změnu bylo zjištění, že celní správa nemůže podle zákona vrátit distributorovi při kontrole zajištěné zboží, i když se prokáže, že doklady provázející náklady jsou chybné pro zřejmou chybu v psaní nebo výpočtu.

 

Konkrétní body, které chce SČS v této novele prosadit:

– legalizace elektronických průvodních dokladů při přepravě

– navracení zabaveného zboží v případě, že přepravní doklad obsahuje pouze formální chybu

– možnost nahradit vyčíslení celkové hodnoty spotřební daně přepravovaného zboží její jednotkovou sazbou

– automatické propadnutí „zvláštních povolení“ po krátké době jeho nevyužívání nahradit jeho posouzením  a propadnutím pouze v odůvodněných případech

 


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

Předkladatel zákona: Ministerstvo financí ČR

Na tvorbě zákona se odborně podílí: Odbor spotřebních daní MFČR a Generální ředitelství cel

Garant za SČS: Ivan Indráček, Jiří Klein

Data

leden 2015 (požadavky na změny jsou známy)

červen 2015 (zákon předložen do PSP – tisk č.512)

předpokládaná účinnost zákona: 01.01.2016

Historie projektu

11.11.2015 – Senát novelu hladce schválil


 

02.10.2015 – novela prošla 3. čtením, bude postoupena do Senátu. projednávání v Senátu je předpokládáno v listopadu


15.09.2015 – novela zákona prošla hladce 2. čtením. Z projednávání v Rozpočtovém výboru jsou do novely vloženy všechny body, které SČS požadovalo do zákona doplnit


16.07.2015 – schůzka SČS + ČAPPO + GŘC + MFČR: Dohodnuto, že i další doplňující návrhy SČS budou Ministerstvem formulačně upraveny a Ministerstvo podpoří jejich doplnění do návrhu zákona v průběhu projednávání ve Sněmovně


03.06.2015 – zákon předložen do Parlamentu


21.05.2015 – zákon projednán vládou včetně úpravy řešící možnost vracet zajištěné zboží


30.03.2015 – schůzka SČS + GŘC + MFČR: Návrhy SČS jsou věcně akceptovatelné, ale formulačně (právně nevyhovující). Úpravou návrhu je pověřeno GŘC


jaro 2015 – opakované neúspěšné pokusy o prosazení změn do novely zákona o SD, která by měla platit již od 1.7.2015


15.01.2015 – při projednání připomínek k novele zákona o spotřební dani (platnost od 01.07.2015) jsou návrhy na změny předložené SČS odmítnuty s odůvodněním, že dotyčná novela není k takovým změnám určena


rok 2014 – na základě přístupu celní správy k mobilním kontrolám přepravy minerálních olejů se SČS rozhodlo iniciovat několik změn v zákoně o spotřební dani, které by napravily situaci:

– formálně legalizovat možnost zavedení „rozvozových plánů“

– zrušit požadavek na vyčíslování celkové hodnoty spotřební daně v přepravovaném zboží

– vytvořit možnost pro vracení při kontrole zabaveného zboží, pokud se prokáže, že nešlo o úmysl krátit daň

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Novela upravující požadavky na přepravní doklady schválena senátem

Doslova před pár minutami schálil Senát (hladce) novelu zákona o spotřebních daních, která mimo jiné obsahuje i změny prosazené naší asociací: – upravuje požadavky na přepravní doklady – legalizuje rozvozové plány a za určitých podmínek i používání elektronických dokladů – za určitých podmínek umožňuje vracet…

0 comments

Info: Projednání připomínek SČS k novele zákona o spotřební dani

Uživatelské jméno:Heslo:Připomenout Zapomněli jste heslo?

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Posts not found

Kalendář událostí

Posts not found