Banner-light
Novela zákona PHM 2016 ("velká")

 

 

 

 

Popis projektu

Na této stránce naleznete informace o historii „velké“ novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách, o průběhu jejího přijímání a dalších souvislostech.
Jde o novelu, která byla dlouhou dobu odkládána, nejčastěji z obav, aby se v průběhu jejího projednávání někdo „nenaboural“ do kaucí.

Osoby

MPO

Data

06/2015 – příprava novely oficiálně zahájena

07/2016 – předpokládaný termín účinnosti

 

 

Historie projektu

25.01.2017 – Hospodářský výbor posuzuje pozměňovací návrhy načtené v druhém čtení ve Sněmovně


20.01.2017 – Druhé čtení v PSP


25.11.2016 – Jednání na MPO. Dohodnuto, že 2 pozměňovací návrhy budou znovu načteny v rámci druhého čtení v poslanecké sněmovně. Zbylé body budou řešeny v rámci příští novely, zahájení prací na ní je přislíbeno na začátek roku 2017


21.11.2016 – Druhé čtení v Hospodářském výboru. Výbor zamítl až na výjimky všechny pozměňovací návrhy


21.09.2016 – prvé čtení v Hospodářském výboru. Poslancům je poskytnut prostor pro podávání pozměňovacích návrhů do 31.10., druhé čtené ve výboru proběhne 16.11. Připomínky prosazované nadále SČS jsou k dispozici na serveru fuelforum.cz


červenec 2016 – zákon dorazil po schválení Vládou do Poslanecké sněmovny


 05/16 – Ve vypořádání připomínek nejsou zohledněny žádné návrhy (nejen SČS, ale i dalších asociací a úřadů státní správy), které se netýkají implementace direktivy o infrastruktiře pro alternativní paliva nebo úpravy požadavků na čerpací stanice (§5).

Podoba §5 však zůstává nadále nejasná, protože zatím nedošlo k jednoznačné dohodě mezi MPO a MMR (které si změnu vyžádalo)

Vypořádání připomínek k novele z vnějšího připomínkového řízení:

Vypořádání připomínkového řízení PHM (nepovinná místa)

Vypořádání připomínkového řízení PHM (povinná místa)


03/2016 – MPO uvolnilo text novely do vnějšího připomínkového řízení. Připomínky SČS jsou poměrně obsažné, protože z návrhů zaslaných ministerstvu v únoru 2016 nebylo zapracováno téměř nic. Připomínky zde:

Připomínky SČS k novele týkající se výhradně §5

Připomínky SČS k novele – vše kromě §5


12.02.2016 – na MPO byly zaslány připomínky SČS k návrhu novely zákona o PHM. Připomínky se týkaly několika bodů, zásadní komentovanou změnou je definice čerpací stanice PHM. Dokument zde : pripominky k navrhu novely zakona o PHM – SCS (unor 2016)


08.02.2016 – po delší pauze vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu informaci, že došlo z důvodu kompetenčního sporu  ke zdržení přípravy novely. S ohledem na blížící se termín, do kdy musí být do zákona implementována evropská směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva, ruší MPO záměr připravit „velkou“ novelu. Novela se omezí pouze na „povinné“ úpravy vyvolané požadavky Bruselu.


13.08.2015 – SČS zaslalo na MPO svůj návrh připomínek, změn, které chce prosadit v novele zákona (viz dokumenty)


25.06.2015 – Ministerstvo průmyslu a obchodu svolává pracovní schůzku, na které informuje, že jsou zahájeny práce na „velké“ novele zákona o pohonných hmotách. Součástí novely má být zejména implementace evropské direktivy o infrastruktuře pro alternativní paliva, zahrnutí těchto paliv (např. CNG) do zákona a vypořádání dalších námětů, které se během posledních let sešly na ministerstvu


podzim 2014 – Novela zákona o PHM opět není zařazena do „Plánu legislativních prací“ Vlády ČR pro rok 2015. Na dotaz SČS odpovídá vedení Ministerstva průmyslu, že případné návrhy změny lze uplatnit v připravované novele zákona, kterou se mají upravit kauce (má být svchálena do 30.6.2015). Zpravovatel novely (MFČR) však jiné úpravy v zákoně, než jsou kauce, odmítá.


31.07.2014 – Na Ministerstvu financí se schází pracovní skupina, úkolem které je připravit novelu zákona o PHM, která „opraví“ kauce. Závěr z jednání je jasný – budou se skutečně „jen“ opravovat kauce, jiné změny nebudou do této novely připuštěny. Novela je tedy opět odložena


květen 2014 – po zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve věci kaucí se začíná připravovat novela zákona o PHM, je možné, že se do ní podaří doplnit další již několik let požadované změny


jaro 2014 – v legislativním plánu prací Vlády ČR pro rok 2014 nejsou práce na novele zákona o PHM vůbec obsaženy. Zástupci MPO říkají, že z jejích iniciativy k žádné novele nedojde


říjen 2013 – protože schválení „rychlé novely“ zákona o PHM se protáhlo a zákon vstoupil v účinnost až k 01.10.2013, byly pozastaveny přípravné práce i na „velké novele“. Nyní to vypadá tak, že další práce se rozeběhnou až po jmenování nové vlády.
Snahou SČS je nadále zásadní změna systému monitoringu kvality pohonných hmot, způsobu zveřejňování zjištěných vad a jejich sankcionování.
Druhým klíčovým tématem jistě bude forma „záznamní povinnosti“. Představou některých úřadů státní správy je zavedení plně elektronického a v reálném čase fungujícího monitoringu pohybu veškerých pohonných hmot.

17.07.2013 – Generální ředitelství cel zveřejňuje v detailech první verzi elektronické záznamní povinnosti – jakéhosi rodného listu pohonných hmot. Základní myšlenka je – v každý okamžik má každý klitr pohonné hmoty svého majitele, který je on-line zjistitelný.


duben 2013 – v upraveném Plánu legislativních prací se počítá s tím, že text novely bude předložen Vládě ČR v srpnu 2014 a jeho účinnost nastane v březnu 2014


leden 2013 – v souvislosti s pomalým projednáváním „rychlé novely“ se termín projednávání a platnost „velké novely“ posouvá na neznámo kdy


07.12.2012 – z iniciativy SČS se koná společná schůzka SČS a ČAPPO, která se snaží nalézt společné postoje k bodům, které by měla řešit velká novela. Návrhy SČS jsou k dispozici v dokumentech

listopad 2012 – Hospodářská komora ČR připomínkuje ve spolupráci se SČS návrh Plánu legislativních prací a požaduje, aby „velká novela“ platila již od 01.07.2013. Požadavek je odmítnut s argumentací, že „velká novela“ bude navazovat na „rychlou novelu“ mířenou proti daňovým únikům a měla by být projednávána tak, aby mohla opravit případné nedostatky „rychlé novely“


říjen 2012 – „Velká novela“ je uvedena v návrhu Plánu legislativních prací. Termín pro předložení textu novely Vládě ČR je březen 2013, předpokládaný termín účinnosti je leden 2014

28.06.2012 – Porada na MPO ČR. Účastníci konstatují, že s ohledem na situaci s daňovými úniky bude připravena „rychlá“ novela zákona o pohonných hmotách a další body (včetně bodů navrhovaných SČS) budou řešeny až „velkou“ novelou, která by měla vejít v platnost zhruba v polovině roku 2013

27.04.2012 – Porada na MPO ČR, SČS představuje návrhy změn, které by rádo prosadilo do novely zákona o pohonných hmotách. Jedná se zejména o úpravy monitoringu kvality a změnu záznamních povinností

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Na benzinových pumpách se objeví kolečka a čtverečky

Deník Metro komentuje nejviditelnější body novely zákona o PHM, která se právě projednává v Poslanecké sněmovně. Čtěte zde  

0 comments

Sdružení ochrany spotřebitelů podporuje online evidenci čerpacích stanic obsahující výsledky kontrol kvality

Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS) dnes (dva dny před projednáváním zákona v Hospodářském výboru) podpořilo záměr zavést online evidenci čerpacích stanic obsahující výsledky kontrol kvality (bez ohledu na jejich výsledek) Plné znění tiskové zprávy k dispozici zde

0 comments

„Velká novela“ zákona o pohonných hmotách opět v nedohlednu

Podle neoficiální zprávy se „velká novela“ zákona 311/2006 o pohonných hmotách opět odkládá. Návrha a požadavky na úpravu, které vznáší naše Společenství již od roku 2011 tak zůstávají opět v šuplíku. Důvodem pro další odklad je to, že díky nevyjasněným kompetencím mezi několika ministerstvy byly…

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Posts not found

Kalendář událostí

Posts not found