Implementace PSD II

Popis projektu

Úprava Evropské direktivy o platebních službách na vnitřním trhu z listopadu 2015 částečně zpřísňuje výklad pojmu „platební karty“, přesto ponechává prostor pro to, aby „karty pro odběr pohonných hmot“ byly nadále z její působnosti vyňaty. Vše ovšem záleží na způsobu implementace této direktivy do národního práva…

 


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

David Holý (holy@eurowag.com) – koordinátor projektu

Data

listopad 2015 – evropská direktiva PSD II schválena

Historie projektu


01.11.2016 – Návrh Zákona o platebních službách se dostal do vnějšího připomínkového řízení


17.08.2016 – MFČR otevírá třetí etapu konzultací.


25.07.2016 – SČS zaslalo na MFČR svůj komentář k prvé verzi návrhu zákona.

Text k dispozici zde: pripominky SCS k draftu zakona o platebnich sluzbach 20160725


30.06.2016 – MFČR publikovalo první verzi návrhu implementace PSD2 do českého právního řádu (vloženo v dokumentech projektu)


10.06.2016 – na MFČR byl odeslán dopis spolu s postojem UPEI k implementaci PSD2 ve vztahu k palivovým kartám

Dopis UPEI na MFČR (implementace PSD2)

Leták UPEI – implementace PSD2


22.04.2016 – SČS zasílá připomínky ke konzultačnímu dotazníku MFČR rozeslanému subjektům, kterých se mlže týkat transpozice PSD2 do českého právního řádu


29.01.2016 – SČS zasílá připomínky k implementaci zpracované W.A.G. payment solutions.


leden 2016 – MFČR vyzývá subjekty trhu, aby zaslaly své komentáře a náměty k publikované direktivě s tím, že připomínek bude využito při procesu implementace direktivy do českého práva


listopad 2015 – pod číslem 2015/2366 je vydána nová evropská směrnice o platebním styku na vnitřním trhu známá pod označením „PSD II“

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Posts not found

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Kalendář událostí

Posts not found