Banner-light
Odborné vzdělávání a zkoušky

Popis projektu

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je vytvořit systém odborných zkoušek a jim předcházejícího vzdělávání v oboru „obsluha čerpacích stanic“.

Zatímco velké společnosti obvykle mají interní systémy vzdělávání, které využívají k výcviku nájemců a případně i obsluhy svých čerpacích stanic, podobný systém pro malé provozovatele na trhu chybí. Potřebu doplnit tuto mezeru si neuvědomuje jen SČS, ale také řada provozovatelů čerpacích stanic avolají po ní i někteří zaměstnanci, kteří by se rádi zdokonalili v práci, získali nové znalosti – ale není kde.

S potřebou SČS se potkal zákon 179/2006 O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Hospodářská komora, která na bázi tohoto zákona postavila celý systém nových kvalifikací.

V roce 2012 se nám podařilo dokončit a úspěšně obhájit popis kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“, která je nyní pod číslem 69-022-H součástí Národní soustavy kvalifikací. První ověřovací zkoušky (= přezkoušení zájemců, kteří absolvovali individuální školení podle předepsaných osnov) proběhly koncem roku 2014.

Nyní SČS pracuje na druhé etapě – chce umět nabídnout vzdělávací kursy, které budou předcházet výše uvedenému přezkoušení.

 

Osoby

Martin Mikl (SČS) – vedoucí projektu v SČS

Hospodářská komora ČR – realizace projektu NSK

Data

2006 – schválení zákona 179/2006

2012 – Kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“ je pod kódem 69-022-H součástí Národní soustavy kvalifikací

12/2014 – první zaměstnanci prozkoušení

Historie projektu

2015 – Tým SČS mapuje možnost přípravy odborných kurzů, školícíchmateriálů a financování vzdělávacího procesu.


2015 – Absolvování odborných zkoušek obsluhy čerpacích stanic je součástí standardní nabídky Hospodářské komory.


11.-12.12.2014 – ve Veselí nad Moravou se konají první zkoušky odborné kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“. Dvanáct z třinácti přihlášených zájemců zkoušky úspěšně skládá.


jaro – léto 2014 – Na základě osnovy kvalifikace jsou zpracovány okruhy otázek pro ústní přezkoušení, připraveny variantní písemné testy, definován přesný popis průběhu zkoušky. Zkouška obsahuje teoretickou i praktickou část. Obsahově se věnuje bezpečnostním předpisům na čerpací stanici a manipulaci se zbožím, prověřuje znalost HW i SW technologie a její obsluhu, zkouší zájemce ze zbožíznalství, z prodejních dovedností, z řešení krizových situací na čerpací stanici, ověřuje znalost základních právních předpisů…


2013 – Hospodářská komora ČR získává (v návaznosti na formální schválení kvalifikace) oprávnění provádět odborné zkoušky profesní kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“. Hospodářská komora uzavírá dohodu s odborníky z řad SČS, kteří jsou pověřeni jménem Komory provádět přezkoušení


léto 2012 – Kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“ je pod kódem 69-022-H zveřejněna v Národní soustavě kvalifikací


jaro 2012 – na základě požadavku MŠMT je zpracována osnova rekvalifikačního kursu, který svým obsahem připraví zájemce na absolvování zkoušek „Obsluha čerpací stanice PHL“


15.12.2011 – Sektorová rada schvaluje kvalifikaci „Obsluha čerpací stanice s PHL“


jaro 2011 – V pracovní skupině jsou definovány kvalifikační a hodnotící standardy pro „Obsluhu čerpací stanice PHL“. Po delší diskusi uvnitř i vně asociace jsou standardy postoupeny do schvalovacího řízení (MŠMT, MPO, MZ)


2010 – skupina vyškolená v roce 2009 vytváří systém kvalifikací určených pro provoz čerpacích stanic. Jde o „Pomocný personál na čerpací stanici s PHL“, „Pracovník čerpací stanice s PHL“, Hospodářský pracovník pro obchod s PHL“ a „Ostatní zaměstnanci obchodu s PHL“. Druhá jmenovaná kvalifikace je vyodnocena jako klíčová a je zařazena do „TOP10“ kvalifikací připravovaných Hospodářskou komorou v rámci Národní soustavy kvalifikací. Důvodem je mimo jiné to, že neexistuje žádný studijní obor, který by z větší části vyučoval tuto kvalifikaci.


podzim 2009 – několi členů SČS získává osvědčení autorizované osoby se zaměřením na zkoušení dospělých. Tyto osoby jsou oprávněny připravovat systém odborných zkoušek


léto 2009 – SČS se stává oficiálním partnerem Hospodářské komory v projektu „Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací“ (projekt byl zahájen 1.5.2009)


konec roku 2008 – V Národní souskavě povolání je vytvořeno již 300 dílčích kvalifikací


03/2007 – na Valné hromadě SČS je dohodnuto, že sev projektu vzdělávání bude nadále spolupracovat s Hospodářskou komorou s využitím možností zákona 179/2006


05/2006 – je přijat zákon 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání


jaro 2006 – SČS se pokouší získat dotaci na svůj první projekt vzdělávání. Bezúspěšně


2003 – první úvahy v SČS o tom, že obsluze nezávislých čerpacích stanic by pomohl systém vzdělávání, majitelům čerpacích stanic pak systém, kterým by zaměstnanci mohli deklarovat základní znalosti obsluhy, zbožíznalství, práci se systémem, bezpečnostní pravidla…

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

První uchazeči získali osvědčení profesní kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“

Ve dnech 11. a 12.12. proběhly první zkoušky profesní kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“, po jejichž úspěšném složení uchazeči získali osvědčení.   Reportáž České televize o zkouškách zde.  

0 comments

První zkoušky profesní kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“ proběhnou 11. a 12. 12. 2014

Hospodářská komora vypsala první termín zkoušek na 11. a 12. 12. 2014.   V posledním půlroce se zájemci o získání kvalifikace „Obsluha čerpací stanice s PHL“ individuálně připravovali a zpracovávali zadané okruhy otázek, kterých bylo necelých 500. Následně proběhlo několik konzultací s odbornými pracovníky. Tento…

0 comments

SČS a HKČR chystají první zkoušky pro profesní kvalifikaci „Obsluha čerpací stanice“

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci se SČS – Unií nezávislých petrolejářů jako odborným garantem rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifikací. Nově se jedná o oprávnění zkoušet profesní kvalifikaci změřenou na oblast osobních a provozních služeb.   Pro tuto oblast zkoušek bude HK ČR ve…

0 comments

Zkoušky profesní kvalifikace – Obsluha čerpací stanice s PHL

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Společenství čerpacích stanic ČR (SČS ČR) společně podporují zkoušky profesních kvalifikací.   Dne 19. března 2014 se uskutečnila Valná hromada SČS ČR. V rámci spolupráce na zkouškách profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb. SČS ČR oslovilo HK…

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

VH SČS ČR 2013 prezentace projektu vzdělávání

VH SČS ČR 2013 prezentace projektu vzdělávání

První zkoušky profesní kvalifikace Obsluha čerpací stanice s PHL 2014

První zkoušky profesní kvalifikace Obsluha čerpací stanice s PHL 2014

Martin Mikl informuje pro komora.cz o prvních proběhlých zkouškách odborné způsobilosti

První zkoušky profesní kvalifikace 2014

První zkoušky profesní kvalifikace 2014

Martin Mikl: První zkoušky odborné způsobilosti jsou připraveny

První uchazeči získali profesní kvalifikaci Obsluha čerpacích stanic

První uchazeči získali profesní kvalifikaci Obsluha čerpacích stanic

Kopie článku z měsíčníku Komora z dubna 2015, který informuje o tom, že SČS zorganizovalo první zkoušky odborné způsobilosti

Prezentace Kongres čerpačka 2015 – odborné zkoušky

Prezentace Kongres čerpačka 2015 - odborné zkoušky

Představení systému odborných zkoušek na konferenci Kongres čerpačka 2015 (Martin Mikl)

článek Petrol 03/2008 Profesní rozvoj zaměstnanců

článek Petrol 03/2008 Profesní rozvoj zaměstnanců

Rozhovor Martina Mikla pro Petrol magazín 03/2008

2010 – Návrh kvalifikačního standardu – prezentace

2010 - Návrh kvalifikačního standardu - prezentace

Obsluha čerpací stanice s PHL

Obsluha čerpací stanice s PHL

Dokument k připravovanému projektu SČS, zaměřenému na vydávání certifikátů jako doložení profesní kvalifikace.

Zkoušky profesní kvalifikace – Obsluha čerpací stanice s PHL

Zkoušky profesní kvalifikace - Obsluha čerpací stanice s PHL

Prezentace Martina Mikla, kterou přednesl na Valné hromadě SČS 2014.
SČS připravuje ve spolupráci s HKČR zkoušeky profesní kvalifikace – Obsluha čerpací stanice s PHL.

Kalendář událostí

Posts not found