Banner-light
Kvalita pohonných hmot

Popis projektu

Zajištění bezchybné kvality pohonných hmot je cílem každého distributora nebo provozovatele čerpací stanice. V rámci tohoto projektu mapujeme stav kvality prodávaných pohonných hmot v ČR. Zároveň navrhujeme kroky, které mohou kvalitu prodávaných pohonných hmot na českém trhu dále zvyšovat.

 

Monitoringu kvality provozovanému Českou obchodní inspekcí (výsledkům kontrol) je věnována zvláštní sekce ve vybraných dokumentech zde.


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

Česká obchodní inspekce (kontrolní orgán) www.coi.cz

SGS, Divize paliv a maziv (akreditovaná laboratoř) www.dobrapumpa.cz

Data

ČOI provádí celoplošný monitoring kvality od počátku tisíciletí

Rozsah monitoringu kvality je stanoven zákonem 311/2006 (z roku 2006) a prováděcí vyhláškou 133/2010 (která nahradila původní vyhlášku z roku 2004)

 

Historie projektu

11.12.2014 – na společné schůzce SČS a ČOI bylo konstatováno, že obě strany mají zájem na nejvyšší kvalitě paliv prodávaných v ČR. SČS však požaduje úpravy stávající podoby monitoringu kvality, které se pokusí při nejbližší příležitosti prosadit do příslušných zákonů a vyhlášek. SČS na schůzce prezentovala i vlastní analýzu výše pokut udělovaných ČOI, ze které jednoznačně vyplynul nejednotný přístup jednotlivých inspekrotátů ke zjištěním v kvalitě.


03.05.2013 – SGS vyhrála tendr a získala od ČOI čtyřletou zakázku na provádění laboratorních zkoušek při monitoringu kvality PHM


02.05.2013 – nový ředitel ČOI Vladimír Velčovský se setkal se zástupcem SČS Ivanem Indráčkem. Ivan Indráček na schůzce prezentoval výhrady SČS k dosavadní podobě monitoringu kvality pohonných hmot

– za stejnou vadu různě vysoká pokuta v různcýh krajích
– zbytečné pokuty za marginální pochybení
– pokuty za „vlastnost hmoty“

podzim 2012  – na společné schůzce mezi zástupci SČS a ČAPPO došlo k dohodě v základních požadavcích na změny monitoringu kvality v příští novele zákona o pohonných hmotách

23.03.2011 – schůzka SČS (Indráček) a SGS (Dobeš). Společnost SGS je schopna popisovat zjištěné vady v kvalitě, své závěry však může poskytovat pouze zadavateli – ČOI.  Projekt zavedení „semaforu“ organizovaný přímo SČS není reálný


jaro 2011 a dále… – SČS se marně snaží změnit způsob prezentace pokutovaných čerpacích stanic. Vadí nám, že publikovaná rozhodnutí neobsahují informace pochopitelné běžnými spotřebiteli. Ti si pak mohou udělat obrázek o závažnosti pochybeníá jen podle výše pokuty, které jsou však v případě pohonných hmot extrémě nadhodnocené


leden 2011 – Česká obchodní isnpekce začíná zveřejňovat pravomocná rozhodnutí o udělení pokuty na svém webu. Tomuto rozhodnutí předcházela delší diskuse upozor%nující, že z hlediska spotřebitelů je bezúčelné konstatovat, že kvalita paliv prodávaných na českém trhu není příliš vysoká, když není taková informace doplněna konkrétními informacemi o lokalitách prodávajících závadné zboží

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

V září 2017 nevyhověl kvalitativním prametrům jen jeden vzorek PHM

Česká obchodní inspekce informovala o výsledcích monitoringu kvality PHM v měsíci září. Plné znění tiskové zprávy ČOI přinesly Parlamentní listy. Čtěte zde  

0 comments

Evropa v kvalitě benzínu za Českem zaostává

Porovnání kvality prodávaných motorových paliv v Česku s Evropou přináší Lidové noviny na serveru České pozice zde

0 comments

Kvalita paliv je v Česku nadprůměrná

Porovnáním kvality paliv na českém a evropském trhu se zabývají články v euro.cz zde finance.cz zde moneymag.cz zde SČS dlouhodobě upozorňuje, že paliva prodávaná na českém trhu jsou ve srovnání s evropským průměrem kvalitnější, spotřebitelům hrozí minimální, téměř nulové riziko natankování hmoty, která by mohla…

0 comments

Kvalita paliv v únoru 2017

Parlamentní listy přinášejí kompletní přehled o kontrole motorových paliv v únoru 2017 a souhrnné výsledky za první dva měsíce roku. Zprávu můžete přečíst zde Výsledky ukazují stále velmi vysokou kvalitu prodávaných pohonných hmot v ČR. Od počátku bylo odebráno 171 vzorků benzínu a zjištěna 1…

0 comments

Výsledky monitoringu kvality pohonných hmot v EU za rok 2015

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o kvalitě motorových paliv v členských zemích EU v roce 2015. Výsledky prezentují kvalitu paliv kontrolovanou a počítanou podle FQD (direktiva o kvalitě paliv). Rozdíl oproti monitoringu prováděnému v ČR je zejména v bodu vzplanutí u nafty (jeho kontrola není…

0 comments

Kvalita paliv v roce 2016

Česká obchodní inspekce vydala souhrnnou zprávu o kvalitě motorových paliv na tuzemském trhu za rok 2015. Plný text zprávy je k dispozici zde: 2017-02-10-phm-2016 Reakce v médiích lze nalézt například ČTK, web českénoviny.cz zde Aktuálně.cz zde Parlamentní listy zde   Zpráva potvrzuje, že kvalita paliv je v…

0 comments

Co je hlavní příčinou nekvalitních paliv na čerpacích stanicích?

Zajímavý článek vysvětlující řidičům, čím jsou způsobeny nejčastější problémy čerpacích stanic přináší server auto.cz zde  

0 comments

ÚOHS dokončil šetření na trhu pohonných hmot

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokončil sektorové šetření trhu pohonných hmot, které probíhalo v letech 2013 až 2015. Tiskovou zprávu se shrnutím lze nají zde Závěrečný dokument z šetření (čítající přes 70 stran)  je možno stáhnout z našeho webu zde: ÚOHS – maloochodní prodej PHM (závěry sektorového šetření)

0 comments

Sdružení ochrany spotřebitelů podporuje online evidenci čerpacích stanic obsahující výsledky kontrol kvality

Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS) dnes (dva dny před projednáváním zákona v Hospodářském výboru) podpořilo záměr zavést online evidenci čerpacích stanic obsahující výsledky kontrol kvality (bez ohledu na jejich výsledek) Plné znění tiskové zprávy k dispozici zde

0 comments

Výsledky monitoringu kvality za srpen 2016

ČOI zveřejnila výsledky monitoringu kvality za srpen 2016. Tisková zpráva ke stažení zde:2016-09-27-phm-srpen

0 comments

Zveřejňování „hříšných“ pump podle Lidových novin zabírá

Článek „Zveřejňování hříšných pump zabírá. Kvalita benzínu a nafty se zlepšila“ publikovaly Lidové noviny. Celý text k dispozici zde. Výhrady SČS jsou uvedeny v článku samém, ale jistě lze ještě doplnit: zveřejňování jistě dnes neslouží k orientaci spotřebitelů, kde je riziko natankování nekvalitního paliva, protože…

0 comments

ČOI publikovala souhrnné výsledky monitoringu kvality PHM za 1. pololetí 2016

Z tiskové zprávy je zřejmé, že kvalita pohonných hmot prodávaných na českém trhu je obecně nadstandardní a oproti loňsku zůstává na stejné úrovni. K procentuálnímu vyjádření (podle ČOI je zjištěno  1,4% závad) je třeba doplnit, že do výsledků jsou započítány i odběry cílené (upozornění spořebitelů,…

0 comments

Inspektoři zakázali prodej nafty…

Inspektoři ČOI zakázali prodej cca 10 tisíc litrů nafty, která vykazovala bod vzplanutí 46°C. Blesk si tento případ „užívá“ zde. O změnu přístupu ČOI se SČS snaží už několik let, stále marně…

0 comments

Monitoring kvality PHM v EU – data za rok 2014

European Environment Agency vydala výroční zpárvu o výsledcích monitoringu kvality pohonných hmot v členských zemích EU v roce 2014. Česká republika vychází v tomto srovnání opět nadprůměrně dobře. EU fuel quality monitoring – 2014

0 comments

ČOI: Kvalita benzinu a nafty byla loni nejlepší za 14 let

Tiskovou zprávu ČOI převzala řada médií, čtětě idnes.cz zde financninoviny.cz zde aktualne.cz zde tyden,cz zde eurozpravy.cz  zde Hospodářské noviny na ihned.cz zde  

0 comments

Souhrnné výsledky monitoringu kvality za rok 2015

Česká obchodní inspekce dnes (odkaz) zveřejnila výsledky monitoringu kvality za rok 2015. Tisková zpráva a přložené tabulky popisují detalně zjištění monitoringu v roce 2015 a porovnávají jeho výsledky s rokem 2014 a roky předcházejícími (historie monitoringu sahá až do roku 2001). Zveřejněné dokumenty jsou k…

0 comments

Kvalita PHM v roce 2015

Česká obchodní inspekce publikovala konečný přehled monitoringu kvality v roce 2015. Při odběru 2723 vzorků bylo zjištěno pouze 33 vadných, které představují pouhé 1,2 % závad. Pokud ze statistiky vypustíme všechny případy, kdy došlo k nedodržení bodu vzplanutí, sníží se závadovost na 0,6%. Hodně dobré…

0 comments

Kvalita paliv v roce 2015

Aktualne.cz shrnuje výsledky monitoringu kvality PHM v roce 2015. Čtěte zde

0 comments

Nedbalost není pančování!

Rozlište hříšné pumpy anebo nedbalost není pančování! Pod tímto názvem uvolnily Lidové noviny na svůj web článek, který vyšel v papírové verzi asi před měsícem. Své výhrady ke stávajícímu monitoringu kvality v něm vysvětlují představitelé SČS i ČAPPO. Přesně v tomto smyslu se snaží SČS…

0 comments

Pohonné hmoty v ČR jsou kvalitní

„Pumpy méně šidí s benzinem i naftou, ukazují kontroly ČOI“. Pod tímto názvem vydal server iDnes informaci o kvalitě pohonných hmot na českém trhu. Čtěte zde.

0 comments

Návrh jednotného značení produktů na čerpacích stanicích – dokument k diskusi

Ve výboru TC441 CEN je na základě požadavku Evropské komise připravován systém jednotného značení produktů (pohonných hmot) na evropských (a tedy i českých) čerpacích stanicích. V dokumentech je k dispozici Návrh jednotného značení produktů na čerpacích stanicích ze září 2015, případné připomínky sdělte kanceláři SČS do…

0 comments

Záruka kvality a původu paliv od skladu po čerpačku (PR Čepro)

Petrol.cz popisuje novou aktivitu Čepra, které se tak zařadilo po bok řady nezávislých distributorů nabízejících podobnou službu už několik let. Čtěte zde

0 comments

Tankujeme kvalitní pohonné hmoty? ČOI provedla kontroly a zde je výsledek

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2015 odebrala ČOI u čerpacích stanic celkem 1331 vzorků motorových paliv, z nichž nevyhovělo stanoveným jakostním parametrům technických norem 21 z nich.   Více na eurozpravy.cz a rozhlas.cz  

0 comments

ČOI si posvítila na benzinky. Tankujeme kvalitní pohonné hmoty?

Vzorky motorových paliv odebraných u čerpacích stanic v průběhu měsíce března vykázaly odchylky od jakostních norem pouze u 3 vzorků motorové nafty.   Více na eurozpravy.cz a financninoviny.cz  

0 comments

ČOI uložila rekordní pokuty. Známe deset nejvyšších

Server aktualne.cz o kontrolách ČOI. Počet kontrol i pokut sice loni opět klesl, sankce jsou přesto vyšší. Porušení zákona zjistila ČOI při dvou pětinách kontrol.   Čtěte zde.

0 comments

V naftě inspektoři našli extrémní množství vody. Sankce mohou být až 5 milionů

Česká obchodní inspekce při kontrolách čerpacích stanic narazila na benzínku, kde nafta obsahovala padesátinásobné množství vody, než jaké připouštějí normy.   Více na: rozhlas.cz idnes.cz financninoviny.cz

0 comments

Ochrana trhu optikou profesních asociací

Výkonný ředitel ČAPPO Jan Mikulec a předseda SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček se shodují, že se omezil vliv podvodníků s palivy, přesto k dalšímu pokračování ochrany trhu s pohonnými hmotami v Česku zaujímají někdy dosti odlišné postoje.   Rozhovor pro PETROLmedia čtěte zde.

0 comments

ČOI na čerpacích stanicích v roce 2014

Pořad České televize o kvalitě pohonných hmot v roce 2014, ve kterém byl hostem také předseda představenstva SČS, Ivan Indráček.   Reportáž zde.

0 comments

Nejzávadnější porušení kvality paliv zjistila ČOI u LPG

Kvalita pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku se v listopadu dál mírně zhoršila, nejzávažnější porušení kvality bylo zjištěno u LPG. Článek Finančních novin.   Čtěte zde.

0 comments

Ředitel Čepra: Pohonné hmoty jsou u nás kvalitní. Navzdory podvodníkům

Rozhovor Deníku s generálním ředitelem Čepra, Janem Duspěvou.   Čtěte zde.

0 comments

ČOI rozdala vysoké pokuty čerpacím stanicím. Netankovali jste tam?

Server eurozpravy.cz nabízí přehled pokutovaných čerpacích stanic v roce 2014.   Čtěte zde.

0 comments

Na pančování by si měli dát pozor i ti, kdo jezdí na LPG či biopaliva

U biopaliv letos kontrole nevyhověla třetina odebraných vzorků, u LPG to pak byla zhruba desetina. Článek České televize.   Čtěte zde.

0 comments

Celníci zkoušejí mobilní laboratoř na rychlé testování paliv

Pojízdnou laboratoř, která dokáže ve vzorcích benzinu či nafty z čerpací stanice odhalit přimíchané nezdaněné oleje okamžitě, zapůjčili ČOI k testování kolegové z Maďarska. Článek serveru idnes.cz.   Čtěte zde.

0 comments

Kvalita paliv nyní trápí hlavně řidiče tankující LPG

V září ČOI zjistila pochybení u 2,7 % vzorků paliv a průměrná míra závadnosti paliv za celý loňský rok činí 4,7 %. Nejzávadnějším palivem současnosti je v tuzemsku LPG. Článek serveru hospodarskenoviny.cz.   Čtěte zde.

0 comments

Kvalita pohonných hmot se opět zhoršila, odhalily kontroly ČOI

Server denik.cz informuje, že se kvalita pohonných hmot u čerpacích stanic v září opět zhoršila.   Čtěte zde.

0 comments

ČOI v březnu zjistila tři vzorky velmi nekvalitního paliva

Deník.cz informuje o výsledku březnových kontrol PHM Českou obchodní inspekcí.   Čtěte zde.

0 comments

Prodejci nafty reagují na výsledky testu naft

Pokračování článku serveru AutoRevue, na který jsme odkazovali již dříve. Prodejci ve svých reakcích vysvětlují, v čem podle nich spočívá hlavní přínos kvalitní nafty. Dozvíte se i to, čím se prémiová nafta liší od standardní a kde se jednotlivé nafty prodávané na českém trhu vyrábějí….

0 comments

Potvrzeno, dražší nafta výkon nezvýší

Test serveru AutoRevue ukázal, že tankovat dražší naftu v očekávání vyššího výkonu je zbytečné.   Čtěte zde.

0 comments

Šetření na naftě se může ve výsledku prodražit

Reportáž v Událostech České televize o používání bionafty B100.   Video zde.

0 comments

ČOI – kontroly kvality phm

V pořadu Ekonomika televize ČT24 byla odvysílána reportáž o kontrolách kvality phm. Hosté pořadu: Tomáš Mikšovský (Petrol magazín), Václav Loula (ČAPPO), David Gajdoš (ČOI)   Video zde nebo čtěte zde.  

0 comments

Kontroly pomohly, benzin na českých pumpách je kvalitnější

Na serveru České televize byl zveřejněn článek s uvedeným názvem.   Čtěte zde.

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

EU fuel quality monitoring 2015

EU fuel quality monitoring 2015

2017-02-10-phm-2016

2017-02-10-phm-2016

Přehledná zpráva o kvalitě paliv na českém trhu v roce 2016

ÚOHS – maloochodní prodej PHM (závěry sektorového šetření)

ÚOHS - maloochodní prodej PHM (závěry sektorového šetření)

Výsledky sektorového šetření, které probíhalo v letech 2013-2015

2016-09-27-phm-srpen

2016-09-27-phm-srpen

monitoring-phm-1pololeti2016

monitoring-phm-1pololeti2016

TZ SCS k vysledku monitoringu kvality za rok 2015

TZ SCS k vysledku monitoringu kvality za rok 2015

ČOI – porovnání jakosti PHM v roce 2015 a 2014

ČOI - porovnání jakosti PHM v roce 2015 a 2014

ČOI – monitoring kvality PHM 2015 v grafech a vývoj závad od roku 2001

ČOI - monitoring kvality PHM 2015 v grafech a vývoj závad od roku 2001

ČOI – souhrnná zpráva o monitoringu kvality PHM v roce 2015

ČOI - souhrnná zpráva o monitoringu kvality PHM v roce 2015

Výsledky monitoringu kvality PHM za rok 2015

Výsledky monitoringu kvality PHM za rok 2015

Přehledná tabulka celkových výsledků monitoringu kvality PHM za rok 2015

Pokuty podle zákona o PHM

Pokuty podle zákona o PHM

POkuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona 311/2006 (ve znění zákona 91/2011)

Dealing with test method precision in the daily lab & fuel specification work (EN ISO 4259)

Dealing with test method precision in the daily lab & fuel specification work (EN ISO 4259)

Development of Test Methods in CEN_TC19 Environment

Development of Test Methods in CEN_TC19 Environment

Specifying alternative fuels in Europe – how it is done

Specifying alternative fuels in Europe - how it is done

How to secure biofuel quality in the logistic chain

How to secure biofuel quality in the logistic chain

European EN590 Diesel Fuel Quality for Heavy and Light Duty Applications

European EN590 Diesel Fuel Quality for Heavy and Light Duty Applications

The relationship of EU fuel specifications towards EU Directives

The relationship of EU fuel specifications towards EU Directives

European petrol, its specificatin history, status and future

European petrol, its specificatin history, status and future

European biodiesel and bio-ethanol quality specification history

European biodiesel and bio-ethanol quality specification history

Emissions & Performance Requirements for Cars and Trucks The Importance of Fuel Quality

Emissions & Performance Requirements for Cars and Trucks The Importance of Fuel Quality

Graf – závislost výše pokuty ČOI

Graf - závislost výše pokuty ČOI

Graf zpracovaný Společenstvím čerpacích stanic. Závislost výše pokuty ČOI na zjištěném bodu vzplanutí, leden 2011 – říjen 2013. (Graf byl mimo jiné využit na jednání VH 2014)

Kontrola kvality phm jako nástroj ochrany zákazníka a prevence daňových úniků

Kontrola kvality phm jako nástroj ochrany zákazníka a prevence daňových úniků

Kontrola kvality PH – hodnocení z hlediska činnosti a četnosti kontrol vzhledem k počtu čerpacích stanic, problematika využití nové metodiky a techniky (mobilní laboratoř), účinnost uplatnění sankcí (pokuty, zákaz prodeje na místě) zveřejňování výsledků kontrol, kategorizace závad, perspektivy vývoje kontroly kvality prodávaných paliv.
Prezentace Jiřího Pěkného (ČOI), která zazněla na PetrolSummitu 2011.

Vývoj kvality PHM prodávaných v síti ČS v ČR

Vývoj kvality PHM prodávaných v síti ČS v ČR

Ing. Vladimír Velčovský – ČOI
Statistika monitoringu jakosti motorových paliv u veřejných čerpacích stanic, trendy ve struktuře zjištěných neshod s normami, očekávaný trend ve vývoji kvality paliv na českém trhu, perspektivy rozvoje monitoringu jakosti paliv, četnosti kontrol.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

The Fuel Quality Directive.

The Fuel Quality Directive.

Kvalita pohonných hmot v EU.
Prezentace Ivana Indráčka (SČS ČR), která zazněla na PetrolSummitu 2012.

TZ SCS – kvalita paliv 2014

TZ SCS - kvalita paliv 2014

Na základě porovnání dat z ČOI s informacemi Evropské komise lze říci že kvalita pohonných hmot prodávaných na českém trhu převyšuje evropský průměr

TZ SCS ke zverejneni CS prodavajicich nekvalitni palivo

TZ SCS ke zverejneni CS prodavajicich nekvalitni palivo

SČS považuje prosté zveřejnění bez vysvětlení závažnosti zjištěných vad za nesprávný krok

Kalendář událostí

Posts not found