Banner-light
Kauce pro distributory PHM

Popis projektu

Tento projekt mapuje historii zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot.

 

Kauce byly zavedeny jako reakce na trh pohonných hmot zdeformovaný rozsáhlými daňovými podvody, které dlouhou dobu státní správa ignorovala.

 

Do právního prostředí se kauce dostaly prostřednictvím novely zákona o pohonných hmotách, která vešla v účinnost k 1.10.2013. Finální text právní úpravy vznikl na Ministerstvu financí za vedení Miroslava Kalosuka (TOP09), formálně však byl předložen (z důvodů časových) jako poslanecká novela zákona o PHM poslancem Janem Kubatou (ODS). Tato fáze je popisována v tématu „Novela zákona PHM 2013 (kauce)„.

 

Proti schválené formě kaucí podala skupina senátorů vedená Janem Horníkem (nezávislí) úspěšnou ústavní stížnost (viz samostatné téma „Ústavní stížnost proti kaucím 2014„). Zákon o pohonných hmotách byl na základě rozhodnutí Ústavního soudu novelizován a kauce byly částečně upraveny (viz samostatné téma „Novela zákonů SD+PHM 2015

 

SČS se vždy stavěla důrazně proti zavedení celoplošných kaucí zejména proto, že kauce neumí rozlišit mezi poctivým a nepoctivým podnikatelem a dopadají výhradně na ekonomicky slabší subjekty.


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

 

Hlavní podporovatelé zákona: firmy sdružené v ČAPPO a někteří střední distributoři (například KM Prona, Silmet), orgány státní správy (MFČR, MPO, GFŘ, GŘC)

Hlavní odpůrce zákona: SČS (kauce@scs.cz), kauce nepovažují za správné řešení ani HK ČR a AMSP.

Data

jaro 2012 (první úvahy)

listopad 2013 (kauce v účinnosti)

květen 2014 (kauce zpochybněny Ústavním soudem)

červen 2015 (nová úprava kaucí – snížení pro vybrané subjekty)

Historie projektu

 


29.06.2015 Novela vyšla ve Sbírce zákonů, a k 01.07.2015 vstupuje v účinnost. Požadavek Ústavního soudu tak byl formálně (ale podle přesvědčení mnohých včetně SČS nikoli věcně) naplněn


24.06.2015 Novela podepsána presidentem


17.06.2015 Novela schválena Senátem. V diskusi od několika senátorů zaznělo, že zákon zřejmě nenaplňuje požadavky nálezu Ústavního soudu. Pozastavovali se například nad mezemi, které určují, kdo smí o sníženou kauci žádat. Ministr Babiš v diskusi potvrdil, že MFČR hranice pečlivě zvažovalo a má představu, kolika distributorů se snížení může týkat. Konkrétní číslo ale nepadlo.


20.05.2015 Novela schválena ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Žádný z návrhů, které prosazovalo prostřednictvím poslaneckých pozměňováků SČS, neprošel


25.02.2015 Novela zákona dorazila do Poslanecké sněmovny. Tisk má číslo 417.


15.01.2015 Na MFČR proběhlo vypořádání připomínek k novele, došlých v rámci meziresortního řízení. Vetšina návrhů předložených SČS a Hospodářkou komorou, které se snažily text upravit tak, aby byl akceptovatelný menšími distributory, nebyla přijata. Akceptováno například bylo:

– možnost, aby distributoři, kteří museli opustit trh díky velkým kaucím, mohli požádat o sníženou kauci po dobu 3 měsíců po platnosti tohoto zákona a lhůta, po kterou byli z trhu díky kaucím vyřazeni, jim byla započítána, jako by standardně podnikali

– možnost skládat kauci kombinovaně, tedy část prostřednictvím garance a část v penezích

– možnost začít využívat sníženou kauci hned po jejím schválení a ne až po několikaměsíční „čekací“ lhůtě


06.01.2015 SČS podává k novele zákona oficiální připomínky, jejich plné znění je v připojených dokumentech. Kromě několika dalších bodů požadujeme zejména:

– snížení minimálních obchodovaných objemů pro přiznání snížené kauce z 300 tisíc na 150 tisíc litrů čtvrtletně. Tato hranize zajistí, že subjekt obchoduje a že je měsíčním plátcem

– zvýšení maximálních objemů pro přiznání snížené kauce z 3 milionů na 50 milionů čtvrtletně. Tento limit už lépe odpovídá poměru reálné daňové povinnosti a výši základní kauce a zároveň lépe splňuje podmínku odstupňovaných kaucí

– snížení hodnoty „snížené kauce“ na 1 milion korun. Na sníženou kauci mají nárok pouze firmy, které se před celním úřadem „svléknou do naha“, tvrdit, že tyto firmy i přesto představují riziko a vyžadovat po nich vysoké zajištění by bylo pouze přiznáním, že na úsudek celní správy nelze spoléhat


08.12.2014 MFČR rozesílá novelu zákona do vnějšího připomínkového řízení


podzim 2014 probíhají jednání pracovní skupiny pro přípravu zákona


23.09.2014 V Senátu se koná kolokvium k novele zákona o pohonných hmotách a k výši kaucí. Cílem je upřesnit postoj Ústavního soudu, aby bylo zřejmé, jak by měla novela zákona vypadat a postoj senátorů, kteří kauce odmítli. Jednání se neúčastní žádný zástupce Ústavního soudu a pouze jeden senátor, který jednání předsedá. Druhý senátor se účastní pouze prvních 15 minut. Jednání je tak spíše „utkáním argumentů“ obhájců a odpůrců vysokých celoplošných kaucí.

Ukazuje se, že někteří představitelé státní správy jsou nadále pevně přesvědčeni, že poctivý malý podnikatel může v bance získat bankovní garanci 20 milionů za dobré slovo a méně než jednoprocentní roční úrok. A že mu tedy kauce nemohly nijak ublížit.

Finanční správa přichází s tvrzením, že před zavedením kaucí působilo na trhu asi 180 distributorů, takže kauce vlastně žádnou změnu nezpůsobily. Čepro navazuje konkrétním odhadem počtu distributorů založeným na pozici Čepra na trhu. Ačkoli to není výslovně řečeno, vyplývá z výpočtu, že na trhu působilo před zavedením kaucí přes 600 firem, což odpovídá odhadům SČS.


31.07.2014 Je poprvé svolána pracovní skupina, která má připravovat změnu zákona o pohonných hmotách. SČS je tentokrát (na rozdíl od novely zavádějící kauce v roce 2012) do skupiny přizváno.

 


26.05.2014 Ústavní soud vyhověl stížnosti 18 senátorů a konstatoval, že vysoké celoplošné kauce jsou protiústavni. Stát musí do 30.6.2015 zákon upravit, jinak přestane výše kauce (20 milionů) platit.

06.05.2014 Kauce pro distributory PHM se (s minimální ztrátou na vítěze) umístily na druhém místě ankety „Absurdita roku“.

03.12.2013 Porada na MPO konstatovala, že na trhu k dnešku působí 150 distributorů, ale zřejmě ještě dojde k poklesu tohoto počtu. Obchodníci reportují významnější pokles „podezřelého“ zboží na trhu. Na vyhodnocení skutečných dopadů je příliš brzy

03.12.2013 Porada na MPO konstatovala, že na trhu k dnešku působí 150 distributorů, ale zřejmě ještě dojde k poklesu tohoto počtu. Obchodníci reportují významnější pokles „podezřelého“ zboží na trhu. Na vyhodnocení skutečných dopadů je příliš brzy


20.11.2013 Vláda ČR schálila usnesení, kterým se rozhodla býti účastníkem řízení před Ústavním soudem ve věci ústavní stížnosti proti výši kaucí. Součástí usnesení je i 12ti stránkový dokument, odůvodňující smysluplnost a legálnost zavedení kaucí zpracovaný Ministerstvem spravedlnosti na základě podkladů MPO a MFČR


01.10.2013  Novela zákona o pohonných hmotách vstoupila v účinnost

Začalo jednoměsíční přechodné období, během kterého ještě lze obchodovat bez „nové“ registrace. Všichni ti, kteří budou chtít prodávat pohonné hmoty i po 1.11.2013, si musí v tomto období zajistit koncesi, doložit bezdlužnost a spolehlivost u firmy i členů statutárního orgánu a složit kauci ve výši 20 milionů Kč


polovina září 2013 Ústavní stížnost

Skupina 18ti senátorů zastoupená senátorem Janem Horníkem podává u Ústavného soudu stížnost na výši kaucí. Důvodem stížnosti je přesvědčení, že kauce 20 milionů způsobí likvidaci menších distributorů a je tak neúměrným zásahem do svobody podnikání


02.08.2013 Novela vydána ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2013 Sb.
S ohledem na odloženou účinnost (prvním dnem druhého měsíce po zveřejnění) vstoupí zákon v účinnost 1.10.2013. Pa následuje „přechodový měsíc“, během kterého mají distributoři získat koncesi a zajistit si registraci u příslušného celního úřadu. Podle „starého registru“ je možno obchodovat nejdéle do 31.10.2013


18.07.2013 Prezident podepsal Novelu zákona o pohonných hmotách


12.07.2013 Novela zákona doručena k podpisu prezidentovi


26.06.2013 Novela schválena Senátem.
Pro novelu hlasovalo 44 ze 60 přítomných senátorů, 15 se zdrželo a 1 byl proti
I jednání v Senátu bylo plné argumentů, které motivovaly senátory pro podporu, byly však nepravdivé. Například:
– distributor, který má problém s hotovostí a je poctivý, snadno získá garanci a to za pouhých 80 tisíc Kč ročně
– novela nebude mít tak drtivý dopad na trh, jak tvrdí SČS, protože kauce je schopno složit asi 1.100 distributorů (bez komentáře)


15.05.2013 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona pouze s jedním pozměňovacím návrhem – tím, který upravoval mechanismus bankovních garancí. Poslanci byli při chvalování novely přesvědčování pomocí nepravdivých argumentů, které zazněly zejména z úst předkladatele, zástupce Hospodářského výboru nebo ministra financí. Šlo například o informace
– novela byla mnohokrát projednána s Unií malých a středních distributorů a tato Unie ji včetně výše kauce podporuje (žádná Unie samozřejmě neexistuje a žádná „mnohá“ jednání nidky neproběhla
– výše 20 milionů je kompromisem mezi požadavky Unie malých distributorů a požadavkem ministerstva, který byl 30 a více milionů (ve skutečnosti ministr financí nadsadil částku 20 milionů sám s argumentem, že mu bude v Parlamentu stejně na polovinu snížena)
– vtip kaucí je v tom, že jej musí skládat celý řetězec podvodných firem (například 40) a pak už se podvod nevyplatí (všichni, kteří se v problému alespoň trochu vyznají, vědí, že není třeba žádný řetězec, pro dalšího odběratele „bezpečný“ podvod lze realizovat již se dvěmi nebo třemi zřetězenými firmami)

– opakovaly se také dezinformace o „obvyklosti“ kaucí v jiných zemích Evropské Unie nebo o tom, že v okolních zemích působí pouze malé desítky distributorů

Novela přijata 126 ze 159 přítomných poslanců, 30 se zdrželo, 3 byli proti


07.05.2013 Druhé čtení novely zákona ve Sněmovně. V rámci druhého čtení bylo předneseno několik pozměňovacích návrhů. Část z nich kopírovala návrhy, které byly podány již v Hospodářském výboru. Další z návrhů například požadoval, aby stát hradil distributorům při složení kauce úrok alespoň ve výši roční inflace….


únor, březen 2013 – proti výši kaucí veřejně vystoupili (někteří opakovaně) představitelé
– Úřadu pro hospodářskou soutěž
– Hospodářské komory ČR
– Svazu průmyslu a dopravy
– Asociace malých a středních podniků
– a zejména Společenství čerpacích stanic


08.02.2013 První čtení zákona ve Sněmovně. Zákon přikázán k projednání Hospodářskému výboru


16.01.2013 Vláda vyslovila souhlas s návrhem novely zákona o pohonných hmotách. Nebrala přitom zřetel na připomínky o nevhodnosti výše kauce zaslané například Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (s ohledem na to, že šlo o poslanecký návrh zákona, nemusela tyto připomínky vypořádávat). Premiér na tiskové konferenci po jednání vlády upozornil, že vláda si je vědoma problémům s výší kaucí a ujistil novináře, že výše kaucí bude obsahem jednání ve Sněmovně


05.11.2012 Ministři Kalousek a Kuba představili na společné tiskové konferenci záměr novely zákona o pohonných hmotách. Bylo mimo jiné řečeno, že
– kauce bude stanovena ve výši 20 milionů (prý tak bylo rozhodnuto těsně před tiskovou konferencí s argumentem, že ve sněmovně je poslanci stejně sníží na polovinu)
– novela bude podána jako „poslanecký návrh“, aby se urychlil proces schvalování. Zákon bude platit od 1. ledna 2013? nejpozději od 2.čtvrtletí 2013
Na tiskovou konferenci přijali pozvání zástupci firem KM-Prona a HDB, kteří „jménem nezávislých distributorů“ 20 milionové kauce podpořili. SČS pozváno nebylo


08.10.2012 Rozšířené jednání představenstva SČS projednalo text novely z 26.9. Protože nechtělo rzcela rozporovat text zákona, který byl po dlouhé době prvním, zaměřeným na daňové úniky a protože počítalo s tím, že díky vstřícnosti bude přizváno k dalším úpravám textu, návrh akceptovalo s připomínkami, například
– kauce nebude vyšší, než 10 milionů
– kauci bude možno složit nejen v hotovosti, ale také formou bankovní garance
– požadavky odbornosti na zástupce firem nebudou nijak specializované (například maturita a několikaletá praxe)


26.9.2012 na MPO proběhlo oficiální představení draftu novely zákona o PHM. Návrh obsahoval záměr zavést kauce v „pracovní“  výši 10M Kč. Text byl připraven zřejmě ve spolupráci MPO a ČAPPO. Tato schůzka byla první a zároveň poslední, kdy byl text připravované novely oficiálně předložen SČS. Na úpravě textu nadále pracovalo MFČR s konsultacemi MPO


v červnu 2012 proběhla na MPO diskuse o možném obsahu novely zákona o PHM. MFČR upozornilo, že ačkoli jde o daňové úniky v rozsahu kolem 6 miliard, nelze předpokládat, že legislativní proces bude dokončen dříve, než za rok


v dubnu 2012 se z iniciativy SČS uskutečnila pracovní cesta do Estonska, abychom přesně zjistili principy „úspěšného estonského modelu“. Účast = SČS, Čepro, MFČR pozvání odmítlo. Výsledkem cesty bylo zjištění, že estonský model funguje na úplně jiných principech, než navrhuje MFČR. Výběr DPH probíhá v jiném okažiku (společně s vyměřením spotřební daně) a kaucemi jsou zatíženy pouze ty firmy, které lze označit za „dovozce“. O zjištění z Estonska bylo neprodleně informováno Ministerstvo financí ČR a další osoby, které mezitím začaly připravovat novelu zákona o PHM


v lednu 2012 na jednání „Pracovní skupiny proti daňovým únikům“ zveřejnilo Ministerstvo financí záměr zavést povinné kauce pro distributory pohonných hmot. Návrh ještě na místě získal podporu firem ČAPPO a principiální nesouhlas zástupce SČS. Inspirací k zavedení kaucí byla situace v Estonsku, kde kauce zavedli a zásadním způsobem omezili daňové úniky


myšlenka na přípravu novely, která by mohla obsahovat zásadní opatření pro potlačení daňových úniků, vznikla již někdy v roce 2011. Bylo to krátce poté, co vstoupila v platnost jeho předcházející novela (91/2011), která zavedla registr distributorů

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Hydepark ČR o pohonných hmotách

Pohonným hmotám se věnoval Hydepark České televize v pátek 3.6.2016. Hlavním hostem byl Václav Loula (ČAPPO). V průbehu večera se do diskuse na kratší dobu zapojili i  Ivan Indráček (SČS, v čase 28:50) a Tomáš Mikšovský (Petrolmedia, v čase 45:30) Záznam pořadu k dispozici zde

0 comments

Budoucnost nezávislých prodejců pohonných hmot v ČR

Šéf SČS Ivan Indráček byl požádán, aby vytvořil a přednesl prezentaci výše uvedeného názvu na letošní konferenci Petrol Summit. Pro ty, kteří se konference nezúčastnili a pro ty, kteří si ji chtějí zopakovat, uvádíme link na youtube, kam byla převyprávěná prezentace nahrána.   Prezentace „Budoucnost…

0 comments

prezident Zeman stvrdil zdanění tabáku a nižší kauce pro distributory paliv

Prezident Miloš Zeman dnes podpisem novely zákonů o spotřebních daních a o pohonných hmotách stvrdil zdanění surového tabáku a nižší kauce pro distributory pohonných hmot. Novela kvůli rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) snižuje kauce pro menší prodejce pohonných hmot z 20 milionů korun na polovinu. Čtěte…

0 comments

Novela zákona 311/2006 o pohonných hmotách

1.7.2015 vstupuje v platnost novela zákona o pohonných hmotách.   Tato novela   – zavádí pro distributory „Oznamovací povinnost“ (ta v průběhu léta nahradí dosavadní „záznamní povinnost“ nařizovanou od roku 2010 místně příslušnými finančními úřady)   – upravuje výši kaucí pro vybranou skupinu distributorů. Nárok…

0 comments

Zeman stvrdil zdanění tabáku a nižší kauce pro distributory paliv

Prezident Miloš Zeman dnes podpisem novely zákonů o spotřebních daních a o pohonných hmotách stvrdil zdanění surového tabáku a nižší kauce pro distributory pohonných hmot. Novela kvůli rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) snižuje kauce pro menší prodejce pohonných hmot z 20 milionů korun na polovinu.  …

0 comments

Novela má snížit kauce pro menší prodejce pohonných hmot

Podle ústavních soudců by měla být kauce odstupňována, aby zohledňovala situaci menších distributorů. Unie nezávislých petrolejářů návrh na snížení sazby již dříve uvítala.   Článek zde.

0 comments

Novela zákona o PHM – úpravy kaucí

Opět krátké shrnutí stavu:   Novela se touto dobou nachází v Senátu, snahou parlamentu je, aby byla podepsána prezidentem a vstoupila v platnost k 1.7.15   Novela přináší tyto hlavní změny (bez záruky):   – zavádí se snížená kauce ve výši 10M Kč. Mohou na…

0 comments

Poslanci řekli ano nižším kaucím pro menší distributory benzinu

Tzv. prvním čtení dnes posuzovali poslanci vládní novelu zákona o spotřebních daních, která kromě jiného umožní snížit kauce pro menší distributory pohonných hmot. Článek Parlamentních listů.   Čtěte zde.  

0 comments

Ochrana trhu optikou profesních asociací

Výkonný ředitel ČAPPO Jan Mikulec a předseda SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček se shodují, že se omezil vliv podvodníků s palivy, přesto k dalšímu pokračování ochrany trhu s pohonnými hmotami v Česku zaujímají někdy dosti odlišné postoje.   Rozhovor pro PETROLmedia čtěte zde.

0 comments

Vláda snížila kauci distributorům PHM, SČS to ale nestačí

Ministerstvo financí navrhuje v novele zákona o spotřebních daních snížit kauci pro menší distributory pohonných hmot na 10 milionů korun. Podle SČS je to sice krok správným směrem, který ale zůstal v půli cesty.   Čtěte zde.

0 comments

Úleva pro menší distributory PHM

Reportáž České televize o kaucích pro distributory PHM a jejich snížení na polovinu.   Reportáž o kaucích v čase 15:20 na ceskatelevize.cz  

0 comments

Distributoři pohonných hmot možná budou platit o polovinu menší kauci

Ministerstvo financí navrhuje od července 2015 snížit kauci pro menší distributory pohonných hmot z dvaceti na deset milionů korun.   Čtěte na: idnes.cz denik.cz

0 comments

Hynek Sagan: Z trhu zmizelo 95 procent podvodných nabídek benzinu a nafty

Rozhovor serveru e15.cz s Hynkem Saganem, jednatelem Armex Oil.   Čtěte zde.

0 comments

Kauce pro pumpaře zpátky ve hře. Pro menší distributory budou nižší

Česká televize o kaucích pro distributory pohonných hmot. Soudci kritizovaná základní sazba dvacet milionů má sice zůstat, menší firmy by si ale mohly zažádat o snížení na polovinu. Prostor dostal i předseda představenstva SČS, Ivan Indráček.   Čtěte zde.

0 comments

Malí prodejci paliv zaplatí nižší kauci

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona, díky níž by menší distributoři pohonných hmot mohli požádat celní správu o snížení dvacetimilionové kauce na polovinu. Změnu kaucí si vyžádal verdikt Ústavního soudu. Podle něj je nynější jednotná kauce ve výši 20 milionů korun likvidační pro malé distributory. Článek…

0 comments

Pumpaři: Kauce nerušte, proti podvodům zafungovaly

Hospodářské noviny o daňových podvodech, jako jednom z hlavních problémů, který trápí obchodníky s palivy a čerpací stanice.   Čtěte zde.

0 comments

Petrolejáři mají znovu skládat kauce, mohou se jim prodražit

Server E15 o návrhu Ministerstva financí, který nově zavádí rozdělení kauce do více pásem. Základním pásmem by zůstala kauce 20 milionů, snížená 10 milionů. Ministerstvo však zvažuje i třetí, vyšší sazbu ve výši 30 nebo 40 milionů korun.   Čtěte zde.

0 comments

Stát řeší, jak bojovat proti daňovým únikům u pohonných hmot. Trvá na kaucích

Článek serveru ihned.cz o připravované novele zákona zahrnující opatření proti daňovým únikům u phm, ve kterém dostala prostor i Unie nezávislých petrolejářů.   Čtěte zde.

0 comments

Tisková zpráva ČAPPO k nálezu Ústavního soudu ČR ve věci zrušení plošných kaucí pro distributory phm

České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu zveřejnila tiskovou zprávu k nálezu Ústavního soudu ČR ve věci zrušení plošných kaucí pro distributory pohonných hmot.   Více čtěte zde.

0 comments

Stanovisko MF k závěru Ústavního soudu ve věci kauce pro distributory phm

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo svoje stanovisko k rozhodnutí Ústavního soudu, kterým ruší jednotnou kauci pro distributory phm.   Více čtěte zde.

0 comments

Ústavní soud zrušil jednotnou kauci ve výši 20 mil. Kč pro distributory pohonných hmot

Média o nálezu Ústavního soudu, který ruší jednotnou kauci ve výši 20 mil. Kč pro distributory pohonných hmot.   Více na: ceskatelevize.cz rozhlas.cz idnes.cz denik.cz e15.cz lidovky.cz aktualne.cz novinky.cz  

0 comments

Ústavní soud zrušil jednotnou kauci ve výši 20 mil. Kč pro distributory pohonných hmot

Ústavní soud dnes (26.5.) zveřejnil nález k ústavní stížnosti podané 18 senátory a týkající se nepřiměřených kaucí pro distributory pohonných hmot.   Reakci SČS na tento nález naleznete v připojené tiskové zprávě zde:   Pro ilustraci dopadu kaucí na trh připojujeme ještě dva dokumenty.  …

0 comments

Ústavní soud rozhodl o kaucích

Podle informace z webových stránek Ústavního soudu již zřejmě bylo rozhodnuto o návrhu skupiny senátorů, kteří považují zavedení 20milionových kaucí za protiústavní krok. Vyhlášení nálezu je avizováno na pondělí 26.5. v 11:00 v budově Ústavního soudu v Brně.

0 comments

Absurdita roku

V úterý 6.5. proběhlo v pražském hotelu Jalta vyhlášení výsledků ankety “Absurdita roku”. O vítězi ankety rohodovalo hlasování čtenářů na internetu. Námi nominované zavedení dvacetimilionových kaucí pro distributory PHM nakonec skončilo s rozdílem několika málo hlasů na druhém místě.   Zde ke stažení tisková zpráva…

0 comments

Z trhu zmizelo 1800 distributorů, zůstalo asi 150. Šedá zóna ale nikdy úplně nezmizí.

Tématu kaucí pro distributory PHM se tentokrát věnuje hned několik serverů…   Článek serveru Petrol zde. Článek serveru E15 zde. Článek serveru Týden zde. Článek serveru Deník zde.

0 comments

Petr Pražský: Daňové úniky u benzinu a nafty Česku kazily pověst. Už bylo potřeba zasáhnout

Rozhovor Hospodářských novin s Petrem Pražským na téma daňové úniky na pohonných hmotách v ČR.   Více zde.

0 comments

Urban (ČSSD): Otázka zní, jakou konkurenci omezily kauce na PHM

Parlamentní listy přinášejí reakci Ing. Milana Urbana na článek Hospodářských novin rozebírající mimo jiné i dopad kaucí na ceny phm.   Reakce M. Urbana zde. Původní článek Hospodářských novin zde.

0 comments

Zpráva o stavu distributorů pohonných hmot – krajina po bitvě

Počet distributorů pohonných hmot v listopadu dramaticky klesl. Na vině jsou dvacetimilionové kauce…. uvádí článek serveru Česká pozice.   Čtěte zde.

0 comments

Registr distributorů PHM – den desátý

K dnešnímu dni je v registru zapsáno 146 aktivních distributorů.   To znamená, že dnes může na českém trhu vykonávat legálně činnost distributora právě těchto 146 subjektů.   Registr je stále „živým“ seznamem, větší změny však lze očekávat již jen v nejbližších týdnech. To proto,…

0 comments

Kauce pročistily trh s pohonnými hmotami

Server E15 na téma kaucí: Čistka mezi distributory pohonných hmot státu vyšla. Z dvou tisíc firem, které ještě v září byly v registru obchodníků s naftou a benzinem, jich zbyla desetina.   Čtěte zde.

0 comments

Distributoři pohonných hmot skládali kauce. Z dvou tisíc jich zbylo necelých dvě stě

Malí prodejci se bouří, velcí si naopak chválí zlepšení tržních podmínek, píše server ihned.cz o povinnosti distributorů phm složit kauce.   Čtěte zde.

0 comments

Kauci 20 milionů složila sotva desetina distributorů benzinu

Reportáž České televize o dopadu kaucí na trh s phm.   Více zde.

0 comments

Kdo chce prodávat benzin, musí mít bohatého strejdu

Rozhovor s Ivanem Indráčkem (SČS) a Janem Mikulcem (ČAPPO) o kaucích pro distributory phm ve Studiu 6 České televize dne 1.11.2013   Záznam zde.

0 comments

Za naftu a benzin si zase připlatíme! Může za to povinná kauce pro čerpadláře

Článek serveru tn.cz upozorňuje na možný nárůst cen phm v souvislosti se zavedením kaucí pro distributory phm.   Čtěte zde.

0 comments

Kauce pro distributory pohonných hmot by motoristé neměli nijak zaznamenat

Článek Českého rozhlasu rozebírá, zda bude mít zavedení kaucí vliv na konečnou cenu phm. Názory oslovených odborníků se liší.   Čtěte zde.

0 comments

Distributoři paliv mají už jen týden na složení dvacetimilionové kauce

Článek Hospodářských novin cituje argumenty Ivana Indráčka (SČS) a Jana Knížka (GFŘ) ohledně kaucí pro distributory phm.   Čtěte zde.

0 comments

20milionová kauce převrátí trh s pohonnými hmotami

Rozhovor Českého rozhlasu s Ivanem Indráčkem podle něhož 20milionová kauce zlikviduje malé podnikatele s pohonnými hmotami, a podvodníky nemusí příliš ohrozit.   Záznam zde.

0 comments

Další výklady zákona o pohonných hmotách

Ministerstvo průmyslu a zejména pak Generální ředitelství cel publikují na svých webových stránkách průběžně další a další výklady zákona o pohonných hmotách. Reagují tak na dotazy potenciálních distributorů, v některých případech i na návrhy SČS.   Výklady průběžně monitorujeme a umísťujeme i na naše stránky…

0 comments

Pozoruhodný fenomén: Stát uzdravuje trh a drobní hráči vymírají

Článek serveru Česká pozice se podrobně věnuje tématu kaucí u phm a lihovin.   Čtěte zde.

0 comments

Dvacetimilionová kauce zničí malé distributory paliv

Článek Petra Adama na serveru parlametnilisty.cz věnovaný kaucím.   Čtěte zde.

0 comments

Likvidace malých distributorů pohonných hmot v přímém přenosu

Článek České pozice. Velcí distributoři se již snaží zabrat místo po těch, které 20 mil. kauce zlikvidují.   Čtěte zde.

0 comments

O kaucích informují i v zahraničí

Přinášíme odkazy z Maďarska zde a z Německa zde.

0 comments

Kauce pro distributory pohonných hmot zatíží ekonomiku

Krátký komentář Jiřího Janečka v Parlamentních listech. Jiří Janeček (kandidát na poslance): „…První věc,kterou se hned pokusím zrušit je nesmyslná kauce 20 mil. pro distributory pohonných hmot…“   Čtěte zde.

0 comments

Benzin jen za kauci. Měsíc, který rozhodne o přežití

Redakční článek serveru Aktualne.cz popisující zavedení a dopad kaucí na trh.   Čtěte zde.

0 comments

Ochodování s PHM je nyní přísnější

Reportáž TV Prima odvysílaná v hlavních zprávách 1.10.2013 v 18:55 (čas 08:10 až 10:10). Krátká shrnující reportáž na téma kaucí.   Ke zhlédnutí zde.

0 comments

Kauce 20 mil. za obchod s benzinem

Česká televize -Studio ČT24 1.10.13 v 10:30 (čas 01:45 až 14:30) reportáž detailně popisující situaci.Rozhovor se senátorem Janem Horníkem a Ivanem Indráčkem (SČS).   Video zde.

0 comments

Podnikání s naftou a benzínem podléhá kauci

Česká televize – V pořadu Studio ČT24 byla 1.10.13 ve 13:05 (čas 00:00 až 08:00) odvysílána hlubší reportáž o zavedení kaucí. Rozhovor s Václavem Loulou (ČAPPO)a Vítem Jedličkou (Colosseum).   Ke zhlédnutí zde.

0 comments

Kauce pro distributory phm a jejich dopad

V Událostech České televize byla 1.10.2013 v 19:00 odvysílána krátká reportáž o zavedení kaucí a jejich dopadu.   Ke zhlédnutí zde.

0 comments

Dnešním dnem vstupuje Novela zákona o PHM v platnost

Jiří Dušek („malý“ distributor phm), Ivan Indráček (předseda představenstva SČS) a Jiří Žežulka (GFŘ) v ranním vysílání ČRo Radiožurnálu o dopadu zavedení kaucí na trh s phm.   Záznam k poslechu zde.

0 comments

Ústavní stížnost proti kaucím pro distributory byla podána

Skupina 18 senátorů prakticky ze všech politických stan zastoupených v Senátu (s výjimkou ČSSD) podala k Ústavnímu soudu stížnost proti znění části zákona o pohonných hmotách. Konkrétně jde o ustanovení §6i odstavce 1 zákona, kterým se stanovuje výše kauce. Senátoři jsou – podobně jako již…

0 comments

Ústavní stížnost proti kaucím pro distributory byla podána

Skupina 18 senátorů prakticky ze všech politických stan zastoupených v Senátu (s výjimkou ČSSD) podala k Ústavnímu soudu stížnost proti znění části zákona o pohonných hmotách. Konkrétně jde o ustanovení §6i odstavce 1 zákona, kterým se stanovuje výše kauce.   Senátoři jsou – podobně jako…

0 comments

Kdo všechno je „distributor“? Budete překvapeni!

V posledních týdnech dochází k upřesňování výkladu zákona o pohonných hmotách. Ministerstvo průmyslu ČR (MPO, jako úřad, v jehož kompetenci zákon je) a Generální ředitelství cel (GŘC, jako správce registru distributorů) průběžně odpovídají na dotazy účastníků trhu a vysvětlují svůj postoj k různým druhům obchodování…

0 comments

Upozornění na nepřesnosti rozesílané společností Čepro a Generálním ředitelstvím cel

V uplynulých dnech dostali zákazníci společnosti Čepro a řada distributorů, jejichž emailové adresy si GŘC opatřilo z veřejných zdrojů, informaci o blížící se účinnosti novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách (kauce).   V obou dokumentech jsou potenciální distributoři upozorněni, že v případě pokračování prodeje po…

0 comments

Distributoři pohonných hmot musí skládat kauce od října

Server denik.cz vydal článek informující o povinnosti distributorů pohonných hmot od 1. října skládat dvacetimilionovou kauci.   K přečtení zde.

0 comments

Novela zákona o PHM ve Sbírce zákonů

V pátek 2.8.2013 vyšla novela zákona o pohonných hmotách ve Sbírce zákonů (č.91). Číslo zákona je 234/2013.   Tím, že k vydání došlo až v srpnu, se všechny následující termíny o měsíc posouvají. Zákon nabude účinnosti k 1.10.2013 a bez nové registrace spojené s 20…

0 comments

Prezident podepsal novelu zákona o pohonných hmotách

Ve čtvrtek 18.7.2013 podepsal pan prezident novelu zákona o pohonných hmotách.   S ohledem na principy fungování prezidentské kanceláře se nemáme šanci dozvědět, co ho k podpisu přimělo. Nedozvíme se, jestli vůbec někdo studoval námi zaslané argumenty proti vysokým kaucím, jestli se vůbec někdo snažil…

0 comments

Novela zákona o pohonných hmotách byla doručena k podpisu prezidentovi

Novela zákona 311/2006 o pohonných hmotách, která zavádí pro distributory celoplošné kauce, byla v pátek 12.7.2013 odeslána k podpisu prezidentovi. Prezident má po jeho obdržení 15 dní k tomu, aby zákon vetoval a poslal zpět do Poslanecké sněmovny.   Pokud prezident zákon podepíše a zákon…

0 comments

Ukončení ankety ke kaucím

Od března do června byla na webu SČS otevřena anketa s otázkou „Jaký je váš postoj k zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot“. Během čtyř měsíců bylo odevzdáno 5062 hlasů s tímto výsledkem:   1. podporuji celoplošnou kauci v co nejvyšší hodnotě (aktuálně 20 milionů Kč)…

0 comments

Novela zavádějící dvacetimilionové kauce pro distributory PHM prošla parlamentem

Ve středu 15.5, proběhlo v poslanecké sněmovně třetí čtení novely zákona o pohonných hmotách. Výsledek ti z Vás, kteří jsou na novele existenčně závislí, znají.   Musím zkonstatovat, že můj optimismus a důvěra v čistotu legislativního procesu v České republice vzaly za své, když jsem…

0 comments

Ivan Indráček a Václav Loula o kaucích pro distributory PHM

Šestiminutový rozhovor Českého rozhlasu s Ivanem Indráčkem (jako odpůrcem kaucí) a Václavem Loulou (jako obhájcem kaucí).Rozhovor proběhl těsně před hlasováním, ve kterém Poslanecká sněmovna kauce ve výši 20 milionů schválila.   K poslechu zde.  

0 comments

Článek České pozice: „Kam se přesunou benzínoví podvodníci?“

Česká pozice vydala již třetí článek, který se v posledních dnech věnuje tématu zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot.   K přečtení zde.

0 comments

Tisková zpráva SČS – kauce pro distributory PHM

Tisková zpráva TZ SČS – k projednávání kaucí v Poslanecké sněmovně   Společenství čerpacích stanic vydalo dne 7.5.2013 tiskovou zprávu, která reaguje na další vývoj kolem novely zákona o pohonných hmotách.

0 comments

Pětinu paliv dodávají podvodníci, varuje Unipetrol

Česká pozice pokračuje v komentářích souvisejících s daňovými úniky a s připravovanou novelou zákona o pohonných hmotách.   Čtěte zde.

0 comments

Pohonné hmoty: Boj proti podvodům, nebo likvidace konkurentů?

Článek s uvedeným názvem vydal v pondělí 22.4.2013 server Česká pozice. Popisuje stávající situaci kolem novely po hlasování vHospodářském výboru a analyzuje postoje hlavních účastníků sporu.   K přečtení zde.

0 comments

Tisková zpráva AMSP ČR – kauce pro distributory PHM

Tisková zpráva   Tisková zpráva AMSP ČR – Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na likvidační dopad zavedení vysokých kaucí pro menší distributory pohonných hmot. Postoj Asociace se v mnohém shoduje…

0 comments

Vláda obětovala malé distributory pohonných hmot

Článek České pozice o dopadu zavedení kaucí pro distributory phm na malé a střední poctivé podnikatele.   Čtěte zde.

0 comments

Zpráva z jednání v Tallinu

Zpráva Zpráva z jednání v Talinu   Zpráva z cesty do Estonska. Motivem této cesty bylo poznat a pochopit systém kaucí tak, jak jej zavedli v Estonsku. Potvrdil se náš předpoklad, že sytém kaucí navržený v Česku s odkazem na Estonsko je podobný tomu, jak…

0 comments

Tiskové prohlášení SČS – ministři Kuba a Kalousek o připravované novele zákona o phm

Dne 5.11.2012 proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu společná tisková konference ministrů Kuby a Kalouska. Ministři informovali veřejnost o připravované novele zákona o pohonných hmotách a o záměru zavést kauce pro všechny distributory ve výši 20 milionů Kč. SČS nebylo na tuto tiskovou konferenci pozváno,…

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Nález ÚS 44/13 (kauce) včetne odlišného stanoviska

Nález ÚS 44/13 (kauce) včetne odlišného stanoviska

Kompletní zněná Nálezu ústavního soudu Pl.44/13 včetně odlišných stanovisek

Nalez Ustavniho soudu

Nalez Ustavniho soudu

Absurdita roku 2014

Absurdita roku 2014

Tiskové prohlášení HK ČR – Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Tiskové prohlášení HK ČR - Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Hospodářská komora vydala tiskové prohlášení, kde opakovaně podporuje záměr snížit ohlášenou kauci pro distributory na polovinu.

Tisková zpráva AMSP ČR – Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM

Tisková zpráva AMSP ČR - Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na likvidační dopad zavedení vysokých kaucí pro menší distributory pohonných hmot. Postoj Asociace se v mnohém shoduje s postojem Společenství čerpacích stanic.

Zpráva z jednání v Talinu

Zpráva z jednání v Talinu

Zpráva z cesty do Estonska. Motivem této cesty bylo poznat a pochopit systém kaucí tak, jak jej zavedli v Estonsku.

Vliv zpřísnění legislativy na trh s pohonnými hmotami

Vliv zpřísnění legislativy na trh s pohonnými hmotami

Ing. Jan Mikulec, CSc. – ČAPPO
Přínosy a rizika zavedení novely zákona o PHM pro petrolejářský průmysl, omezení působení podvodných struktur, vývoj velkoobchodní a maloobchodní distribuce pohonných hmot, nebezpečí rozvoje jiných druhů hospodářské kriminality v obchodu s motorovými palivy.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv a provozovatele čerpacích stanic

Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv a provozovatele čerpacích stanic

Ing. Ivan Indráček – SČS ČR
Dopady zavedení novely Zákona o PHM na malé distribuční firmy a čerpací stanice. Perspektivy jejich podnikání v nových podmínkách na trhu distribuce pohonných hmot.

Celá komentovaná přednáška ke shlédnutí zde.

Nejedná se o přesné znění, které bylo prezentováno veřejně!

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Novela zákona o pohonných hmotách

Novela zákona o pohonných hmotách

Ing. Jitka Danielová – GŘC
Atributy zavedení nové legislativy do praxe (podmínky zápisu obchodníků do Registru distributorů PH, kontrolní mechanismy, sankce). Trendy ve vývoji daňových úniků SPD, možnosti prevence a jejich eliminace.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

TZ SCS – vlada schvalila upravu kauci

TZ SCS - vlada schvalila upravu kauci

Vláda ČR schválila novelu zákona o pohonných hmotách, která upravuje výši kaucí pro vybranou skupinu distributorů. Novela je reakcí na nález Ústavního soudu, kterým byly jednotné dvacetimilionové kauce označeny za protiústavní.SČS však považuje navrženou změnu za neodstatečnou a nenaplňující požadavek ÚS.

TZ SCS k nalezu US ve veci kauci

TZ SCS k nalezu US ve veci kauci

Ústavní soud rozhodl, že celoplošné dvacetimilionové kauce pro distributory jsou protiústavní a nařídil, že do 30.6.2015 musí být změněny.

TZ SCS k navrhu zavest kauce pro distributory PHM

TZ SCS k navrhu zavest kauce pro distributory PHM

Na společné tiskové konferenci ministrů financí a průmyslu byla veřejnost seznámena se záměrem zavést celoplošné dvacetimilionové kauce pro distributory pohonných hmot. SČS považuje takový krok, který postihuje celý trh a necílí pouze na podvodníky za špatný.

TZ UPEI – kauce nejsou resenim

TZ UPEI - kauce nejsou resenim

UPEI ve své tiskové zprávě konstatuje, že opatření, která jsou mířená proti podvodům ale zároveň omezují podnikání malých a středních podniků jsou špatnou cestou

TZ UPEI ke kaucim, CZ verze

TZ UPEI ke kaucim, CZ verze

Překlad tiskové zprávy UPEI ke kaucím pro distributory PHM připravovaným v České republice

TZ SČS – Odmítáme zavedení dvacetimilionových kaucí pro distributory

TZ SČS - Odmítáme zavedení dvacetimilionových kaucí pro distributory

Tisková zpráva vydaná v souvislosti s tiskovou konferencí SČS na které byly prezentovány souvislosti kaucí, využití obdobného přístupu v EU, nesmyslnost celoplošných kaucí….

TZ SCS – QRM schvalen

TZ SCS - QRM schvalen

V Úředním věstníku EU byla dne 26.07.2015 pod číslem L201/5 zveřejněna novela direktivy o DPH (2066/116/ES), která zavádí jednoduchou možnost podat žádost o výjimku pro zavedení reverse-charge

TZ SČS – k projednávání kaucí v Poslanecké sněmovně

TZ SČS - k projednávání kaucí v Poslanecké sněmovně

Novela zákona o PHM zavádějící jednotné 20timilionové kauce pro distributory PHM se bude projednávat na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny. SČS informuje o řadě dezinterpretací, které dosud v souvislosti s kaucemi zazněly

TZ SCS k obsahu jednani o kaucich ve snemovne

TZ SCS k obsahu jednani o kaucich ve snemovne

Ministři financí a průmyslu přednesli v Poslanecké sněmovně v souvislosti s projednáváním kaucí řadu nepravd

TZ SCS – US bude vyhlasovat nalez ve veci kauci pro distributory

TZ SCS - US bude vyhlasovat nalez ve veci kauci pro distributory

Ústavní soud zveřejnil datum, kdy dojde k vyhlášení nálezu týkajícího se vysokych kaucí pro distributory PHM

TZ SCS – k jednani vlady o kaucich

TZ SCS - k jednani vlady o kaucich

SČS vyslovuje zklamání z toho, že Vláda nevzala v úvahu připomínky odborné veřejnosti zastupující menší distributory, Úřadu pro hospodářskou soutěž, Hospodářské komory a dalších a zavedení kaucí podpořila

TZ SCS – pokrok k zavedeni reverse-charge

TZ SCS - pokrok k zavedeni reverse-charge

V Bruselu proběhlo dne 22.5. jednání Evropské rady, které opět přiblíýilo legislativní změny v direktivě o DPH. Během několika měsíců by mohl být scvhálen „Mechanismus rychlé reakce“, který by mohl i České republice umožnit zavedené reverse-charge při obchodování s pohonnými hmotami

SCS – otevreny dopis tvurcum novely zakona o PHM – kauce

SCS - otevreny dopis tvurcum novely zakona o PHM - kauce

SČS podporuje přijetí novely, ale žádá v návrhu provést řadu funkčních oi parametrických úprav

TZ SČS – dopis_president_kauce

TZ SČS - dopis_president_kauce

SČS zaslalo prezidentovi ČR dopis, ve kterém ho žádá, aby vetoval zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot

Kalendář událostí

Posts not found