Banner-light
Daňové podvody

Popis projektu

Daňové podvody jsou pro naší asociaci klíčovým tématem nejméně posledních deset let.

 

Nejprve to byly podvody založené na přimíchávání nezdaněných příměsí do pohonných hmot. Ty volně přešly do podvodů naložených an neplacení spotřební daně. A po zavedení EMCS se podvodníci začali orientovat na neplacení DPH.

 

Situace se dostala tak daleko, že distributor, který neměl přístup k nezdaněnému zboží, přestával být konkurenceschopný, pumpa prodávající standardně zdaněné zboží nakupovala za ceny, za které jiní prodávali…

 

Stát dlouhou dobu podvody – přes naléhavá upozornění zejména nezávislého trhu – ignoroval. Opatření zaváděná v posledních letech jsou tak proto trochu křečovitá, jako vždy, když se začne jakýkoli problém řešit pozdě. Navíc se ukazuje, že v mnoha případech se dnes řeší podvody i díky legislativních úprav, které byly v zákonech ještě v době, kdy se stát vymlouval na to, že nemá na omezení podvodů potřebné legislativní nástroje.

 

V rámci této přehledové stránky monitorujeme události se vztahem k tématu podvodů.

 

Detailnější popis můžete nalézt v konkrétních projektech, například reverse-charge, kauce, nebo v projektech věnovaných konkrétním novelám zákonů


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

Data

 

Historie projektu

06/2015 – Kauce jsou pro velmi úzkou skupinu distributorů sníženy na polovinu (10M)


 

05/2014 – Ústavní soud prohlašuje vysoké celoplošné kauce za neústavní opatření


 

10/2013 – v platnost vstupují celoplošné 20M kauce pro distributory, předkladatelem označovány jako klíčový nástroj proti daňovým únikům. V české republice je tak zavedeno opatření, které nemá v EU obdoby. SČS toto opatření od počátku kritizuje a z větší části odmítá.


 

01/2013 – od ledna je v platnosti novela zákona o DPH, která zavádí „ručení oprávněným příjemcem“. Oprávněný příjemce podle ní ručí za DPH v případě, že osoba, pro kterou je zboží uvedeno do volného daňového oběhu, daň neodvede. Tuto úpravu prosadilo do zákona SČS.

Ministerstvo financí ovšem tento nástroj obratem znehodnotilo v důvodové zprávě, kde (parafrázováno) říká, že „ručitel neručí v případě, když mu podvodník slíbí, že podvádět nebude“.


 

04/2012 – SČS pořádá pracovní cestu do Estonska, kde jsou kauce zavedeny. Zjišťuje, kauce proti podvodům opravdu zabraly. Ale nebyly použity jako celoplošné, ve výši 1 milion EUR byly nařízeny jen dovozcům. Obchodníci prodávající zboží pouze uvnitř estonského trhu skládají kauce pouze ve výši 100 tisíc EUR, ale i tak je naprostá většina z nich od kaucí osvobozena.


 

01/2012 – MFČR informuje o záměru zavést vysoké celoplošné kauce pro distributory PHM


 

podzim 2011 – v novele zákona o DPH je navrženo „ručení oprávněným příjemcem“, navrhované SČS a konsultované s řadou daňových poradců a dalších odborníků . Ve Sněmovně není schváleno, díky odmítnutí ministrem Kalouskem


 

04/2011 – je zaveden Registr distributorů PHM. V zákonném termínu se do něj zapisuje kolem 700 firem. Registr je „nárokový“, pro zápis postačí vyplnit a celní správě odfaxovat jednoduchý formulář. Stát si od zavedení slibuje zprůhlednění trhu distribuce


 

2010 – Ministr Kalousek informuje, že MFČR neúspěšně požádalo Brusel o možnost zavedení reverse-chazrge u pohonných hmot. SČS se pokoušelo přes UPEI lobovat na podporu českého požadavku, dostalo však tuto odpověď: zavedení výjimky není v zájmu EU. Výsledkem by totiž bylo vytlačení podvodníků buď do jiných odvětví nebo do členských zemí EU


04/2010 – v České republice je zaveden celoevropský systém sledování pohybu zboží, ze kterého bude vybrána spotřební daň (tzv. EMCS). Systém je v EU zaváděn postupně, Česká republika jej zavádí hned v první vlně.

Doplňkové služby elektronického systému EMCS, které nabízí česká celní správa patří k nejlepším v EU.

Systém ihned po nasazení omezuje daňové podvody se spotřební dani na minimum.


 

11/2008 – SČS upozorňuje státní správu, že na trhu se objevuje zboží, ze kterého zřejmě není odváděno DPH. Upozornění je opakováno na jaře 2009. První oficiální schůzka za účastni dalších účastníků trhu je na toto téma volána ministerstvem na 06/2009, informace z trhu však i po této schlzce MFČR vnímá jako snahu některých firem vyřizovat si obchodní spory přes státní správu. Teprove na podzim 2009 MFČR připouští, že ve výběru DPH z obchodnů s pohonnými hmotami může být skutečně výpadek způsobený podvody.


 

12/2007 – Česká republika vstupuje do „schengenského prostoru“. Na hraničních přechodech zmizely kontroly. Pohyb zboží je skutečně „volný“, což přináší nové prostory pro podvody se spotřební daní a DPH.


 

2005 – Ministr MPO Urban se snaží syestémově řešit vysoký podíl nekvalitního paliva na trhu. SČS v diskusích s ministerstvem upozorňuje, že rozšířený monitoring a postihování nekvality je jen řešení následků. Nekvalitní palivo není na trhu proto, že by pumpaři nedbali o kvalitu nebo si pro zábavu něco doma „míchali“. Ta nejzávažnější zjištění jsou obykle důsledkem daňových pdovodů – cíleného domíchávání nezdaněných složek do prodávaného paliva.

Platí, že pokud je stát úspěšný v omezování podvodů založených na neplacení spotřební daně u běžného paliva, rozvíjí se více „míchání“, které je přeci jen riskantnějším způsobem podvodu.


2004 – vstupem ČR do EU se mění systém výběru daní a otevírají se nové možnosti pro daňové podvody

 

 

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Jiří Žežulka komentuje případ FAU a přístup daňové zprávy k zajišťovacím příkazům

Bývalý úřadující místošéf Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka hovořil ve 20 minutách radiožurnálu o případu firmy FAU a o nadužívání zajišťovacích příkazů daňovou správou. Odkaz na celý rozhovor je zde

0 comments

Stát likviduje fungující firmy pomocí zajišťovacích příkazů

Sérii článků na téma neoprávněně použitých zajišťovacích příkazů publikují Hospodářské noviny. Základní informace o případech a názory soudce Nejvyššího správního soudu, který považuje přístup státu za chybný si přečtěte zde Podrobnější příběhy firem Herst, VHS Ropa a Autotrans Petrol jsou uvedeny zde  

0 comments

Finanční úřady vidí podvody všude, rozjely hon na ručitele DPH

Uplatňování ručitelství za neodvedenou daň připomíná na cause firmy FAU Jitka Vlková v iDnes zde

0 comments

Smísí se dvě dodávky benzínu v jedné konvi?

Právní otázka, která je stejně tak směšná, jako zásadní. Aktuálně se řeší v cause miliardové pohledávky za Čeprem. Čtěte například na rozhlas.cz

0 comments

FAU v insolvenci

Firma FAU na sebe po říjnovém zásahu celní a finanční správy podala insolvenční návrh. Čtěte na lidovky.cz zde

0 comments

Medailonek firmy Tank ONO

Jana Niedermeierová napsala pro Hospodářské noviny medailonek spoluvlastníků firmy Tank ONO, Jiřího a Petra Ondrů. Čtěte zde Ověřovali jsme si tvrzení pana Ondry, že každou z jejich 37 benzínek kontroluje ČOI v průměru 3x ročně. Z dat ČOI lze zjistit, že TankOno bylo kontrolováno za…

0 comments

Firma FAU zastavila podnikání

Český rozhlas informuje o zásahu finanční a celní správy u firmy FAU, ke kterému došlo minulý týden. Údajný dluh činí 850 milionů Kč. Zpráva Českého rozhlasu zde

0 comments

Změny v EMCS Brusel neschválil

V Bruselu proběhlo hlasování o navrhovaných změnách v systému EMCS – projednávaný návrh spočíval v zařazení minerálních olejů zneužitelných jako motorové palivo do systému EMCS za předpokladu, že jsou přepravovány „volně ložené“, tedy v obalech  / cisternách o objemu nad 210 litrů . O tuto úpravu měla…

0 comments

Asociace malých a středních podnikatelů upozorňuje, že postupy správců daně občas hraničí se šikanou

K rozmáhajícím se zajišťovacím příkazům a velmi tvrdému postupu daňové správy se v poslední době vyjádřil už kdekdo. nNaposledy v České televizi Asociace malých s středních podnikatelů a Občanská demokratická strana. Článek a reportáž zde.

0 comments

Celníci chtějí sami vyšetřovat daňové trestné činy

Rozhovor s novým šéfem GŘC Milanem Poulíčkem přináší ČTK například v Aktuálně.cz. Čtěte zde.

0 comments

Selektivní interpretace evropského práva uplatňovaná českou finanční správou

Na serveru epravo.cz vyšel článek JUDr. Václava Chluma, partnera advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, ve kterém se zabývá nerovnou interpretací evropského práva DPH ze strany české finanční správy. Čtěte zde. Článek svým obsahem navazuje na zprávu „Daňové podvody – současná aktivita daňové zprávy„,…

0 comments

Rozšíření zelené nafty na živočišnou výrobu (komentář exministra Kalouska)

Exministra Kalousek komentuje záměr na rozšíření „zelené nafty“ i pro podniky provozující živočišnou výrobu. Čtěte na Parlamentních listech zde.  

0 comments

Soud s Tomášem Kadlecem a Alexandrem Houškou bude pokračovat

Odvolací soud zrušil prvoinstanční rozsudky, případ, ve kterém jde podle žaloby o úmyslné uzavírání nevýhodných smluv bývalým managementem firmy Čepro, bude pokračovat. Reportáž ČT zde.

0 comments

Daňové podvody – současná aktivita daňové správy

V poslední době se do Kanceláře SČS dostala řada informací o úspěších (či neúspěších ??) české daňové správy při vyhledávání a postihování daňových podvodů.   Není od věci si informace shrnout a zamyslet se, čeho jsme to dnes svědky: Jedním z opatření, která začala být daňovou správou…

0 comments

Daňové kontroly komplikují život výrobcům bionafty

S dlouhými nebo opakovanými daňovými kontrolami se potýká řada výrobců biopaliv. Čtěte zde na serveru Dotyk.cz

0 comments

Hydepark ČR o pohonných hmotách

Pohonným hmotám se věnoval Hydepark České televize v pátek 3.6.2016. Hlavním hostem byl Václav Loula (ČAPPO). V průbehu večera se do diskuse na kratší dobu zapojili i  Ivan Indráček (SČS, v čase 28:50) a Tomáš Mikšovský (Petrolmedia, v čase 45:30) Záznam pořadu k dispozici zde

0 comments

Obří zátah ve skladech Čepro

Ve dvou skladech Čepra zasahovala policie. Informace můžete získat téměř ve všech běžná’ých zdrojích, například: idnes.cz lidovky.cz ihned.cz novinky.cz e15.cz ct24.cz tn.nova.cz rozhlas.cz aktualne.cz echo24.cz ceskenoviny.cz blesk.cz tyden.cz (Všechny linky jsou aktivní – na proklik se dostanete k příslušnému článku)

0 comments

Kobra odhalila daňové podvody za 66 milionů

iDnes informuje o novém případu, který byl šetřen od roku 2012. Čtěte zde

0 comments

Čepro x Krejčíř. Soud pokračuje

iDnes se zabývá pokračujícím soudním sporem, ve kterém hraje jednu z hlavních rolí Radovan Krejčíř. Čtěte zde.

0 comments

Fiktivní obchody s palivy z 90. let se nepodařilo prokázat

Jeden ze známých příběhů (Čepro / Bena / Tukový průmysl) pomalu končí. Jak jinak než do ztracena… Skutek se zřejmě stal, ale viník ani chybějící miliardy nebyly nalezeny. Čtěte na Aktuálně.cz zde Časopsi Týden zde České noviny zde Finanční noviny zde

0 comments

Podvodů na benzinu a naftě ubylo. Teď se krade na biopalivech

Daňoví podvodníci s pohonnými hmotami mění své metody, upozorňuje ve své nejnovější zprávě daňová správa. Podvodníci zaútočili na drahé biosložky, povinně přimíchávané do benzinu a nafty. Ty dokážou pro své odběratele zlevnit například tím, že státu nezaplatí DPH.   Čtěte zde.

0 comments

Do Česka jezdí vlaky plné ruské nafty. Celníci tuší problém

V poslední době k nám ve velkém přijíždějí z východu vlaky a kamiony plné paliva v hodnotě miliard korun. České úřady zbystřily.   Článek serveru Aktualne.cz

0 comments

Nelegální dovoz červené nafty roste. Stát přichází o miliony korun ročně

Do Česka se dostává zakázaná nezdaněná nafta. Loni odhalili celníci přes 200 případů nelegálních dodávek takzvané červené nafty.   Více na rozhlas.cz  

0 comments

Státní zástupce obžaloval 15 lidí za daňové úniky

Dnes byla podána obžaloba na patnáct lidí podezřelých z daňových úniků za nejméně 2,5 miliardy korun. Gang dovážel z Německa a Slovinska pohonné hmoty, přičemž šidil stát na daních pomocí falešných daňových přiznání.   Článek serveru tyden.cz 

0 comments

Zeman podepsal novelu proti podvodům s pohonnými hmotami

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o spotřebních daních, která má zabránit daňovým únikům při přimíchávání zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot. Článek Finančních novin.   Čtěte zde.

0 comments

Senát schválil novelu proti podvodům s pohonnými hmotami

Senátoři podle očekávání schválili daňovou novelu, která je namířena proti přimíchávání zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot. Novela počítá se vznikem registru osob nakládajících s těmito oleji.   Čtěte na: ceskenoviny.cz financninoviny.cz

0 comments

Červená nafta zaplavuje Česko. Celníci zabavují desítky tisíc litrů

V Česku strmě roste počet řidičů, kteří místo povolených paliv jezdí na tzv. „červenou naftu“, tedy topný olej, který nepodléhá zdanění. Článek serveru lidovky.cz.   Čtěte zde.

0 comments

Hynek Sagan: Z trhu zmizelo 95 procent podvodných nabídek benzinu a nafty

Rozhovor serveru e15.cz s Hynkem Saganem, jednatelem Armex Oil.   Čtěte zde.

0 comments

Ředitel Čepra: Pohonné hmoty jsou u nás kvalitní. Navzdory podvodníkům

Rozhovor Deníku s generálním ředitelem Čepra, Janem Duspěvou.   Čtěte zde.

0 comments

Celníci zkoušejí mobilní laboratoř na rychlé testování paliv

Pojízdnou laboratoř, která dokáže ve vzorcích benzinu či nafty z čerpací stanice odhalit přimíchané nezdaněné oleje okamžitě, zapůjčili ČOI k testování kolegové z Maďarska. Článek serveru idnes.cz.   Čtěte zde.

0 comments

Sněmovna schválila opatření proti podvodům u pohonných hmot

Novela počítá se vznikem registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Tyto látky nepodléhají zdanění. Podvodníci je přimíchávají do pohonných hmot, hlavně do nafty, a stát kvůli tomu přichází o peníze.   Čtěte na: financninoviny.cz ceskatelevize.cz parlamentnilisty.cz e15.cz

0 comments

Podvodníci ředí naftu stále víc. Oblíbili si hlavně minerální oleje

Reportáž České televize o přibývajícím množství pančované nafty v ČR.   Ke zhlédnutí zde.

0 comments

Bulvár opět „jede“ Babiše. Tentokrát přes rozkrádání daní

Šéf hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš plánuje zavést opatření, pomocí nichž si chce tvrdě došlápnout na nepoctivé obchodníky, kteří stát „okrádají“ na daních. Článek Parlamentních listů.   Čtete zde.

0 comments

Stát chce vybrat o šest miliard více na spotřební dani, pomůže Kobra

Článek serveru ihned.cz o výběru spotřební daně u pohonných hmot, daňových unicích a kaucích.   Čtěte zde.

0 comments

Finanční úřady mají dostat přístup k účetnictví firem

Finanční úřady dostanou silné nástroje, jak bránit daňovým únikům a zlepšit výběr spotřební daně. Článek serveru ihned.cz.   Čtěte zde.

0 comments

Babiš: Prioritou je boj proti daňovým únikům u PHM

Boj proti daňovým únikům u pohonných hmot je nyní hlavní prioritou České republiky. Článek serveru tyden.cz.   Čtěte zde.

0 comments

Kauza Oleo Chemical: Rittiga neznám, nic jsme neprovedli, tvrdí šéf Oleo Chemical

Server E15 o kauze Oleo Chemical. Policie obvinila deset lidí z různých trestných činů týkajících se například porušení povinnosti při správě cizího majetku a krácení daní. Podle vyšetřovatelů vyváděli Jirounek s Urbánkem milionové částky z peněz státního distributora paliv Čepro.   Čtěte zde.

0 comments

Babiš se vzdal nápadu zavést reverse charge v celé Unii

Česká televize informuje o ústupu Andreje Babiše ze snahy přesvědčit EU o rychlém celoplošném zavedení reverse-charge. Čtěte zde

0 comments

Nový registr u spotřebních daní má zabránit pančování benzinu

Od příštího roku by měl vzniknout v Česku registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Tyto oleje nepodléhají zdanění, podvodníci je přimíchávají do pohonných hmot, a stát tak přichází o peníze na daních.   Čtěte na: denik.cz financninoviny.cz

0 comments

Tým Kobra zabránil úniku na dani za 650 milionů korun

Speciální útvar Kobra zabránil podvodu při obchodu s pohonnými hmotami. Předešel krácení daně u nového subjektu, který do Česka dovážel pohonné hmoty. Pokud by tým nezasáhl, vyšplhala by se škoda až na 650 milionů korun. Útvar také zajistil 700 tisíc litrů paliv.   Čtěte na:…

0 comments

Daňový únik, který připravil stát o 4 miliardy korun

Reportéři ČT o jednom z největších daňových podvodů posledních “Ecoll Invest”. Stát přišel téměř o 4 miliardy na spotřební dani a DPH.   Ke shlédnutí první díl zde a druhý díl zde.

0 comments

Podvodníci s palivy šidí stát o miliardy, pravidla se zpřísní

Článek serveru idnes.cz informuje o nových praktikách podvodníků obchodujících s PHM.   Čtěte zde.

0 comments

Končí šéf finančního ředitelství, nahradí ho člen Kobry

V čele GFŘ končí Jan Knížek. Podle informací Aktuálně.cz ho nahradí Jiří Žežulka, který dosud vedl odbor řízení rizik při správě daní téhož úřadu.   Více čtěte zde.

0 comments

Protikorupční policie rozbila gang, který připravil stát o 2,3 miliardy

Servery Lidovky.cz a idnes.cz informují o zásahu policie v souvislosti s případem rozsáhlého krácení daní při obchodu s pohonnými hmotami. Předběžně byla škoda vyčíslena na 2,3 miliardy korun.   Čtěte zde a zde.

0 comments

Česko – ráj podvodů a pančování pohonných hmot

Události České televize se věnují tématu pančování phm a kontrolám, které tento týden provádí celní a finanční správa.   Více zde.

0 comments

Razie na benzinkách kvůli daňovým únikům. Škoda je až 250 milionů

Server iDnes informuje o razii na čerpací stanici na Prachaticku. V rámci celorepublikové akce Focus byly odhaleny daňové úniky za stovky milionů.   Čtěte zde.

0 comments

Petr Pražský: Daňové úniky u benzinu a nafty Česku kazily pověst. Už bylo potřeba zasáhnout

Rozhovor Hospodářských novin s Petrem Pražským na téma daňové úniky na pohonných hmotách v ČR.   Více zde.

0 comments

Šidí nás nejvíc v Evropě, naznačoval Babiš. Zeptali jsme se ekonomů

Článek Parlamentních listů o daňovým unicích v ČR, mimo jiné i na pohonných hmotách.   Čtěte zde.

0 comments

Bývalý šéf protikorupční policie Martinec bude potírat daňové úniky

Článek serveru Česká pozice věnovaný daňovým únikům.   Čtěte zde.

0 comments

Neplatiči daní zkoušejí nové finty. Černý benzin teče do Česka ve velkém

Lidové noviny informují, že do Česka nyní putuje v cisternách a plně naložených vlacích až o 40 procent víc benzinu a nafty – podvodníci tak chtějí před zpřísněním podmínek prodat bez zaplacení DPH co největší množství phm.   Čtěte zde.

0 comments

Článek České pozice: „Kam se přesunou benzínoví podvodníci?“

Česká pozice vydala již třetí článek, který se v posledních dnech věnuje tématu zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot.   K přečtení zde.

0 comments

Pětinu paliv dodávají podvodníci, varuje Unipetrol

Česká pozice pokračuje v komentářích souvisejících s daňovými úniky a s připravovanou novelou zákona o pohonných hmotách.   Čtěte zde.

0 comments

Pohonné hmoty: Boj proti podvodům, nebo likvidace konkurentů?

Článek s uvedeným názvem vydal v pondělí 22.4.2013 server Česká pozice. Popisuje stávající situaci kolem novely po hlasování vHospodářském výboru a analyzuje postoje hlavních účastníků sporu.   K přečtení zde.

0 comments

Nová opratření proti daňovým únikům

Informace SČS Shrnutí opatření mířící k omezení daňových úniků   Počátkem dubna vstupují v platnost některá nová opatření zaměřená proti daňovým únikům, která přinesla novela zákona o DPH. Přinášíme krátký komentář k rizikům, vyplývajícím pro provozovatele čerpacích stanic a distributory pohonných hmot.

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Daňové řízení – Daň z přidané hodnoty u pohonných hmot

Daňové řízení - Daň z přidané hodnoty u pohonných hmot

Finanční správa: konkrétní případ z daňového řízení – DPH u pohonných hmot.

Porovnání koncových cen u čerpacích stanic

Porovnání koncových cen u čerpacích stanic

Graf zobrazuje cenový rozdíl mezi „průměrnou cenou“ podle CCS a prodejní cenou v jedné z nejlevnějších sítí čerpacích stanic na tuzemském trhu. Mapuje období 01/2013 až 05/2014

Cenový rozdíl lze považovat za indikátor množství nezdaněného zboží pohybujícícho se na trhu – čím vyšší cenový rozdíl, tím rozsáhlejší úniky.

V grafu jsou zřejmé okamžiky, kdy státní správa „zabrala“ a úniky byly po určitou dobu minimalizovány, stejně tak okamžiky, kdy šedý trh nekontrolovatelně kvetl.

Zvyšování kontroly a účinnosti výběru DPH, eliminace daňových úniků

Zvyšování kontroly a účinnosti výběru DPH, eliminace daňových úniků

Institut ručení za nezaplacenou daň, institut zvláštního zajištění daně či režim přenesené povinnosti (reverse charge) možnost stanovit daň i po uplynutí lhůty v případě odhalení daňového trestního činu,… dopady opatření na seriozní obchodníky a spotřebitele.
Prezentace Radmili Kulkové (GFŘ), která zazněla na PetrolSummitu 2011.

Boj proti páchání daňových deliktů při dovozu, distribuci a skladování minerálních olejů

Boj proti páchání daňových deliktů při dovozu, distribuci a skladování minerálních olejů

Boj proti daňovým unikům zejména při dovozu pohonných hmot ze zahraničí, vyhodnocení opatření a akcí Správy cel zaměřených proti daňovým únikům a vývoj a perspektivy prevence páchání daňových úniků.
Prezentace Jitky Danielové (GŘC), která zazněla na PetrolSummitu 2011.

Efektivita boje proti daňovým únikům v obchodu s min. oleji

Efektivita boje proti daňovým únikům v obchodu s min. oleji

Ing. Jan Knížek – GFŘ
Stávající úroveň a struktura daň. úniků v oblasti distribuce pohonných hmot, vliv kontrolní činnosti státu a nově zavedených legislativních opatření na vývoj výběru daní. Možnost zavedení reverse charge. Trendy ve vývoji dalších daňových úniků (DPH), možnosti prevence a jejich eliminace.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Daňové podvody v oblasti DPH při obchodování s phm

Daňové podvody v oblasti DPH při obchodování s phm

Princip daňových podvodů s DPH při dovozech pohonných hmot, a výsledný vliv na výběr daní, možnosti eliminace daňových úniků.
Prezentace Blanky Mattauschové (MFČR), která zazněla na PetrolSummitu 2012.

Pozitiva, negativa a zvýšení efektivity legislativy v oblasti eliminace daňových úniků v obchodu s phm

Pozitiva, negativa a zvýšení efektivity legislativy v oblasti eliminace daňových úniků v obchodu s phm

Prezentace Jana Duspěvy (Čepro), která zazněla na PetrolSummitu 2012.

Daňové úniky a spotřební daně

Daňové úniky a spotřební daně

Atributy daňové kriminality při dovozech minerálních olejů, mísení nepovolených příměsí nezatížených SD a výsledný vliv na výběr daní do státní kasy, možnosti eliminace daňových úniků.
Prezentace Jitky Danielové (GŘC), která zazněla na PetrolSummitu 2012.

TZ SCS – vyzva statni sprave k omezovani danovych uniku

TZ SCS - vyzva statni sprave k omezovani danovych uniku

SČS sleduje vývoj methanolové aféry, rozumí krokům, které státní správa podniká pro okamžité řešení situace a odstranění jejích příčin (daňových úniků). A zároveň vyzývá státní správu, aby konečně začala řešit i daňové podvody na trhu pohonných hmot

SCS – informace o ruceni za nezplacene DPH

SCS - informace o ruceni za nezplacene DPH

Poslední novela zákona o DPH zavedla několik nových mechanizmů, díky kterým se kupující stává ručitelem v případě, že prodávající neodvede DPH

Kalendář událostí

Posts not found