Banner-light
Alternativní paliva

 

Popis projektu

Alternativní paliva jsou technologickým trendem i politickým tématem posledních let, ačkoli na trhu existují od nepaměti. Mezi alternativní paliva jsou zahrnovány netradiční fosilní zdroje (například LPG, CNG, LNG) a biopaliva (rostlinné oleje, FAME, HVO, bioethanol). Alternativní paliva mohou být využívána k tomu uzpůsobených motorech buď přímo (B100, LPG, …) nebo ve směsi s klasickým palivem (B30, E85, dieselgas…).

 

V této „oblasti zájmu“ se snažíme monitorovat dění kolem alternativních paliv. Nejen že sbíráme informace, ale také se snažíme alternativní paliva obhajovat a podporovat.

 

Některým významnějším projektům (např. Národní akční plán čisté mobility nebo úprava plnění biopovinnosti a zdanění biopaliv) jsou věnovány samostatné stránky v části „Legislativa“ nebo „Vybraná témata„.

 

Podstatnou informací je, že většina alternativních paliv není schopna cenově obstát ve srovnání s klasickými ropnými palivy. Pokud není těmto palivům poskytnuta daňová výhoda, jsou neprodejná.


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

jen vybrané (je jich mnoho)

SVBio (Svaz výrobců bionafty v ČR)

MŽP (plnění biopovinnosti vychází ze zákona o ovzduší)

Česká asociace LPG

Český plynárenský svaz (podporovatel zavádění CNG v dopravě)

Biopalivafrčí (projekt na podporu používání biopaliv v ČR)

 

 

Data

 

Historie projektu

 

leden 2016 – začíná platit nový model podpory biopaliv. Sazby daně jsou obšem nastaveny tak vysoko, že vysokopodílová biopaliva (B30, B100, E85) v podstatě mizí z trhu


prosinec 2015 – schválen národní akřční plán čisté mobility


jaro 2015 – první etapa víceletého programu podpory biopaliv končí k 30.6.2015, ale České republice se nedaří včas dojednat pokračování daňové výjimky. Po několika týdnech nejistoty prvá (již neschválená) daňová výjimka v plné výši. Předpokládá se, že nová podpora bude stanovena novelou zákona v průběhu podzimu 2015.


2015 – po několika letech diskusí, které byly zahájeny v okamžiku první potravinové krize způsobené (zřejmě) vyšším využitím biopaliv první generace upřesňuje Evropská komise cíle pro rok 2020: Podíl paliv v dopravě zůstává zachován na 10%, ale pouze 7% může být splněno prostřednictvím biopaliv 1. generace, zbylá 3% již musí být splněna biopalivy rozvinutějšími


2009 a výše – stejně jako Česká republika, soustředí se evropské země na využívání biopaliv 1. generace. Jde o biopaliva vyráběná z potravinářských plodin. Řepkový, sojový, palmový olej, … (jako zdroj pro bionaftu) a kukuřice, obilí, cukrová řepa,… (jako zdroj pro bioethanol). Toto zaměření (pravděpodobně) vede k potravinové krizi v roce 2010.


2009 – je projednáván víceletý plán podpory biopaliv v ČR (první etapa 06/10-06/15), díky kterému Česká republika plní kritéria podílu obnovitelných zdrojů v dopravě.


2007 – 2009 – v 2007 publikuje EU „Renewable Energy Roadmap„, dokument, podle kterého byměly členské země zajistit náhradu 20% spotřeby energie obnovitelnými zdroji do roku 2020. V případě dopravy má jít o náhradu 10% nafty a benzínu.V roce 2009 je přijat dokument „Climate and Energy Package“ (známý jako „20-20-20 targets„, který výše uvedené cíle stanovuje jako závazné pro všechny členské země EU


2003 – Evropská Unie začíná ve velkém prosazovat biopaliva, ze kterých se tak stává politické téma. Důvody pro jejich masivní nasazení jsou – zajištění energetické bezpečnosti, snížení závislosti na fosilních kapalných palivech (využití vlastních zdrojů) a snížení emisí skleníkových plynů (plnění kjotského protokolu). Pravidla pro podporu biopaliv byla nastavena direktivou 2003/30/EC (The Directive on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport), možnost využití snížené spotřební daně pak direktivou 2003/96/EC (European Taxation Directive).devadesátá léta 20. století – v České republice se díky dotační podpoře začíná významně používat „bionafta“. Důvody pro její zavedení jsou = využití zemědělské půdy, která by jinak ležela ladem, využití pracovních kapacit v zemědělství a biologická odbouratelnost. První směsi musí (právě z důvodů biologické odbouratelnosti) obsahovat i lineární alfaolefiny. Významné využití bionafty končí kolem roku 2002, kdy jsou zrušeny dotace a produkt se stává neprodejným

 

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Nástup elektroaut: je vůbec reálný?

Jiří Zíma publikoval na serveru notebook poměrně rozsáhlý článek, ve kterém se zabývá budoucností mobility. Porovnává elektromobilitu, vodík a to z hlediska technologií i dopadů na životní prostředí. Doporučujeme všem, kteří se chtějí púonořit trochu více do problému. Čtěte zde

0 comments

Ještě jednou ke studii KPMG o alternativních pohonech

Poradenská společnost KPMG zveřejnila výsledky šetření o znalostech alternativních pohonů a nákupních preferencí při koupi nového vozu. Základní informace získané ze studie jsou k dispozici zde Infografika ke studii je k dispozici zde Z výsledků vybíráme: Při spontánní znalosti paliva si 91% dotazovaných vybaví spalovací…

0 comments

České silnice za 10 let? Řidiči věří v elektromobil

Lidovky se ještě jednou vrací ke studii KPMG, která zjišťovala postoj motoristické veřejnosti k alternativním palivům. Čtěte zde  

0 comments

Vláda již podruhé odložila projednání Memoranda o podpoře zemního plynu v dopravě

Ani druhý pokus (23.10.) o projednání Memoranda o podpoře zemního plynu v dopravě nevyšel. Vláda dokument opět neprojednala. SČS přijetí memoranda odmítá jako nekoncepční krok a požaduje, aby byla nejprve zpracována dlouhodobá vize vývoje palivářského trhu. Teprve z takové koncepce může vycházet případná přímá či nepřímá podpora…

0 comments

Tisková zpráva SČS k Memorandu o podpoře zemního plynu

Tisková zpráva s nesouhlasným postojem k projednávání Memoranda o podpoře zemního plynu, kterou vydalo SČS v pondělí 09.10.2017 se objevila ve zprávě ČTK a následně na několika webových serverech. Zpravu si muzete přečíst například zde: ekonomickymagazin.cz oEnergetice.cz investicniweb.cz Výborný článek, který k tématu přinesly Lidové…

0 comments

Plynárenské firmy chystají další Memorandum o podpoře CNG

Plynárenské firmy (innogy, E.ON a Pražská plynárenská) společně s Českým plynárenským svazem připravily novou verzi memoranda na podporu zemního plynu v dopravě. Memorandum bude předloženo na jednání vlády tuto středu. kancelář SČS vyjádřila s tímto krokem zásadní nesouhlas a vydala na podporu svého postoje tiskovou…

0 comments

Česi se vozidel s alternativními pohony nebojí. Jsu ale drahá.

Poradenská společnost KPMG zpracovala studii o vztahu obyvatel ČR k vozům s alternativními pohony. Informace o výsledcích šetření můžete nalézt v Lidových novinách zde v Českých novinách zde na serveru Tipcars.cz zde Nejvíce informací včetně grafů je k dispozici na serveru oEnergetice.cz zde Z výsledků…

0 comments

Boj o další úlevy pro CNG

Stejnojmenný článek vydal server www.zdopravy.cz Server upozorňuje na poloutajený pokus plynárensklých společností propsadit ještě těsně  před skončením funkčního období současné vlády podporu zemního plynu v dopravě až do roku 2025. Čtěte zde

0 comments

Elektromobily „osvobodí“ český vzduch, stát však na daních ochudí o miliardy

Článek shrnující výhody a nevýhody elektromobily vydaly v souvislosti se schválením vládního programu na podporu rozvoje automobilového průmyslu v ČR Lidové novny. Čtěte zde

0 comments

Biometan může nahradit část benzinu a nafty

článek s uvedeným názvem zveřejnily noviny E15. Po přečtení textu je ale zřejmé, že pokud se to podaří, půjde jen o „stopové“ množství plynu v dopravě. Čtěte zde

0 comments

Zákon o ochraně ovzduší spadl pod stůl

Novela zákona o ochraně ovzduší, která do českého právní řádu přinášela novou evropskou metodiku pro výpočet emisí z paliv uvolňovaných na trh, není na programu poslední poslanecké schůze této sněmovny a nebude tak již projednána. Předpokládá se, že novela zákona bude opětovně předložena novému parlamentu…

0 comments

Vlády budou trestat chudé, kteří si nekupují nejekologičtější auta

V rozhlasovém pořadu „Pro a proti“ spolu diskutovali Jaromír Vegr a Martin Frei. Záznam pořadu si můžete poslechnout zde  

0 comments

Biopaliva si připomínají výročí

Zprávu s názvem „Biopaliva se prodávají už deset let“ vydala Česká televize. Reportáž můžete shlédnout zde. Biopaliva však mají v Česku historii mnohem delší, směsná nafta byla k mání na tuzemském trhu již před 20 lety. Před 10 lkety však došlo ke zlomu, protože určitá spotřeba…

0 comments

Daň je nižší, ale biopaliva se stále neprodávají

MF Dnes se zamýšlí nad tím, proč se biopaliva i přes snížení spotřební daně stále neprodávají. Čtěte zde

0 comments

Blíží se konec benzínu a nafty? Ne.

Zajímavý komentář k oznámění Německa a Velké Británie zakázat po roce 2040 provoz vozidel spalujících fosilní paliva přináší Martin Frei na serveru auto.cz. Článek si můžete přečíst zde Velmi racionálně se v článku zhodnocuje politické prohlášení obou zemí. Otázkou jen zůstává, kdy budou prohlášení odvolána….

0 comments

Od 1. července se snižuje spotřební daň u biopaliv

Po rok a půl dlouhém „přechodném období“ se částečně snižuje spotřební daň na biopaliva. Nová úroveň zdanění však stále nemotivuje k jejich znovuuvedení na trh. Čtěte například v euro.cz zde nebo týden.cz zde  

0 comments

Každé čtvrté státem nakupované auto má mít alternativní pohon

Magazín Flotila (čtěte zde) se zabývá připravovanou vyhláškou, která nutí veřejnou správu nakupovat vozy na alternativní pohon. Vyhláška má zavazovat veřejnou správu k nákupu vozů s alternativním pohonem (podmínka se vztahuje na každý čtvrtý vůz z každého samostatného výběrového řízení). Alternativními palivy se rozumí LPG, CNG,…

0 comments

Stát neví, jak porovnávat ceny benzínu a alternativních paliv

Tématem „Fuel Price Comparison“ se zabývají Lidovky.cz (zde) nebo Český rozhlas (zde). Povinnost zveřejňovat srovnávací ceny byla díky aktivitě SČS (pozměňovací návrh k zákonu o pohonných hmotách) odložena do doby, kdy se o společné metodice dohodne Evropská komise (což by mělo být v říjnu až…

0 comments

Velký rozhovor s Richardem Austenem, ředitelem MOL v ČR

… přináší Česká pozice zde

0 comments

Boj s emisemi klasický benzín nezničí

Rozhovor šéfem Čepro Janem Duspěvou přináší iDnes zde

0 comments

Emise skleníkových plynů z CNG? Spíš propadák, než naděje.

Server airqualitynews.com přináší závěry měření reálných emisí skleníkových plynů, které na zakázku britského ministerstva dopravy zpracoval Low Carbon Vehicle Partnership. Výsledky nás nikterak nepřekvapily, SČS dlouhodobě upozorňuje na to, že náhrada nafty zemním plynem emise nesnižuje, ale naopak zvyšuje. Z dlouhodobě prováděných testů vyplynulo, že…

0 comments

RDE emise LPG

Evropská asociace LPG prezentuje výsledky měření RDE (real driving emissions). Krátké video je ke shlédnutí na webu euractivu zde

0 comments

Balík velmi zajímavých přednášek o budoucnosti klasických i alternativních paliv

Letošní jarní konference UPEI se konala v Tallinnu a naši estonští kolegové uspořádali (podle loňského pražského vzoru) mezinárodní konferenci „Towards a Cleaner Society – A Boilerplate for the Transition?“ Na našem webu je nyní k dispozici balík vybraných (a zajímavých) prezentací z této konference. Petroleum…

0 comments

Výroba MEŘO v roce 2016 klesla

ČTK porovnává výrobu MEŘO v České republice v posledních letech. Čtěte na financninoviny.cz zde

0 comments

O biopaliva není na pumpách zájem stát ušetřil stovky milionů na dotacích

iDnes shrnuje vývoj prodejů biopaliv v posledních letech. Čtěte zde.

0 comments

RED II

Ačkoli nejde o článek související s hlavní postavou detektivního seriálu „Blacklist“ je RED II také docela obstojná „detektivka“. RED II je nová verze „Renewable Energy Directive“, v překladu direktiva o obnovitelných zdrojích energie. Máme k dispozici první návrh, který Evropská komise předkládá k jednání Evropskému parlamentu….

0 comments

Nové značení paliv na stojanech čerpacích stanic

Koncem listopadu a začátkem prosince se v médiích objevilo několik článků informujících o nově zaváděném a napříč Evropou jednotném značení motorových paliv. Můžete číst například v autorevue.cz zde v euro.cz zde na webu dumfinanci.cz zde na stránkách TV NOVA zde nebo v iprosperita.cz zde Protože…

0 comments

Nové značení paliv – proč, jak a kdy

Proč? V říjnu 2016 vydaná norma EN16942 stanovuje nový systém značení motorových paliv. Důvodem zavedení tohoto značení je snaha usnadnit spotřebitelům tankování v době, kdy se na evropském trhu objevuje nepřeberné množství paliv lišících se nejen podílem biosložky, ale i komerčními názvy.   Jak? Systém je…

0 comments

Mají spalovací motory budoucnost?

Resumé z přednášek, které zazněly na letošním Petrol Summitu přinášejí Hospodářské noviny zde

0 comments

Stát zmírnil limity emisí pro petrolejáře

Článek v iHned sice mylně hovoří o pumpařích, ale správně popisuje trable s plněním požadavku na snižování emisí, které čeká povinné osoby již v příštím roce. Čtěte zde

0 comments

Paliva budoucnosti?

InternetWeek přináší zajímavou úvahu o palivech budoucnosti. Čtěte zde

0 comments

Dieselové motory umírají, co je nahradí?… (skutečně?)

Mediální mlha kolem klasických paliv pokračuje. Zatímco aktuální studie hovoří jasně = nejefektivnější cesta ke snižování emisí vede právě přes klasická paliva, část politické reprezentace (zdaleka nejen tuzemské) a médií by nejraději viděla všude elektřinu a zemní plyn. Ať to stojí co to stojí, ať…

0 comments

Vláda neodsouhlasila šrotovné

Vláda na jednání 12.9. projednávala dokument navrhující aktivity ke snížení stáří vozového parku v ČR. Protože však přetrvávají spory o některé body dokumentu, bylo schválení o měsíc odloženo. Čtěte v idnes zde; v aktuálne.cz zde;  

0 comments

Vláda souhlasí s nižším emisním limitem

Vláda na jednání 12.9.2016 odsouhlasila návrh novely zákona o ochraně ovzduší, která mění výši povinného snížení emisí ze 4% na 3,5% v roce 2017. Do povinnosti snižovat emise se mohou započíst i dodávky LPG nebo CNG na trh. Novela zákona musí projít parlamentem, předpokládá se, že…

0 comments

Výroba FAME nadále klesá

Deník E15 infrmuje o trvajícím poklesu výroby FAME v ČR. Čtěte zde

0 comments

Tankuji správné palivo? Pumpaři vám budou muset poradit

O novinkách, které přináší připravovaná novela zákona o PHM píší Lidové noviny zde.

0 comments

Snížení emisí může stát ročně miliardu, odhaduje ČAPPO

Na včerejší (30.8.2016) snídani pro novináře předdtavilo ČAPPO svůj pohled na dopady požadovaného snižování emisí v ČR a na cesty, které k němu (technicky) vedou. Setkání našlo odezvu v novinky.cz zde (píše Tomáš Volf) ihned.cz zde (píše Petr Zenkner) E15 zde (píše Jan Stuchlík) Týden.cz a Roklen24.cz převzali zprávu…

0 comments

Co budeme tankovat po roce 2018?

Zajímavý článek o blízké budoucnosti automobilových benzínů a očekávaných problémech vozů se staršími motory zveřejnil svět motorů a přetiskl server Auto.cz zde.

0 comments

Natural 95 z pump jen tak nezmizí…

Zatímco před pár dny jsme odkazovali na úvahu iDnes o tom, že by naturál 95 mohl z čerpacích stanic zmizet, dnešní Novinky.cz vidí situaci jinak… Čtěte zde

0 comments

Natural 95 musí zmizet…

… jeho náhrada, E10, ale může poškodit starší motory. Nedávno jsme upozornili na článek v iDnes.cz (zde), stejným tématem se zabývají i Lidové noviny zde.

0 comments

Od roku 2019 bude v Česku k dostání jen benzín E10…

… který je ovšem „nestravitelný“ pro starší motory. iDnes pokračuje v informacích o stavu a budoucnosti biopaliv na tuzemském trhu. Čtětě zde.

0 comments

Biopaliva se už v Česku téměř neprodávají…

… a stát vymýšlí, jak je podpořit. Situací s prodejem biopaliv se zabývá Jitka Vlková v iDnes.cz. Čtěte zde.

0 comments

Nové označováni paliv na stojanech

Nejprve trochu historie – Evropská komise si někdy před dvěma lety řekla, že by nebylo špatné, aby byla motorová paliva napříč Evropou značena jednotně. Prostě proto, že druhů paliv je čím dál tím více a čert aby se vyznal v tom, do jakého auta je…

0 comments

Českou bionaftu převálcovala ta zahraniční

Bilanci prodejů bionafty v České republice během 1. čtvrtletí 2016 analyzuje Táňa Králová na serveru Dotyk.cz. Čtěte zde

0 comments

„An European Strategy for Low-Emission Mobility“

Evropská komise dnes (20.07.2016) zveřejnila „balíček opatření“ který má vést ke snižování emisí uhlíku ve všech oblastech hospodářství. UPEI na dokuemnt reagovala tiskovou zprávou. Připojujeme tu část dokumentu Evropské komise, která se týká dopravy a taktéž tiskovou zprávu UPEI.   An European Strategy for Low-Emission Mobility…

0 comments

České firmy nemají zájem o alternativní pohony

Článek na Autoweek.cz konstatuje, že české firmy nemají zájem zařazovat do svých autoparků vozy s alternativním pohonem. Čtěte zde.

0 comments

Daňové kontroly komplikují život výrobcům bionafty

S dlouhými nebo opakovanými daňovými kontrolami se potýká řada výrobců biopaliv. Čtěte zde na serveru Dotyk.cz

0 comments

Agrofert dodává Čepro 87% bionafty

Záplava článků o podílu holdingu Agrofert na dodávkách biopaliv do státního Čepra. ČTK – České noviny zde Echo24 zde Týden.cz zde e15 zde Euro zde Hospodářské noviny zde

0 comments

Norsko chce do roku 2026 jen auta na ˇčistý“ pohon

„Špínou“ je podle Norů cokoli fosilního, tedy nafta, benzín, LPG, CNG… Ale také je pravdou, že elektřinu vyrobenou v Norsku lze považovat za čistou, protože pochází primárně z obnovitelných zdrojů. Více čtěte na webu ekolist.cz zde

0 comments

Holding Agrofert dodává Čepru významný podíl bionafty

Několik médií pblikovalo informaci, že dodávky biopaliva z firem Preol a Primagra představují až 87% potřeby Čepra. Čtěte v Hospodářských novinách zde, v Euro zde, v E15 zde, v Týden.cz zde, v Echo24 zde, v Českých novinách zde,

0 comments

Ministr Mládek o alternativních pohonech

Informace z tiskové konference konané při příležizosti Rallye Český Krumlov. Čtěte na serveru autoweek.cz zde

0 comments

Při tankování vybuchla CNG nádrž

Bližší informace o výbuchu CNG nádrže přináší například server auto.cz

0 comments

UHG se v USA podílí na „vodíkové revoluci“ v dopravě

Článek o české firmě United Hydrogen Group (UHG), která v USA úspěšně podniká s vodíkem jako automobilovým palivem přinášejí Lidovky.cz. Čtěte zde

0 comments

Sněmovní Výbor pro životní prostředí schválil úpravu požadavku na snižování emisí v dopravě

Na dnešním jednání Výboru pro ŽP v Poslanecké sněmovně byla odsouhlasena změna, která upravuje hodnotu snížení emisí skleníkových plynů v dopravě (limit platný ke konci roku 2017) ze 4% na 3,5%. Novelu posuzoval včera i Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále musí projít…

0 comments

Řepka nestačí

Otázkou kde brát alternativní paliva, pomocí kterých by mohli čeští distributoři splnit povinnost snižování emisí skleníkových oplynů, se zabývá iDnes zde.

0 comments

Česku hrozí, že nesplní ekologické závazky v dopravě

Hospodářské noviny upozorňují, že splnění ekologickýh závazků v dopravě v roce 2017 bude po zdražení biopaliv od letošního ledna komplikované, možná nemožné. Článek částečně souvisí i s novelou zákona o ochraně ovzduší, která je právě připravována. Čtěte zde

0 comments

Oznámení o plnění biopovinnosti v 2016 (formulář)

Celní správa na svých stránkách zveřejnila formulář pro oznámení splnění biopovinnosti (= povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku). Detailní informace a linky na stahování zde20

0 comments

Češi tankují čím dál méně benzínu, nepomohlo ani razantní zlevnění

Lidovky hodnotí spotřebu paliv v loňském roce, čtěte zde

0 comments

Záznam panelové diskuse konference „Post Paris – Future of Automotive Fuels“ je již dispozici

Ka youtube kanál SČS jsme umístili záznam panelové diskuse, která byla součástí konference „Post Paris – Future of Automotive Fuels“. Panelovou diskusi moderoval Attila Dsupin, zúčastnili se jí a na dotazy účastníků konference odpovídali Vojtěch Kotecký (Glopolis), Philip Good (DG Energy), Ilja Lingorski (ELEC), Laura…

0 comments

Svět motorů 12/2016 o cenách pohonných hmot, alternativních palivech…

Svět motorů otiskl 21.03. 2016 dvoustránku, kde se zabývá aktuálním cenovým vývojem, postavením a budoucností alternativních paliv na trhu. Po několika dnech se texty objevily na auto.cz, čtěte zde

0 comments

Prezentace z přednášek pražské konference UPEI jsou k dispozici

Zde jsou linky na všech pět prezentací přednesených během pražské konference UPEI „Post Paris – Future of Automofive Fuels“ prezentace Vojtech Kotecky – konference UPEI Praha 2016 prezentace Philip Good – konference UPEI Praha 2016 prezentace Ilja Lingorski – konference UPEI Praha 2016 prezentace Laura…

0 comments

Videozáznamy z přednášek konference „Post Paris – Future of Automotive Fuels“ jsou k dispozici

Videozáznamy všech přednášek naleznete na SČS kanálu na youtube zde. V brzké době bude do kanálu doplněn i záznam panelové diskuse a české titulky k přednáškám Laury Lonza (JRC) a Philipa Gooda (DG Energy)

0 comments

Rozhlasová reportáž z konference UPEI

Chris Johnstone pro Radio Praha zde. 11ti minutová reportáž z pražské konference UPEI „Post Paris – Future of Automotive Fuels“. Obsahuje i krátké rozhovory s Laurou Lonza (JRC) a Thierry de Meulderem (UPEI)

0 comments

Nízká cena ropy přibržďuje rozvoj alternativních paliv

Hospodářské noviny věnují prostor úvahám o pozasavení rozvoje zemního plynu díky nízkým cenám ropy. Neopomínají také dodat, že výhodnost CNG spočívá v téměř nulové spořební dani, bez ní by bylo toto palivo neprodejné od samého počátku. Čtete zde. Budoucnosti jednotlivých druhů alternativních paliv se zabývala…

0 comments

Konference „Post Paris – Future of Automotive Fuels“ je za námi

Ve čtvrtek 10.03.2016 proběhla v Praze konference „Post Paris – Future of Automotive Fuels“, kterou spolu s UPEI, ČAPPO a WAG pořádala i naše Unie. V Křišťálovém sále hotelu Radisson Blu Alcron se sešlo přes 70 účastníků z celé Evropy. V prvém bloku proběhlo pět…

0 comments

Konference UPEI o budoucnosti paliv – seznam přednášejících

Konference přinese pět pohledů na budoucnost automobilových paliv v souvislosti s nedávnou pařížskou klimatickou konferencí. – environmentální: Vojtěch Kotecký (Glopolis, Praha), známý český environmentalista – politický: Philip Good (UK, nyní Evropská komise, DG Energy), specialista na energetiku a klima – ekonomický: Ilja Lingorski (Europeam League…

0 comments

Prodej biopaliv se zhroutil

ECHO24.cz popisuje kolaps trhu s biopalivy a směsnými palivy s vysokým podílem biosložky. Čtěte zde  

0 comments

Konference Post Paris – Future of Automotive Fuels

UPEI (Evropská asociace nezávislých petrolejářů, jejíž je SČS členem) pořádá ve spolupráci se SČS, ČAPPO a W.A.G. payment solutions, a.s. v Praze konferenci o budoucnosti automobilových paliv. Cílem konference je pokusit se odpovědět na otázky: – jaké změny můžeme očekávat v energetické politice (zejméma ve…

0 comments

Biopaliva končí

Jitka Vlková na idnes.cz shrnuje dopady novely zákona o spotřebních daních, která zvýšila spotřební daně u biopaliv. Biopaliva končí, čtěte zde

0 comments

Biopalivovou novelu schválil Senát

První média již komentují dnešní souhlas Senátu s novelou zákonů, které upravují podporu biopaliv na příštích pět let. Jde povětšinou o text převzatý z ČTK (ceskenoviny.cz a financninoviny.cz). Čtěte také na iDnes, v E15, nebo novinky.cz  

0 comments

Sněmovna schválila biopalivovou novelu zákona o spotřebních daních

Aktuálně.cz shrnuje změny, které přináší biopalivová novela zákona o spotřebních daních. Čtěte zde

0 comments

Národní akční plán čisté mobility – informace

Jiřina Kavková odůvodňuje na kurzy.cz projednávání a podobu Národního kčního plánu čisté mobility. Článek vychází z této tiskové zprávy Českého plynárenského svazu: TZ_Akcni_plancista_mobilita   Nesouhlas SČS s některými jí uváděnými argumenty je dlouhodobě znám. Čtěte zde

0 comments

O biopaliva není zájem. To může prodražit benzín

Rozhovor s Janem Duspěvou, šéfem Čepro naleznete v iDnes zde

0 comments

Český trh s biopalivy ovládá Agrofert

Táňa Králová vanalyzuje v týdeníku Dotyk český trh s biopalivy. Čtěte zde.

0 comments

Biopaliva zdraží, řidiči je přestanou kupovat

MF Dnes se věnuje budoucnosti biopaliv na českém trhu. Situaci komentuje ředitel Čepro Jan Duspěva. Čtěte zde Delší verzi článku s komentáři i SČS přináší Pressreader zde

0 comments

Brusel schválil nový model podpory biopaliv v ČR

Dlouho očekávaný souhlas Bruselu komentují Hospodářské noviny zde

0 comments

Není reálné, aby Česko do roku 2020 splnilo snížení emisí v dopravě

Snížení emisí skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot stanovené evropskou směrnicí do konce roku 2017, respektive 2020, se zřejmě nepodaří. Článek vycházející z tiskové zprávy ČAPPO na auto.cz k přečtení zde  

0 comments

Není reálné, aby Česko do roku 2020 splnilo snížení emisí v dopravě

Snížení emisí skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot stanovené evropskou směrnicí do konce roku 2017, respektive 2020, se zřejmě nepodaří.   Článek na auto.cz  

0 comments

Národní akční plán čisté mobility

Smyslem dokumentu je naplnit požadavek EU na rozvoj infrastruktury pro distribuci alternativních paliv a nastavit takové změny, které povedou ke snižování emisí z dopravy.   Dokument s výše uvedeným názvem nechalo v „důverném režimu“připravit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpracovatelem byla pravděpodobně externí firma, účastníky přípravné…

0 comments

Perspektivy a návratnost čerpacích a dobíjecích stanic

Hustota čerpacích stanic v ČR je jednou z nejvyšších v Evropě. K nim v poslední době přibývají i plnicí stanice na LPG, CNG, dobíjecí stanice pro elektromobily a v chytají se také stanice LNG. Jak jejich výstavbu financovat? Jaká je návratnost investic a jaké perspektivy?…

0 comments

V ČR má do roku 2025 ročně přibývat 12.000 aut na CNG

V Česku by v příštích deseti letech mělo přibývat více než 12.000 vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) ročně.   Více na ceskenoviny.cz

0 comments

Biopaliva budou mít dál daňovou výhodu.

Daňová podpora biopaliv bude dál pokračovat. Návrh na ukončení jejich daňového zvýhodnění k letošnímu 30. červnu Poslanecká sněmovna nepřijala.   Více na rozhlas.cz a ceskenoviny.cz

0 comments

Podvodů na benzinu a naftě ubylo. Teď se krade na biopalivech

Daňoví podvodníci s pohonnými hmotami mění své metody, upozorňuje ve své nejnovější zprávě daňová správa. Podvodníci zaútočili na drahé biosložky, povinně přimíchávané do benzinu a nafty. Ty dokážou pro své odběratele zlevnit například tím, že státu nezaplatí DPH.   Čtěte zde.

0 comments

Biopaliva: bude se na ně asi jezdit méně, než se počítalo

Místo deseti procent by do roku 2020 mělo tankovat biopaliva vyráběná ze zemědělských plodin sedm procent řidičů. Evropský parlament totiž dnes schválil legislativní návrh, který omezí výrobu biopaliv z plodin pěstovaných na zemědělské půdě.   Čtěte na: ceskatelevize.cz tyden.cz e15.cz

0 comments

Daňová podpora biopaliv by mohla skončit k polovině roku

Sněmovna propustila do třetího čtení novelu zákona o spotřebních daních, která také umožní snížit kauce menším distributorům pohonných hmot. K předloze se při dnešním druhém čtení sešly dva pozměňovací návrhy, které v případě jejich schválení ukončí k 30. červnu daňovou podporu čistých a vysokoprocentních biopaliv….

0 comments

Češi jdou proti úmyslu Bruselu změnit podporu biopaliv

Opozice tvrdí, že Babiš ve vládě prosadil normu přímo šitou na míru vlastní firmě.   Čtěte na idnes.cz

0 comments

Sněmovna projedná delší podporu pro biopaliva

Český rozhlas o novele o spotřební dani. Vláda v ní navrhuje prodloužit stávající podporu biopaliv do roku 2020. O tématu mluvil předseda SČS Ivan Indráček.   Záznam zde.    

0 comments

Tisková zpráva kanceláře SČS k podpoře biopaliv

Kancelář SČS vydala dne 31.03.2015 tiskovou zprávu k podpoře biopaliv.   Staví se v ní na stranu zachování daňového zvýhodnění paliv s vysokým obsahem bio příměsi a vysvětluje důvody tohoto postoje. Zároveň uvádí na pravou míru řadu dezinformací, které se v souvislosti s biopalivy v…

0 comments

Kalousek: Babišův zákon o biopalivech je tunel na státní rozpočet

Daňové zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv mělo skončit s koncem června, bude ale platit dál. Vláda totiž odsouhlasila novelu zákona o spotřebních daních, jež toto zvýhodnění prodlužuje.   Článek serveru ct24.cz

0 comments

Nejzávadnější porušení kvality paliv zjistila ČOI u LPG

Kvalita pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku se v listopadu dál mírně zhoršila, nejzávažnější porušení kvality bylo zjištěno u LPG. Článek Finančních novin.   Čtěte zde.

0 comments

Elektromobily prý nemají budoucnost, do roku 2040 bude dominovat benzin a nafta

Webový automagazín Autoforum.cz komentuje studii Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), podle které se nemusíme bát, že ropa zítra dojde. Na silnicích světa budou prý dál hrát prim spalovací motory.   Čtěte zde.

0 comments

Bionafta není tak bio, jak se domníváme, ukazuje australská studie

Studie zveřejněná v Austrálii tvrdí, že bionafta z řepkového oleje je pro zdraví člověka nebezpečnější než klasická motorová nafta.   Čtěte na: idnes.cz e15.cz

0 comments

Na pančování by si měli dát pozor i ti, kdo jezdí na LPG či biopaliva

U biopaliv letos kontrole nevyhověla třetina odebraných vzorků, u LPG to pak byla zhruba desetina. Článek České televize.   Čtěte zde.

0 comments

Kvalita paliv nyní trápí hlavně řidiče tankující LPG

V září ČOI zjistila pochybení u 2,7 % vzorků paliv a průměrná míra závadnosti paliv za celý loňský rok činí 4,7 %. Nejzávadnějším palivem současnosti je v tuzemsku LPG. Článek serveru hospodarskenoviny.cz.   Čtěte zde.

0 comments

Německo zavede emisní kvóty u pohonných hmot

Spolkový sněm dnes schválil zákon, podle kterého se od příštího roku začne snižovat povolené množství CO2, které vzniká při spalování benzinu nebo nafty v motoru. V praxi to bude znamenat zvyšování podílu biopaliv v pohonných hmotách.   Čtěte na: e15.cz aktualne.cz financninoviny.cz patria.cz

0 comments

Autům na plyn se daří. Nechte jim daňové úlevy, tlačí na stát výrobci

Až do roku 2020 si mohou majitelé aut na stlačený zemní plyn užívat mizivou spotřební daň. Automobilky i plynaři doufají, že daňové úlevy zůstanou i do budoucna. Státní rozpočet však přichází o peníze. Článek serveru idnes.cz.   Čtěte zde.

0 comments

Biopaliva – ekologie naruby?

Ekologický pořad České televize „Nedej se“ se tentokrát věnuje biopalivům. Biopaliva zdražují pohonné hmoty, současně jsme ale méně závislí na dodávkách ropy…   Ke shlédnutí zde.

0 comments

EU chce omezit používání biopaliv. Dopady pocítí i Česko

Evropské instituce chtějí snížit původní plán na používání biopaliv. Výrobci to považují za hloupost… uvádí článek severu Česká pozice.   Čtěte zde.

0 comments

Šetření na naftě se může ve výsledku prodražit

Reportáž v Událostech České televize o používání bionafty B100.   Video zde.

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Tisková zpráva Kanceláře SČS k Memorandu na podporu zemního plynu 20171011

Tisková zpráva Kanceláře SČS k Memorandu na podporu zemního plynu 20171011

Energy_Policies_of_IEA_Countries_Czech_Republic_2016_Review

Energy_Policies_of_IEA_Countries_Czech_Republic_2016_Review

EN16942 – příklady označování paliv

EN16942 - příklady označování paliv

UPEI Press Release Low Emission Mobility

UPEI Press Release Low Emission Mobility

UPEI vydala tiskovou zprávu v reakci na Evropskou komisí zveřejněný „Balíček opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu“

prezentace Philip Good – konference UPEI Praha 2016

prezentace Philip Good - konference UPEI Praha 2016

prezentace Michal Kadera – Konference UPEI Praha 2016

prezentace Michal Kadera - Konference UPEI Praha 2016

Michal Kadera – prezentace konference UPEI Praha 201603

prezentace Vojtech Kotecky – konference UPEI Praha 2016

prezentace Vojtech Kotecky - konference UPEI Praha 2016

prezentace Laura Lonza – Konference UPEI Praha 2016

prezentace Laura Lonza - Konference UPEI Praha 2016

prezentace Ilja Lingorski – konference UPEI Praha 2016

prezentace Ilja Lingorski - konference UPEI Praha 2016

tiskova zprava SCS – Narodni akcni plan cista mobilita je ve vlade

tiskova zprava SCS - Narodni akcni plan cista mobilita je ve vlade

Dopad využívání alternativních paliv a biopaliv na životní prostředí

Dopad využívání alternativních paliv a biopaliv na životní prostředí

Vybudujeme a zainvestujeme CNG stanice na čerpacích stanicích

Vybudujeme a zainvestujeme CNG stanice na čerpacích stanicích

Prezentace firmy Bonett Gas Investment, kterou přednesl Václav Holovčák na Valné hromadě SČS 2014.
Prodej CNG na čerpacích stanicích v ČR a nabídka na obchodní spolupráci.

NodrSea Group – Biopaliva

NodrSea Group - Biopaliva

Specifying alternative fuels in Europe – how it is done

Specifying alternative fuels in Europe - how it is done

How to secure biofuel quality in the logistic chain

How to secure biofuel quality in the logistic chain

The relationship of EU fuel specifications towards EU Directives

The relationship of EU fuel specifications towards EU Directives

European biodiesel and bio-ethanol quality specification history

European biodiesel and bio-ethanol quality specification history

Stav a vývoj trhu s phm v souvislosti s náhradou fosilních paliv alternativami

Stav a vývoj trhu s phm v souvislosti s náhradou fosilních paliv alternativami

Současný stav trhu, trendy ve spotřebě PH, perspektiva plnění závazku ČR v rámci směrnic EU o náhradě fosilních paliv alternativami (Biopaliva, CNG, LPG a další)
Prezentace Miloše Podrazila (ČAPPO), která zazněla na PetrolSummitu 2011.

Agrofert a výzkumné aktivity vývoje, výroby a využití biopaliv

Agrofert a výzkumné aktivity vývoje, výroby a využití biopaliv

Založení Centra kompetence „Udržitelná biopaliva pro dopravu“ s cílem zajištění dlouhodobé široké podpory dalšího optimálního vývoje, výroby a využití biopaliv 1. generace se zaměřením na širší zavedení směsných motorových paliv s vysokým podílem biokomponent jako jednoho z nástrojů splnění cíle EU v oblasti náhrady fosilních motorových paliv.
Prezentace Martina Kubů (Agrofert) a Karla Hendrycha (Preol), která zazněla na PetrolSummitu 2011.

Nové trendy ve využití zemního plynu v dopravě

Nové trendy ve využití zemního plynu v dopravě

Karel Slepicka – NextEnergy
Význam a CNG v dopravě, trendy vývoje podílu CNG na spotřebě pohonných hmot v ČR ve srovnání se státy EU, nový standard plnění CNG na veřejných stanicích, perspektivy rozvoje LNG.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Bilance a trendy uplatnění biopaliv v dopravě

Bilance a trendy uplatnění biopaliv v dopravě

JUDr. Josef Pojer – Svaz lihovarů ČR
Aspekty výroby, dovozu a spotřeby biopaliv pro dopravu (Bioetanol/MEŘO), význam a perspektivy E85, B100, B30, rozvoj sítě veřejných čerpacích stanic s nabídkou těchto paliv.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě a rizika přechodu na biopaliva 2. generace

Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě a rizika přechodu na biopaliva 2. generace

Ing. Martin Kubů – Agrofert Group
Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě. Vliv realizace nařízení EK o přechodu na biopaliva 2. gen. na jejich výrobu a prodej v ČR, dopady do sektoru zemědělství a dopravy.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Bilance a trendy uplatnění biopaliv v dopravě

Bilance a trendy uplatnění biopaliv v dopravě

Ing. Petr Jevič, CSc. – Sdružení pro výrobu bionafty
Aspekty výroby, dovozu a spotřeby biopaliv pro dopravu (Bioetanol/MEŘO), význam a perspektivy E85, B100, B30, rozvoj sítě veřejných čerpacích stanic s nabídkou těchto paliv.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Atributy uplatnění paliva B100 v dopravě a v nabídce čerpacích stanic

Atributy uplatnění paliva B100 v dopravě a v nabídce čerpacích stanic

Ing. Karel Hendrych – PREOL
Aspekty uplatnění paliva B100/B30 v dopravě, problematika zajištění a garance kvality v celém distribučním řetězci, možnosti aditivace, perspektivy prodeje u čerpacích stanic. Vývoj a trendy prodejů, vliv bionafty na technologie skladů a čerpacích stanic.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Nasazení paliva E85 do prodeje u čerpacích stanic

Nasazení paliva E85 do prodeje u čerpacích stanic

Mgr. Jan Duspěva – ČEPRO
Pozitiva a rizika zařazení E85 do nabídky paliv čerpacích stanic, vývoj prodejů, problematika zajištění a garance kvality v celém distribučním řetězci od skladu, mísení po distribuci po prodej na ČS, povýrobní aditivace, vliv na technologie zkušenosti zákazníků.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Budoucnost biopaliv v dopravě

Budoucnost biopaliv v dopravě

Změna politiky EU k biopalivům pro dopravu, rozvoj vysokoobjemových biopaliv jako alternativy k fosilním palivům.
Prezentace Jiřího Trnky (CZ Biom), která zazněla na PetrolSummitu 2012.

Stav, vývoj a trendy prodeje bioetanolu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje bioetanolu v ČR

Prezentace Oldřicha Reinbergra (Svaz lihovarů ČR), která zazněla na PetrolSummitu 2012.

CNG v dopravě

CNG v dopravě

Rozvoj trhu, trendy, příčiny a důsledky pomalého rozvoje CNG u čerpacích stanic v ČR.
Prezentace Pavla Nováka (Česká plynárenský svaz), která zazněla na PetrolSummitu 2012.

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty na trhu ve světě a v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty na trhu ve světě a v ČR

Prezentace Petra Jeviče (Sdružení výrobců bionafty), která zazněla na PetrolSummitu 2012.

TZ SCS – biopaliva 2015

TZ SCS - biopaliva 2015

SČS požaduje, aby zůstalo zachováno daňové zvýhodnění a díky němu se udržela i vysokopodílová biopaliva.

Kalendář událostí

Posts not found