Banner-light
Statistiky trhu PHM

Na této stránce jsou připraveny ke stažení nebo náhledu vybrané dokumenty mapující trh pohonných hmot v České republice. Naleznete zde statistická data o trhu čerpacích stanic, prodejích ropných produktů, uplatňování biopaliv….

Jen malou část dokumentů připravujeme sami, většinou jde o podklady připravené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Mezi další autory patří GŘC, MŽP, ČAPPO, ČSÚ a další. Zpracovatel domukentu je vždy zřejmý, do textů jiných autorů nevstupujeme.

Evidence čerpacích stanic PHM k 31.12.2015

Evidence čerpacích stanic PHM k 31.12.2015 (statistika MPO)

Žádný komentář

Evidence čerpacích stanic k 31.12.2014

Evidence čerpacích stanic k 31.12.2014

Žádný komentář

Ropa a ropné produkty za rok 2014

Ropa a ropné produkty za rok 2014

Žádný komentář

Evidence čerpacích stanic k 30.06.2015

Evidence čerpacích stanic k 30.06.2015

Žádný komentář

Seznam večejných čerpacích stanic k 07/2015

Seznam večejných čerpacích stanic k 07/2015

Žádný komentář

dodávky FAME na trh 01-09 2015

dodávky FAME na trh 01-09 2015

Žádný komentář

Statistiky phm – EU energy in figures

Statistiky phm – EU energy in figures

Žádný komentář

Seznam veřejných čs pohonných hmot srpen 2013

Seznam veřejných čs pohonných hmot srpen 2013

Žádný komentář

Ropa a ropné produkty za rok 2010

Ropa a ropné produkty za rok 2010

Žádný komentář

Ropa a ropné produkty za 1. až 3. čtvrtletí 2009

Ropa a ropné produkty za 1. až 3. čtvrtletí 2009

Žádný komentář

Ropa a ropné produkty za rok 2013

Ropa a ropné produkty za rok 2013

Žádný komentář

Ropa a ropné produkty za rok 2012

Ropa a ropné produkty za rok 2012

Žádný komentář

Ropa a ropné produkty za rok 2011

Ropa a ropné produkty za rok 2011

Žádný komentář

Registr distributorů ke dni 09.11.2013

Registr distributorů ke dni 09.11.2013

Žádný komentář

Seznam veřejných čs pohonných hmot srpen 2014

Seznam veřejných čs pohonných hmot srpen 2014

Žádný komentář

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Žádný komentář

Vývoj počtu „nových“ registrací distributorů (04/11 – 09/13)

Vývoj počtu „nových“ registrací distributorů (04/11 – 09/13)

Žádný komentář

Ropa a ropné produkty za rok 2008

Ropa a ropné produkty za rok 2008

Žádný komentář

Kapalná biopaliva 2014

Kapalná biopaliva 2014

Žádný komentář

Kapalná biopaliva 2013

Kapalná biopaliva 2013

Žádný komentář