prezentace Ilja Lingorski – konference UPEI Praha 2016