Banner-light
Dokumenty při přepravě minerálních olejů

Popis projektu

Koncem zimy 2014 zahájila celní správa rozsáhlé silniční kontroly vozů přepravujícícm minerální oleje. Začala přitom využívat do té doby sice existující, ale opomíjené ustanovení zákona o spotřebních daních, podle kterého je zboží (případně dopravní prostředek) zadrženo, jestli že vznikne podezření, že dokumenty neodpovídají skutečnosti. A pokud se v následném šetření prokáže, že podezření bylo oprávněné, zadržené zboží propadne státu. problém je, že v uvedeném případě mení podstatné, jestli jde o podvod nebo jestli jen řidič, který dokumenty připravoval, neudělal chybu ve výpočtu (součástí přepravního dokumentu totiž dle zákona musí být i správně vypočtená hodnota spotřební daně v přepravovaném zboží, uvedení přepravovaného objemu a příslušné sazby nepostačuje)

 

Na SČS se v této souvislosti obrátilo s žádostí o pomoc a podporu několik distributorů (i mimo členské firmy).

 

Cílem SČS bylo změnit metodiku, případně znění zákona tak, aby se zjednodušily požadavky na dokumenty při přepravě a aby nebylo zabavováno zboží v případě že jde o zjevnou chybu, nikoli podvodné jednání.

 

Část týkající se změny legislativy lze tetailněji sledovat v projektu „Novela zákona SD 2016 (cigaretová)

 


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

Generální ředitelství cel

Ministerstvo financí ČR

Data

březen 2014 – první informace o zabavování zboží pro pouhé formální chyby v dokumentech

léto 2014 – začíná série seminářů GŘC pro přepravce

leden 2015 – ve zkušebním provozu jsou alternativní elektronické přepravní doklady

červenec 2015 – alternativní doklady jsou uznávány jako standardní přepravní doklad

 

 

Historie projektu

02.10.2015 – parlamentem byla schválena novela zákona o spotřebních daních, které obsahuje všechny opravy navrhované SČS (viz poznámka z 03.06.2015). Čekáme na schválení novely Senátem a podpis prezidenta.


 

01.07.2015 – Alternativní elektornické přepravní doklady jsou ode dnešního dne považovány za plnohodnotné doklady při přepravě minerálních olejů


17.06.2015 – Jednání SČS a GŘC. SČS požaduje, aby byl ukončen již půl roku trvající zkušební provoz a alternativní doklady začaly být uznávány jako dostatečný doklad při přerpavě minerálních olejů


03.06.2015 – do Parlamentu je předložena novela zákona o spotřební dani. Ta by měla s platností k 01.01.2016 upravit požadavky na přepravní doklady podle návrhu SČS:

– budou zákonně definovány elektronické přepravní doklady

– v dokladech o přepravě se nebude muset uvádět celková hodnota SD přepravovaného zboží, postačí uvedení objemů a sazeb

– v případě, že se u zajištěného zboží zjistí pouze formální pochybění, nebude zboží zabaveno, ale vrátí se přepravci


30.03.2015 – Výsledkem schůzky SČS, MFČR, GŘC je dohoda. Konkrétní návrhy SČS jsou po věcné stránce akceptovány, ale po legislativní stránce jsou pro státní správu nepřijatelné. Nové verze úprav zákona o spotřební dani připraví GŘC. Úpravy ale nebudou předmětem aktuálně projednávané novely, ale novely, která je plánována s platností k 01.01.2016


 

15.12.2014 – třetí setkání GŘC s distributory na téma dokumentů při přepravě. Detailníé předvedení elektronických přepravních dokladů, zahájení zklušebního provozu


 

07.10.2014 – druhé setkání GŘC s distributory na téma dokumentů při přepravě. Pokračování diskuse z předchozího semináře, GŘC představuje myšlenku elektronických přepravních dokladů


 

08.07.2014 – první setkání GŘC s distributory na téma dokumentů při přepravě. přzvaní distributoři přesvědčují pracovníky GŘC, že požadavky na dokumenty jsou v určitých případech a typech dstribuce nereálné a nesplnitelné


 

06.05.2014 – první osobní schůzka k tématu na GŘC. Výsledkem je příslib uspořádání semináře, kde GŘC vysvětlí svůj postoj k případným změnám a upřesní požadavky na přerpavní doklady


 

březen 2014 – SČS vstupuje do jednání s GŘC, to však nejeví příliš velký zájem jakkoli upravovat metodiku nebo měnit zákon


 

únor/březen 2014 – distributoři informují kancelář SČS o nebývalé aktivitě celní správy a zpřísněných požadavcích na přepravní doklady. Dále upozorňují na nejednotnost přístupu celních orgánů v jednotlivých krajích

 

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Novela upravující požadavky na přepravní doklady schválena senátem

Doslova před pár minutami schálil Senát (hladce) novelu zákona o spotřebních daních, která mimo jiné obsahuje i změny prosazené naší asociací: – upravuje požadavky na přepravní doklady – legalizuje rozvozové plány a za určitých podmínek i používání elektronických dokladů – za určitých podmínek umožňuje vracet…

0 comments

SČS „zabodovalo“ při ochraně distributorů (novela zákona o SD)

V pátek 2.10. proběhlo 3. čtení novely zákona o spotřebních daních, navržené pozměňovací návrhy byly přijaty. Pro SČS je úspěchem, že se podařilo prosadit celou řadu změn: – do zákona je včleněna část, která umožňuje doprovázet převážené minerální oleje elektronickými dokumenty (čímž bude zamezeno diskusím,…

0 comments

Dokumenty při přepravě – další změna

Nedávno jsme vás informovali, že „alternativní způsoby“ prokazování zdanění při přepravě, které byly připravovány od jara a testovány od podzima loňského roku, nejsou a nebudou celní správou uznávány jako doklady splňující paragraf 5 zákona o spotřebních daních.   Po jednání zástupců SČS na Generálním ředitelství…

0 comments

Info: Projednání připomínek SČS k novele zákona o spotřební dani

Uživatelské jméno:Heslo:Připomenout Zapomněli jste heslo?

0 comments
celni sprava

Dokumenty při přepravě – další změna

Nedávno jsme vás informovali, že „alternativní způsoby“ prokazování zdanění při přepravě, které byly připravovány od jara a testovány od podzima loňského roku, nejsou a nebudou celní správou uznávány jako doklady splňující paragraf 5 zákona o spotřebních daních. Po jednání zástupců SČS na Generálním ředitelství cel…

0 comments

Dokumenty při přepravě minerálních olejů – metodika

Celní správa na základě prosby SČS a jako výsledek odborného semináře z 08.07.2014 zpracovala metodiku popisující veškeré formální náležitosti (dokumenty), které musí mít u sebe přepravce při přepravě minerálních olejů. Zároveň s metodikou byla uvolněna i prezentace z uvedeného semináře.   Podle průvodní informace z…

0 comments

Proběhl zajímavý seminář celní správy k přepravě minerálních olejů

Jak jsme vás již dříve informovali a zvali, Generální ředitelství cel uspořádalo na žádost naší asociace seminář, který byl zaměřen na správnost dokladů provázejících transport minerálních olejů. Semináře se zůčastnilo přes 60 účastníků z řad distributorů a přepravců minerálních olejů.   Jednání bylo chvílemi velmi…

0 comments

Seminář celní správy – přeprava minerálních olejů

Přislíbený seminář Generálního ředitelství cel o přepravě minerálních olejů se zaměřením na správnost vyplněných přepravních dokumentů se koná počátkem července. Zájemci kontaktujte kancelář SČS.

0 comments

Dokumenty pro přepravu minerálních olejů

Už od března pociťují distributoři a přepravci pohonných hmot na silnicích zvýšený zájem celních orgánů. Obsahem kontroly je většinou formální správnost dokladů provázejících nálad. Důsledkem nesprávně vyplněných dokladů jsou mnohahodinové ztráty způsobené čekáním na vyjasnění původu zboží nebo dokonce i na delší dobu zabavené zboží….

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Dokumenty požadované při přepravě minerálních olejů – prezentace

Dokumenty požadované při přepravě minerálních olejů - prezentace

Prezentace přednesená Generálním ředitelstvím cel dne 8.7.2014 na semináři, který se zabýval přepravou minerálních olejů a dokumenty, které jsou při přepravě potřeba.

Dokumenty požadované při přepravě minerálních olejů – přepravní doklady

Dokumenty požadované při přepravě minerálních olejů - přepravní doklady

Metodika má v době vydání (11.08.2014) pouze informativní charakter, na straně celní správy ještě nejsou dopracována potřebná technická řešení – viz průvodní dopis k metodice.

Dokumenty požadované při přepravě minerálních olejů – metodika

Dokumenty požadované při přepravě minerálních olejů - metodika

Popis jednotlivých případů přepravy minerálních olejů a přehled dokumentů, které jsou při tom kterém způsobu potřeba.

Kalendář událostí

Posts not found