Banner-light
Novela zákonů SD+PHM 2015 ("úprava kaucí")

Popis projektu

Ústavní soud rozhodl, že dvacetimilionové kauce pro distributory jsou protiústavní a nařídil jejich změnu. Projekt se zabývá historií této změny.

 

Představitelé MPO a MFČR se dohodli, že změna bude součástí kombinované novely zákonů o spotřební dani a pohonných hmotách, přičemž tato změna bude obsahovat výhradně kroky omezující daňové úniky.

 

Projekt navazuje na již ukončený projekt, ve kterém jsem sledovali historii ústavní stížnosti proti kaucím.

 

Součástí novely zákona je i zavedení „Oznamovací povinnosti“ – nového reportu, který je povinný pro všechny distributory pohonných hmot.

 

Tento projekt považujeme za uzavřený. Požadavek ÚS na změnu byl formálně naplněn, ačkoli konkrétní znění podle názoru SČS neodpovídá nálezu Ústavního soudu.


 

V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

MFČR (předkladatel zákona)

MPO (odborný garant zákona)

SČS (kauce@scs.cz)

Data

26.05.2014 – ÚS rozhodl o protiústavnosti vysokých kaucí

31.07.2014 – první schůzka pracovní skupiny připravující změnu zákona

25.02.2015 – novela předložena do PSP (tisk 417)

22.05.2015  novela předložena do Senátu (tisk 82)

29.06.2015 – novela vyšla ve Sbírce (číslo 157/2015)

 

 

 

Historie projektu

01.07.2015 Považujeme tento projekt za uzavřený. Stát formálně splnil to, co bylo Ústavním soudem požadováno. Po obsahové stránce však zústal dle našeho názoru nález ÚS nenaplněn. Nález definoval dva základní požadavky = kauce nesmí mít rdousící efekt a kauce by měly být odstupňovány podle velikosti distributora. Rdousící efekt (i přes snížení vybrané skupině) zůstavá, protože skládat 10 milionů je pro ty nejměnší hráče stejně náročné, jako skládat milionů 20. K odstupňování fakticky také nedošlo. Firma s prodejem 3 miliony litrů čtvrtletně (a dokonce i firma prodávající méně, než 300 tisíc litrů čtvrtletně) skládá stejně velkou kauci, jako firma s prodejem 200 milionů litrů za čtvrtletí.

Kromě toho jsou dnes kauce postaveny tak, že distributor, který nedováží ze zahraničí a jehož měsíční daňová povinnost se tak (při prodeji 3 miliony litrů čtvrtletně) pohybuje kolem 100 tisíc korun, musí státu složit kauci 20 milionů. To je naprostý nepoměr rizika, který stále nasvědčuje tomu, že cílem kaucí nebyle jen ochrana proti podvodům, ale také zlikvidování a vytvoření bariéry pro zpětný vstup drobné konkurence na trh.


29.06.2015 Novela vyšla ve Sbírce zákonů, požadavek Ústavního soudu tak byl naplněn


24.06.2015 Novela podepsána presidentem


17.06.2015 Novela schválena Senátem. V diskusi od několika senátorů zaznělo, že zákon zřejmě nenaplňuje požadavky nálezu Ústavního soudu. Pozastavovali se například nad mezemi, které určují, kdo smí o sníženou kauci žádat. Ministr Babiš v diskusi potvrdil, že MFČR hranice pečlivě zvažovalo a má představu, kolika distributorů se snížení může týkat. Konkrétní číslo ale nepadlo.


22.05.2015 Novela dorazila do Senátu, senátní tisk má číslo 82


20.05.2015 Novela schválena ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Žádný z návrhů, které prosazovalo prostřednictvím poslaneckých pozměňováků SČS, neprošel


28.04.2015 Ve sněmovně proběhlo druhé čtení v rámci kterého byly načteny některé pozměňovací návrhy zpracované SČS


16.04.2015 V rámci jednání v Rozpočtovém a Hospodářském výboru byly bez úspěchu navrhovány změny navržené SČS


19.03.2015 V Rozpočtovém i Hospodářkém výboru proběhlo první člení novely. Je stanoven časový prostor pro předkládání pozměňovacích návrhů


25.02.2015 Novela zákona dorazila do Poslanecké sněmovny. Tisk má číslo 417.


15.01.2015 Na MFČR proběhlo vypořádání připomínek k novele, došlých v rámci meziresortního řízení. Vetšina návrhů předložených SČS a Hospodářkou komorou, které se snažily text upravit tak, aby byl akceptovatelný menšími distributory, nebyla přijata. Akceptováno například bylo:

– možnost, aby distributoři, kteří museli opustit trh díky velkým kaucím, mohli požádat o sníženou kauci po dobu 3 měsíců po platnosti tohoto zákona a lhůta, po kterou byli z trhu díky kaucím vyřazeni, jim byla započítána, jako by standardně podnikali

– možnost skládat kauci kombinovaně, tedy část prostřednictvím garance a část v penezích

– možnost začít využívat sníženou kauci hned po jejím schválení a ne až po několikaměsíční „čekací“ lhůtě


06.01.2015 SČS podává k novele zákona oficiální připomínky, jejich plné znění je v připojených dokumentech. Kromě několika dalších bodů požadujeme zejména:

– snížení minimálních obchodovaných objemů pro přiznání snížené kauce z 300 tisíc na 150 tisíc litrů čtvrtletně. Tato hranize zajistí, že subjekt obchoduje a že je měsíčním plátcem

– zvýšení maximálních objemů pro přiznání snížené kauce z 3 milionů na 50 milionů čtvrtletně. Tento limit už lépe odpovídá poměru reálné daňové povinnosti a výši základní kauce a zároveň lépe splňuje podmínku odstupňovaných kaucí

– snížení hodnoty „snížené kauce“ na 1 milion korun. Na sníženou kauci mají nárok pouze firmy, které se před celním úřadem „svléknou do naha“, tvrdit, že tyto firmy i přesto představují riziko a vyžadovat po nich vysoké zajištění by bylo pouze přiznáním, že na úsudek celní správy nelze spoléhat


08.12.2014 MFČR rozesílá novelu zákona do vnějšího připomínkového řízení


podzim 2014 probíhají jednání pracovní skupiny pro přípavu zákona


23.09.2014 V Senátu se koná kolokvium k novele zákona o pohonných hmotách a k výši kaucí. Cílem je upřesnit postoj Ústavního soudu, aby bylo zřejmé, jak by měla novela zákona vypadat a postoj senátorů, kteří kauce odmítli. Jednání se neúčastní žádný zástupce Ústavního soudu a pouze jeden senátor, který jednání předsedá. Druhý senátor se účastní pouze prvních 15 minut. Jednání je tak spíše „utkáním argumentů“ obhájců a odpůrců vysokých celoplošných kaucí.

Ukazuje se, že někteří představitelé státní správy jsou nadále pevně přesvědčeni, že poctivý malý podnikatel může v bance získat bankovní garanci 20 milionů za dobré slovo a méně než jednoprocentní roční úrok. A že mu tedy kauce nemohly nijak ublížit.

Finanční správa přichází s tvrzením, že před zavedením kaucí působilo na trhu asi 180 distributorů, takže kauce vlastně žádnou změnu nezpůsobily. Čepro navazuje konkrétním odhadem počtu distributorů založeným na pozici Čepra na trhu. Ačkoli to není výslovně řečeno, vyplývá z výpočtu, že na trhu působilo před zavedením kaucí přes 600 firem, což odpovídá odhadům SČS.


31.07.2014 Je poprvé svolána pracovní skupina, která má připravovat změnu zákona o pohonných hmotách. SČS je tentokrát (na rozdíl od novely zavádějící kauce v roce 2012) do skupiny přizváno.

 

 

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Budoucnost nezávislých prodejců pohonných hmot v ČR

Šéf SČS Ivan Indráček byl požádán, aby vytvořil a přednesl prezentaci výše uvedeného názvu na letošní konferenci Petrol Summit. Pro ty, kteří se konference nezúčastnili a pro ty, kteří si ji chtějí zopakovat, uvádíme link na youtube, kam byla převyprávěná prezentace nahrána.   Prezentace „Budoucnost…

0 comments

Vzory dokumentů pro distributory PHM

Novela zákona o pohonných hmotách zavedla pro distributory k 1.7 2015 novou povinnost. K 20. dni následujícího měsíce musí celnímu úřadu zaslat data „Oznamovací povinnosti“. Poprvé budou muset tuto povinnost splnit k 20.8. (data za červenec).   Oznamovací povinnost není novinkou, nahrazuje dnes platnou „Záznamní…

0 comments

prezident Zeman stvrdil zdanění tabáku a nižší kauce pro distributory paliv

Prezident Miloš Zeman dnes podpisem novely zákonů o spotřebních daních a o pohonných hmotách stvrdil zdanění surového tabáku a nižší kauce pro distributory pohonných hmot. Novela kvůli rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) snižuje kauce pro menší prodejce pohonných hmot z 20 milionů korun na polovinu. Čtěte…

0 comments

Novela zákona 311/2006 o pohonných hmotách

1.7.2015 vstupuje v platnost novela zákona o pohonných hmotách.   Tato novela   – zavádí pro distributory „Oznamovací povinnost“ (ta v průběhu léta nahradí dosavadní „záznamní povinnost“ nařizovanou od roku 2010 místně příslušnými finančními úřady)   – upravuje výši kaucí pro vybranou skupinu distributorů. Nárok…

0 comments

Oznamovací povinnost pro distributory pohonných hmot

Je zavedena novelou zákona o pohonných hmotách od 1.7.2015.   První data je tak nutno zaslat za červenec (tedy do 20.srpna 2015). Požadavek na strukturu této informační povinnosti zveřejnilo GŘC zde.   Distibutoři by měli být zárověň zbaveni povinnosti plnit záznamní povinnost požadovanou v minulosti místně…

0 comments

Zeman stvrdil zdanění tabáku a nižší kauce pro distributory paliv

Prezident Miloš Zeman dnes podpisem novely zákonů o spotřebních daních a o pohonných hmotách stvrdil zdanění surového tabáku a nižší kauce pro distributory pohonných hmot. Novela kvůli rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) snižuje kauce pro menší prodejce pohonných hmot z 20 milionů korun na polovinu.  …

0 comments

Novela má snížit kauce pro menší prodejce pohonných hmot

Podle ústavních soudců by měla být kauce odstupňována, aby zohledňovala situaci menších distributorů. Unie nezávislých petrolejářů návrh na snížení sazby již dříve uvítala.   Článek zde.

0 comments

Novela zákona o PHM – úpravy kaucí

Opět krátké shrnutí stavu:   Novela se touto dobou nachází v Senátu, snahou parlamentu je, aby byla podepsána prezidentem a vstoupila v platnost k 1.7.15   Novela přináší tyto hlavní změny (bez záruky):   – zavádí se snížená kauce ve výši 10M Kč. Mohou na…

0 comments

Poslanci řekli ano nižším kaucím pro menší distributory benzinu

Tzv. prvním čtení dnes posuzovali poslanci vládní novelu zákona o spotřebních daních, která kromě jiného umožní snížit kauce pro menší distributory pohonných hmot. Článek Parlamentních listů.   Čtěte zde.  

0 comments

Vláda snížila kauci distributorům PHM, SČS to ale nestačí

Ministerstvo financí navrhuje v novele zákona o spotřebních daních snížit kauci pro menší distributory pohonných hmot na 10 milionů korun. Podle SČS je to sice krok správným směrem, který ale zůstal v půli cesty.   Čtěte zde.

0 comments

Úleva pro menší distributory PHM

Reportáž České televize o kaucích pro distributory PHM a jejich snížení na polovinu.   Reportáž o kaucích v čase 15:20 na ceskatelevize.cz  

0 comments

Menší distributoři pohonných hmot by mohli platit nižší kauce, schválila vláda

Pro menší distributory pohonných hmot by se měla snížit kauce z 20 na deset milionů korun. Navrhuje to ministerstvo financí v novele zákona o spotřebních daních, kterou dnes schválila vláda.   Článek serveru denik.cz 

0 comments

Distributoři pohonných hmot možná budou platit o polovinu menší kauci

Ministerstvo financí navrhuje od července 2015 snížit kauci pro menší distributory pohonných hmot z dvaceti na deset milionů korun.   Čtěte na: idnes.cz denik.cz

0 comments

Kauce pro pumpaře zpátky ve hře. Pro menší distributory budou nižší

Česká televize o kaucích pro distributory pohonných hmot. Soudci kritizovaná základní sazba dvacet milionů má sice zůstat, menší firmy by si ale mohly zažádat o snížení na polovinu. Prostor dostal i předseda představenstva SČS, Ivan Indráček.   Čtěte zde.

0 comments

Malí prodejci paliv zaplatí nižší kauci

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona, díky níž by menší distributoři pohonných hmot mohli požádat celní správu o snížení dvacetimilionové kauce na polovinu. Změnu kaucí si vyžádal verdikt Ústavního soudu. Podle něj je nynější jednotná kauce ve výši 20 milionů korun likvidační pro malé distributory. Článek…

0 comments

Pumpaři: Kauce nerušte, proti podvodům zafungovaly

Hospodářské noviny o daňových podvodech, jako jednom z hlavních problémů, který trápí obchodníky s palivy a čerpací stanice.   Čtěte zde.

0 comments

Petrolejáři mají znovu skládat kauce, mohou se jim prodražit

Server E15 o návrhu Ministerstva financí, který nově zavádí rozdělení kauce do více pásem. Základním pásmem by zůstala kauce 20 milionů, snížená 10 milionů. Ministerstvo však zvažuje i třetí, vyšší sazbu ve výši 30 nebo 40 milionů korun.   Čtěte zde.

0 comments

Stát řeší, jak bojovat proti daňovým únikům u pohonných hmot. Trvá na kaucích

Článek serveru ihned.cz o připravované novele zákona zahrnující opatření proti daňovým únikům u phm, ve kterém dostala prostor i Unie nezávislých petrolejářů.   Čtěte zde.

0 comments

Kdo všechno je „distributor“? Budete překvapeni!

V posledních týdnech dochází k upřesňování výkladu zákona o pohonných hmotách. Ministerstvo průmyslu ČR (MPO, jako úřad, v jehož kompetenci zákon je) a Generální ředitelství cel (GŘC, jako správce registru distributorů) průběžně odpovídají na dotazy účastníků trhu a vysvětlují svůj postoj k různým druhům obchodování…

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Vzor oznamovací povinnosti – prodej

Vzor oznamovací povinnosti - prodej

Vzory oznamovací povinnosti zavedené novelou zákona o pohonných hmotách od 1. července 2015

Vzor oznamovací povinnosti – prodej – pokyny

Vzor oznamovací povinnosti - prodej - pokyny

Vzory oznamovací povinnosti zavedené novelou zákona o pohonných hmotách od 1. července 2015

Vzor oznamovací povinnosti – nákup

Vzor oznamovací povinnosti - nákup

Vzory oznamovací povinnosti zavedené novelou zákona o pohonných hmotách od 1. července 2015

Vzor oznamovací povinnosti – nákup – pokyny

Vzor oznamovací povinnosti - nákup - pokyny

Vzory oznamovací povinnosti zavedené novelou zákona o pohonných hmotách od 1. července 2015

35409_15_PR3_KN

35409_15_PR3_KN

35409_15_PR4_mechanický převod KN

35409_15_PR4_mechanický převod KN

35409_15_PR2_OP_prodej

35409_15_PR2_OP_prodej

35409_15_PR1_OP_nákup_pokyny

35409_15_PR1_OP_nákup_pokyny

35409_15_PR2_OP_prodej_pokyny

35409_15_PR2_OP_prodej_pokyny

35409_15_PR1_OP_nákup

35409_15_PR1_OP_nákup

TZ SCS – vlada schvalila upravu kauci

TZ SCS - vlada schvalila upravu kauci

Vláda ČR schválila novelu zákona o pohonných hmotách, která upravuje výši kaucí pro vybranou skupinu distributorů. Novela je reakcí na nález Ústavního soudu, kterým byly jednotné dvacetimilionové kauce označeny za protiústavní.SČS však považuje navrženou změnu za neodstatečnou a nenaplňující požadavek ÚS.

Kalendář událostí

Posts not found