Banner-light
Novela zákona PHM 2013 ("kauce")

Popis projektu

Tento projekt mapuje historii novely zákona o pohonných hmotách 311/2006, která je projednávána a vchází účinnost v roce 2013. Tato novela zavádí kauce pro distributory pohonných hmot.

 

Finální text právní úpravy vznikl na Ministerstvu financí za vedení Miroslava Kalosuka (TOP09), formálně však byl předložen (z důvodů časových) jako poslanecká novela zákona o PHM poslancem Janem Kubatou (ODS).

 

Proti schválené formě kaucí podala skupina senátorů vedená Janem Horníkem (nezávislí) úspěšnou ústavní stížnost (viz samostatné téma „Ústavní stížnost proti kaucím 2014„). Zákon o pohonných hmotách byl na základě rozhodnutí Ústavního soudu novelizován a kauce byly částečně upraveny (viz samostatné téma „Novela zákonů SD+PHM 2015

 

SČS se vždy stavěla důrazně proti zavedení celoplošných kaucí zejména proto, že kauce neumí rozlišit mezi poctivým a nepoctivým podnikatelem a dopadají výhradně na ekonomicky slabší subjekty.

 

Projekt je považován za uzavřený, navazuje na něj projekt „Ústavní stížnost proti kaucím“ a projekt „Novela zákona o PHM 2015 (oprava kaucí)


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

Předkladatel zákona Jan Kubata (kubataj@psp.cz)

Zpracovatel zákona MFČR

Hlavní podporovatelé zákona: firmy sdružené v ČAPPO, firmy KM Prona, Silmet

Hlavní odpůrce zákona: SČS (kauce@scs.cz)

 

Data

jaro 2012 (první úvahy)

prosinec 2012 (zákon předložen do Parlamentu)

listopad 2013 (zákon v účinnosti)

 

Historie projektu


03.12.2013 Porada na MPO konstatovala, že na trhu k dnešku působí 150 distributorů, ale zřejmě ještě dojde k poklesu tohoto počtu. Obchodníci reportují významnější pokles „podezřelého“ zboží na trhu. Na vyhodnocení skutečných dopadů je příliš brzy


20.11.2013 Vláda ČR schálila usnesení, kterým se rozhodla býti účastníkem řízení před Ústavním soudem ve věci ústavní stížnosti proti výši kaucí. Součástí usnesení je i 12ti stránkový dokument, odůvodňující smysluplnost a legálnost zavedení kaucí zpracovaný Ministerstvem spravedlnosti na základě podkladů MPO a MFČR


05.11.2013 Od dnešního dne je možné zjistit, kdo z distributorů „přežil“ zavedení kaucí. Aktuálně je v seznamu 147 firem, které požádaly o zápis do „nového“ registru. Část z těchto firem má již příslušným celním úřadem potvrzený zápis v registru, u části z firem však stále probíhá řízení o zápisu. Předpokládá setak , že v průběhu několika týdnů ještě dojde v registru k dílčím změnám


04.11.2013 Kauce platí již třetí den „v plné síle“, ale vlastně neplatí, protože registr GŘC stále eviduje přes 1900 platných distributorů


16.10.2013 MPO zasílá odpověď na návrhy SČS. Nadále trvá striktním výkladu, kde naprosto vše, co není prodejem z čerpací stanice (včetně případné „sousedské výpomoci“), je distribucí. Viz příslušný komentář v aktualitách a dokumenty


07.10.2013 SČS odeslalo na Ústavní soud prosbu o urychlení projednání ústavní stážnosti proti výši kaucí (kopie žádosti v dokumentech)


03.10.2013 SČS odeslalo po dohodě s ministrem průmyslu Ministerstvu průmyslu a obchodu návrhy na změny výkladu zákona o pohonných hmotách


01.10.2013  Novela zákona o pohonných hmotách vstoupila v účinnost

Začalo jednoměsíční přechodné období, během kterého ještě lze obchodovat bez „nové“ registrace. Všichni ti, kteří budou chtít prodávat pohonné hmoty i po 1.11.2013, si musí v tomto období zajistit koncesi, doložit bezdlužnost a spolehlivost u firmy i členů statutárního orgánu a složit kauci ve výši 20 milionů Kč


polovina září 2013 Ústavní stížnost

Skupina 18ti senátorů zastoupená senátorem Janem Horníkem podává u Ústavného soudu stížnost na výši kaucí. Důvodem stížnosti je přesvědčení, že kauce 20 milionů způsobí likvidaci menších distributorů a je tak neúměrným zásahem do svobody podnikání


02.08.2013 Novela vydána ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2013 Sb.
S ohledem na odloženou účinnost (prvním dnem druhého měsíce po zveřejnění) vstoupí zákon v účinnost 1.10.2013. Pa následuje „přechodový měsíc“, během kterého mají distributoři získat koncesi a zajistit si registraci u příslušného celního úřadu. Podle „starého registru“ je možno obchodovat nejdéle do 31.10.2013


18.07.2013 Prezident podepsal Novelu zákona o pohonných hmotách


12.07.2013 Novela zákona doručena k podpisu prezidentovi


26.06.2013 Novela schválena Senátem.
Pro novelu hlasovalo 44 ze 60 přítomných senátorů, 15 se zdrželo a 1 byl proti
I jednání v Senátu bylo plné argumentů, které motivovaly senátory pro podporu, byly však nepravdivé. Například:
– distributor, který má problém s hotovostí a je poctivý, snadno získá garanci a to za pouhých 80 tisíc Kč ročně
– novela nebude mít tak drtivý dopad na trh, jak tvrdí SČS, protože kauce je schopno složit asi 1.100 distributorů (bez komentáře)


25.06.2013 Novela projednána v Hospodářském výboru. Výbor se po diskusi přiklonil k podpoře novely beze změn


19.06.2013 Senátorský klub ČSSD projednal novelu a rozhodl se jí podpořit v navrhovaném znění. (Projednání v „odborném“ výboru, ke kterému má dojít v příštím týdnu tak ztrácí, s ohledem na většinu senátorů ČSSD v Senátu smysl)


07.06.2013 Poslanecká Sněmovna postoupila zákon k projednání v Senátu


15.05.2013 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona pouze s jedním pozměňovacím návrhem – tím, který upravoval mechanismus bankovních garancí. Poslanci byli při chvalování novely přesvědčování pomocí nepravdivých argumentů, které zazněly zejména z úst předkladatele, zástupce Hospodářského výboru nebo ministra financí. Šlo například o informace
– novela byla mnohokrát projednána s Unií malých a středních distributorů a tato Unie ji včetně výše kauce podporuje (žádná Unie samozřejmě neexistuje a žádná „mnohá“ jednání nidky neproběhla
– výše 20 milionů je kompromisem mezi požadavky Unie malých distributorů a požadavkem ministerstva, který byl 30 a více milionů (ve skutečnosti ministr financí nadsadil částku 20 milionů sám s argumentem, že mu bude v Parlamentu stejně na polovinu snížena)
– vtip kaucí je v tom, že jej musí skládat celý řetězec podvodných firem (například 40) a pak už se podvod nevyplatí (všichni, kteří se v problému alespoň trochu vyznají, vědí, že není třeba žádný řetězec, pro dalšího odběratele „bezpečný“ podvod lze realizovat již se dvěmi nebo třemi zřetězenými firmami)

– opakovaly se také dezinformace o „obvyklosti“ kaucí v jiných zemích Evropské Unie nebo o tom, že v okolních zemích působí pouze malé desítky distributorů

Novela přijata 126 ze 159 přítomných poslanců, 30 se zdrželo, 3 byli proti


07.05.2013 Druhé čtení novely zákona ve Sněmovně. V rámci druhého čtení bylo předneseno několik pozměňovacích návrhů. Část z nich kopírovala návrhy, které byly podány již v Hospodářském výboru. Další z návrhů například požadoval, aby stát hradil distributorům při složení kauce úrok alespoň ve výši roční inflace….


10.04.2013 jednání Hospodářského výboru. Zaznělo několik návrhů na změnu zákona, ale ani jeden neprošel. Šlo například o tyto varianty:
– snížení absolutní výše kauce na 10 milionů
– návrh, aby firmy, které vykonávají činnost distributora předchozích pět let, po celou tuto dobu prodaly minimálně 1 milion litrů ročně a přitom splňovaly podmínky bezdlužnosti a spolehlivosti podle zákona, nemusely kauci skládat
– návrh, aby z kauční povinnosti byly vyloučeny firmy distribuující pouze LPG (tento návrh byl dokonce akceptovatelný i pro MInisterstvo financí, protože si bylo též vědomo, že v oboru LPG dnes v podstatě k únikům nedochází)
Žádný z těchto návrhů nebyl schválen. Například pro návrh na snížení kauce z 20 na 10 milionů hlasovali 2 poslanci, 4 byli proti a 18 se zdrželo hlasování.
Paradoxem je, že ve stejný den byla v Hospodářském výboru projednávána novela o značení lihu (přijímaná v souvislosti s „methanolovou aférou“), která byla poslanci tvrdě kritizována, protože zaváděla 5ti milionové kauce pro všechny výrobce lihovin bez rozdílu jejich velikosti


09.04.2013 v odpoledních hodinách proběhl seminář k novele pořádaný Hospodářským výborem. Šlo však již pouze o formální akci, protože například klub ČSSD jen několik hodin před zahájením semináře rozhodl, že zákon podpoří beze změny výše kaucí


únor, březen 2013 – proti výši kaucí veřejně vystoupili (někteří opakovaně) představitelé
– Úřadu pro hospodářskou soutěž
– Hospodářské komory ČR
– Svazu průmyslu a dopravy
– Asociace malých a středních podniků
– Společenství čerpacíh stanic


07.03.2013 Na půdě poslanecké snemovny proběhl seminář k novele zákona o pohonných hmotách. Ačkoli byl poslancům a zástupcům státní správy prezentován jako oficiální akce Poslanecké sněmovny, ve skutečnosti šlo o soukromou prezentační akci pouze pro vybrané hosty pořádanou ČAPPO. Sám Zemědělský výbor neměl vliv na výběr pozvaných


06.03.2013 První projednání novely v Hospodářském výboru. Poslanci věnovali novele přes hodinu času (místo plánovaných 15 minut). Naprostá většina vystupujících včetně hosta – prezidenta Hospodářské komory – se vyslovila pro úpravu zákona. Mezi návrhy bylo snížení výše kaucí na polovinu, odstupňování kaucí podle obratu distributora, odpuštění kaucí „prověřeným“ firmám…


08.02.2013 První čtení zákona ve Sněmovně. Zákon přikázán k projednání Hospodářskému výboru


16.01.2013 Vláda vyslovila souhlas s návrhem novely zákona o pohonných hmotách. Nebrala přitom zřetel na připomínky o nevhodnosti výše kauce zaslané například Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (s ohledem na to, že šlo o poslanecký návrh zákona, nemusela tyto připomínky vypořádávat). Premiér na tiskové konferenci po jednání vlády upozornil, že vláda si je vědoma problémům s výší kaucí a ujistil novináře, že výše kaucí bude obsahem jednání ve Sněmovně


leden a únor 2013 Bankovní asociace vstoupila na žádost SČS v jednání s Ministerstvem financí a dohodla s ním úpravu textu novely tak, aby bylo možno technicky poskytovat bankovní garance


v prosinci 2012 proběhlo první jednání s poslanci v Poslanecké sněmovně. Výsledkem byl jednoznačný příslib, že kauce v navrhované  výši neprojdou, protože 20 milionů je naprosto nesmyslná částka


19.12.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje zpracovatele novely (MPO a MFČR), že novela má zásadní protisoutěžní dopad a z pohledu úřadu je neakceptovatelná – z trhu vytlačuje zdravou, ale kapitálově slabší konkurenci a trh fakticky uzavírá novým soutěžitelům


19.12.2012 Skupina poslanců oficiálně předložila návrh novely zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu. Zpracovatelé částečně vyhověli připomínkám SČS z října:
– zavedli možnost skládat kauce formou bankovních garancí – ale text zákona byl napsán tak, že podle něj garance nebylo možno technicky poskytnout

– akceptovali mírné požadavky na odbornost oprávněných osob – ale zavedli koncese, které celý smysl požadavku na vzdělání (tedy limitaci množství osob, ze kterých lze rekrutovat jednatele podvodných firem) ruší


19.12.2012 SČS uspořádalo tiskovou konferenci, na které přítomné informovalo o záměru novely a o nepřesnostech, které se kolem kaucí začaly objevovat v médiích. Upozornili jsme například, že
– není pravda, že by v okolních zemích působily pouze desítky distributorů
– není pravda, že kauce jsou obvyklým instrumentem v dalších evropských zemích
– estonský model je založen na úplně jiných principech, než český a proto múže být – na rozdíl od českého – funkční

– že nelze bagatelizovat dopad kaucí na malé distributory


05.11.2012 Ministři Kalousek a Kuba představili na společné tiskové konferenci záměr novely zákona o pohonných hmotách. Bylo mimo jiné řečeno, že
– kauce bude stanovena ve výši 20 milionů (prý tak bylo rozhodnuto těsně před tiskovou konferencí s argumentem, že ve sněmovně je poslanci stejně sníží na polovinu)
– novela bude podána jako „poslanecký návrh“, aby se urychlil proces schvalování. Zákon bude platit od 1. ledna 2013? nejpozději od 2.čtvrtletí 2013
Na tiskovou konferenci přijali pozvání zástupci firem KM-Prona a HDB, kteří „jménem nezávislých distributorů“ 20 milionové kauce podpořili. SČS pozváno nebylo


08.10.2012 Rozšířené jednání představenstva SČS projednalo text novely z 26.9. Protože nechtělo rzcela rozporovat text zákona, který byl po dlouhé době prvním, zaměřeným na daňové úniky a protože počítalo s tím, že díky vstřícnosti bude přizváno k dalším úpravám textu, návrh akceptovalo s připomínkami, například
– kauce nebude vyšší, než 10 milionů
– kauci bude možno složit nejen v hotovosti, ale také formou bankovní garance
– požadavky odbornosti na zástupce firem nebudou nijak specializované (například maturita a několikaletá praxe)


26.9.2012 na MPO proběhlo oficiální představení draftu novely zákona o PHM. Návrh obsahoval záměr zavést kauce v „pracovní“  výši 10M Kč. Text byl připraven zřejmě ve spolupráci MPO a ČAPPO. Tato schůzka byla první a zároveň poslední, kdy byl text připravované novely oficiálně předložen SČS. Na úpravě textu nadále pracovalo MFČR s konsultacemi MPO


v červnu 2012 proběhla na MPO diskuse o možném obsahu novely zákona o PHM. MFČR upozornilo, že ačkoli jde o daňové úniky v rozsahu kolem 6 miliard, nelze předpokládat, že legislativní proces bude dokončen dříve, než za rok


v dubnu 2012 se z iniciativy SČS uskutečnila pracovní cesta do Estonska, abychom přesně zjistili principy „úspěšného estonského modelu“. Účast = SČS, Čepro, MFČR pozvání odmítlo. Výsledkem cesty bylo zjištění, že estonský model funguje na úplně jiných principech, než navrhuje MFČR. Výběr DPH probíhá v jiném okažiku (společně s vyměřením spotřební daně) a kaucemi jsou zatíženy pouze ty firmy, které lze označit za „dovozce“. O zjištění z Estonska bylo neprodleně informováno Ministerstvo financí ČR a další osoby, které mezitím začaly připravovat novelu zákona o PHM


v lednu 2012 na jednání „Pracovní skupiny proti daňovým únikům“ zveřejnilo Ministerstvo financí záměr zavést povinné kauce pro distributory pohonných hmot. Návrh ještě na místě získal podporu firem ČAPPO a principiální nesouhlas zástupce SČS. Inspirací k zavedení kaucí byla situace v Estonsku, kde kauce zavedli a zásadním způsobem omezili daňové úniky


myšlenka na přípravu novely, která by mohla obsahovat zásadní opatření pro potlačení daňových úniků, vznikla již někdy v roce 2011. Bylo to krátce poté, co vstoupila v platnost jeho předcházející novela (91/2011), která zavedla registr distributorů

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

 

Ústavní soud rozhodl o kaucích

Podle informace z webových stránek Ústavního soudu již zřejmě bylo rozhodnuto o návrhu skupiny senátorů, kteří považují zavedení 20milionových kaucí za protiústavní krok. Vyhlášení nálezu je avizováno na pondělí 26.5. v 11:00 v budově Ústavního soudu v Brně.

0 comments

Z trhu zmizelo 1800 distributorů, zůstalo asi 150. Šedá zóna ale nikdy úplně nezmizí.

Tématu kaucí pro distributory PHM se tentokrát věnuje hned několik serverů…   Článek serveru Petrol zde. Článek serveru E15 zde. Článek serveru Týden zde. Článek serveru Deník zde.

0 comments

Petr Pražský: Daňové úniky u benzinu a nafty Česku kazily pověst. Už bylo potřeba zasáhnout

Rozhovor Hospodářských novin s Petrem Pražským na téma daňové úniky na pohonných hmotách v ČR.   Více zde.

0 comments

Kauce zlikvidovaly malé distributory phm

První reportáž Zpráv FTV Prima ze dne 2.12.2013 o likvidaci malých firem dvacetimilionovými kaucemi pro distributory phm.   Ke shlédnutí zde (čas 0:30 – 2:55).

0 comments

Urban (ČSSD): Otázka zní, jakou konkurenci omezily kauce na PHM

Parlamentní listy přinášejí reakci Ing. Milana Urbana na článek Hospodářských novin rozebírající mimo jiné i dopad kaucí na ceny phm.   Reakce M. Urbana zde. Původní článek Hospodářských novin zde.

0 comments

Hojda (KSČM): Distribuce pohonných hmot – „pomoc drobným podnikatelům“?

Parlamentní listy přináší vyjádření Pavla Hojdy, stínového ministra dopravy, průmyslu a obchodu KSČM, k likvidaci menších distributorů pohonných hmot.   Čtěte zde.

0 comments

Zpráva o stavu distributorů pohonných hmot – krajina po bitvě

Počet distributorů pohonných hmot v listopadu dramaticky klesl. Na vině jsou dvacetimilionové kauce…. uvádí článek serveru Česká pozice.   Čtěte zde.

0 comments

Registr distributorů PHM – den desátý

K dnešnímu dni je v registru zapsáno 146 aktivních distributorů.   To znamená, že dnes může na českém trhu vykonávat legálně činnost distributora právě těchto 146 subjektů.   Registr je stále „živým“ seznamem, větší změny však lze očekávat již jen v nejbližších týdnech. To proto,…

0 comments

Kauce pročistily trh s pohonnými hmotami

Server E15 na téma kaucí: Čistka mezi distributory pohonných hmot státu vyšla. Z dvou tisíc firem, které ještě v září byly v registru obchodníků s naftou a benzinem, jich zbyla desetina.   Čtěte zde.

0 comments

Distributoři pohonných hmot skládali kauce. Z dvou tisíc jich zbylo necelých dvě stě

Malí prodejci se bouří, velcí si naopak chválí zlepšení tržních podmínek, píše server ihned.cz o povinnosti distributorů phm složit kauce.   Čtěte zde.

0 comments

Kauci 20 milionů složila sotva desetina distributorů benzinu

Reportáž České televize o dopadu kaucí na trh s phm.   Více zde.

0 comments

Kdo chce prodávat benzin, musí mít bohatého strejdu

Rozhovor s Ivanem Indráčkem (SČS) a Janem Mikulcem (ČAPPO) o kaucích pro distributory phm ve Studiu 6 České televize dne 1.11.2013   Záznam zde.

0 comments

Za naftu a benzin si zase připlatíme! Může za to povinná kauce pro čerpadláře

Článek serveru tn.cz upozorňuje na možný nárůst cen phm v souvislosti se zavedením kaucí pro distributory phm.   Čtěte zde.

0 comments

Kauce pro distributory pohonných hmot by motoristé neměli nijak zaznamenat

Článek Českého rozhlasu rozebírá, zda bude mít zavedení kaucí vliv na konečnou cenu phm. Názory oslovených odborníků se liší.   Čtěte zde.

0 comments

Distributoři paliv mají už jen týden na složení dvacetimilionové kauce

Článek Hospodářských novin cituje argumenty Ivana Indráčka (SČS) a Jana Knížka (GFŘ) ohledně kaucí pro distributory phm.   Čtěte zde.

0 comments

20milionová kauce převrátí trh s pohonnými hmotami

Rozhovor Českého rozhlasu s Ivanem Indráčkem podle něhož 20milionová kauce zlikviduje malé podnikatele s pohonnými hmotami, a podvodníky nemusí příliš ohrozit.   Záznam zde.

0 comments

Přísnější pravidla pro distributory phm začínají dopadat na menší obchodníky

Ivan Indráček (předseda představenstva SČS) a Jiří Žežulka (GFŘ) ve vysílání ČRo Radiožurnálu o podobě trhu s phm po zavedení kaucí.   Záznam zde.

0 comments

Ministerstvo průmyslu nadále trvá na nesmyslných výkladech zákona o PHM

Na základě schůzky za účasti zástupců SČS a ministra průmyslu (30.09.2013) jsme požádali o úpravy výkladu zákona o pohonných hmotách. Výsledkem schůzky byla dohoda, že SČS navrhne takové výklady zákona o pohonných hmotách, které budou v souladu se zdravým rozumem. To jsme provedli a dnes…

0 comments

Další výklady zákona o pohonných hmotách

Ministerstvo průmyslu a zejména pak Generální ředitelství cel publikují na svých webových stránkách průběžně další a další výklady zákona o pohonných hmotách. Reagují tak na dotazy potenciálních distributorů, v některých případech i na návrhy SČS.   Výklady průběžně monitorujeme a umísťujeme i na naše stránky…

0 comments

Pozoruhodný fenomén: Stát uzdravuje trh a drobní hráči vymírají

Článek serveru Česká pozice se podrobně věnuje tématu kaucí u phm a lihovin.   Čtěte zde.

0 comments

Dvacetimilionová kauce zničí malé distributory paliv

Článek Petra Adama na serveru parlametnilisty.cz věnovaný kaucím.   Čtěte zde.

0 comments

Likvidace malých distributorů pohonných hmot v přímém přenosu

Článek České pozice. Velcí distributoři se již snaží zabrat místo po těch, které 20 mil. kauce zlikvidují.   Čtěte zde.

0 comments

O kaucích informují i v zahraničí

Přinášíme odkazy z Maďarska zde a z Německa zde.

0 comments

Benzin jen za kauci. Měsíc, který rozhodne o přežití

Redakční článek serveru Aktualne.cz popisující zavedení a dopad kaucí na trh.   Čtěte zde.

0 comments

Ochodování s PHM je nyní přísnější

Reportáž TV Prima odvysílaná v hlavních zprávách 1.10.2013 v 18:55 (čas 08:10 až 10:10). Krátká shrnující reportáž na téma kaucí.   Ke zhlédnutí zde.

0 comments

Kauce 20 mil. za obchod s benzinem

Česká televize -Studio ČT24 1.10.13 v 10:30 (čas 01:45 až 14:30) reportáž detailně popisující situaci.Rozhovor se senátorem Janem Horníkem a Ivanem Indráčkem (SČS).   Video zde.

0 comments

Podnikání s naftou a benzínem podléhá kauci

Česká televize – V pořadu Studio ČT24 byla 1.10.13 ve 13:05 (čas 00:00 až 08:00) odvysílána hlubší reportáž o zavedení kaucí. Rozhovor s Václavem Loulou (ČAPPO)a Vítem Jedličkou (Colosseum).   Ke zhlédnutí zde.

0 comments

Kauce pro distributory phm a jejich dopad

V Událostech České televize byla 1.10.2013 v 19:00 odvysílána krátká reportáž o zavedení kaucí a jejich dopadu.   Ke zhlédnutí zde.

0 comments

Dnešním dnem vstupuje Novela zákona o PHM v platnost

Jiří Dušek („malý“ distributor phm), Ivan Indráček (předseda představenstva SČS) a Jiří Žežulka (GFŘ) v ranním vysílání ČRo Radiožurnálu o dopadu zavedení kaucí na trh s phm.   Záznam k poslechu zde.

0 comments

Ústavní stížnost proti kaucím pro distributory byla podána

Skupina 18 senátorů prakticky ze všech politických stan zastoupených v Senátu (s výjimkou ČSSD) podala k Ústavnímu soudu stížnost proti znění části zákona o pohonných hmotách. Konkrétně jde o ustanovení §6i odstavce 1 zákona, kterým se stanovuje výše kauce. Senátoři jsou – podobně jako již…

0 comments

Upozornění na nepřesnosti rozesílané společností Čepro a Generálním ředitelstvím cel

V uplynulých dnech dostali zákazníci společnosti Čepro a řada distributorů, jejichž emailové adresy si GŘC opatřilo z veřejných zdrojů, informaci o blížící se účinnosti novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách (kauce).   V obou dokumentech jsou potenciální distributoři upozorněni, že v případě pokračování prodeje po…

0 comments

Jak se vyrovnat s novelou zákona o pohonných hmotách? – první návody

Mnozí z menších distributorů stále nevěří, že novela zákona o pohonných hmotách skutečně vejde v platnost. Ano, kdybychom žili v normální zemi, kde při přijímání zákonů má slovo i logika, kde se zvažují všechna pro a proti, kde se místo „bombardování“ hledá mírové řešení, asi…

0 comments

Distributoři pohonných hmot musí skládat kauce od října

Server denik.cz vydal článek informující o povinnosti distributorů pohonných hmot od 1. října skládat dvacetimilionovou kauci.   K přečtení zde.

0 comments

Celní správa vydala dokument informující o novinkách vyplývajících z novely zákona o PHM

  Informace pro distributory pohonných hmot, jak postupovat u celního úřadu.

0 comments

QRM schválen! Další šance pro zrušení kaucí

Tisková zpráva SČS   Mechanismus rychlé reakce („QRM“), který umožňuje členským zemím EU nejen požádat, ale hlavně během velmi krátké doby získat povolení k zavedení systému přenesené daňové povinnosti u DPH vyšel dne 26.7.2013 ve věstníku Evropské unie. V účinnost vstoupí v polovině srpna. Oproti…

0 comments

Novela zákona o PHM ve Sbírce zákonů

V pátek 2.8.2013 vyšla novela zákona o pohonných hmotách ve Sbírce zákonů (č.91). Číslo zákona je 234/2013.   Tím, že k vydání došlo až v srpnu, se všechny následující termíny o měsíc posouvají. Zákon nabude účinnosti k 1.10.2013 a bez nové registrace spojené s 20…

0 comments

Prezident podepsal novelu zákona o pohonných hmotách

Ve čtvrtek 18.7.2013 podepsal pan prezident novelu zákona o pohonných hmotách.   S ohledem na principy fungování prezidentské kanceláře se nemáme šanci dozvědět, co ho k podpisu přimělo. Nedozvíme se, jestli vůbec někdo studoval námi zaslané argumenty proti vysokým kaucím, jestli se vůbec někdo snažil…

0 comments

Novela zákona o pohonných hmotách byla doručena k podpisu prezidentovi

Novela zákona 311/2006 o pohonných hmotách, která zavádí pro distributory celoplošné kauce, byla v pátek 12.7.2013 odeslána k podpisu prezidentovi. Prezident má po jeho obdržení 15 dní k tomu, aby zákon vetoval a poslal zpět do Poslanecké sněmovny.   Pokud prezident zákon podepíše a zákon…

0 comments

Prezident rozhodne o budoucnosti stovek obchodníků s pohonnými hmotami

Server Česká pozice informuje o dopise, který zaslalo SČS panu prezidentovi, jako žádost o vetování novely zákona o phm.   Čtěte zde.

0 comments

Tisková zpráva SČS – Dopis panu prezidentovi

Tisková zpráva SČS   SČS odeslalo v neděli 7.7.2013 panu prezidentovi jménem desítek malých nezávislých distributorů dopis, ve kterém ho žádá, aby nepodepisoval novelu zákona o pohonných hmotách.

0 comments

Žádost o vetování novely zákona o PHM

Žádost SČS   Prosíme distributory PHM, kteří nepovažují 20 milionové kauce za to správné řešení vedoucí k omezení daňových úniků a zejména ty z vás, kteří díky kaucím budou muset ukončit své podnikání, abyste co nejdříve na emailovou adresu kauce@scs.cz odpoveděli na tyto otázky:   –…

0 comments

Ukončení ankety ke kaucím

Od března do června byla na webu SČS otevřena anketa s otázkou „Jaký je váš postoj k zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot“. Během čtyř měsíců bylo odevzdáno 5062 hlasů s tímto výsledkem:   1. podporuji celoplošnou kauci v co nejvyšší hodnotě (aktuálně 20 milionů Kč)…

0 comments

Záznamy projednávání novely zákona o PHM v Senátu

Přepis projednávání novely zákona o pohonných hmotách Senátem Parlamentu ČR.   Videozáznam je k dispozici zde. (čas zahájení 06:13:44, čas ukončení 07:00:23) Link je již nastaven na požadovaný začátek záznamu.

0 comments

Senát schválil novelu zákona o pohonných hmotách

Novela byla schválena na schůzi Senátu dne 26.6.2013. Ze 60 přítomných poslanců se pro novelu vyslovilo 44, 15 se zdrželo a 1 byl proti.   Dalším krokem je nyní podpis prezidenta. Pokud jej prezident podepíše, nabude zákon účinnosti prvého dne druhého měsíce po zveřejnění.  …

0 comments

Novela zákona o PHM ve Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu

Novela zákona o PHM byla projednána ve Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu Senátu parlamentu ČR. Jednání se zůčastnilo 8 z 11 členů výboru. Přítomní nakonec po diskusi schválili novelu v podobě, která jim byla doručena z Poslanecké sněmovny v poměru 7-1-0.   V průběhu…

0 comments

Žádost SČS o podporu rozeslaná senátorům

Žádost SČS   Kancelář SČS vyzvala senátory k podpoře novely zákona o pohonných hmotách, ovšem ve verzi, která zmírňuje negativní dopady dvacetimilionových kaucí.

0 comments

Senátní tisk 120 (novela zákona o PHM)

Senátní tisk 120   Novela zákona o pohonných hmotách dorazila po třech týdnech do Senátu. Dnem 7.6.2013 se mezi senátními dokumenty objevila novela zákona o pohonných hmotách, kterou parlament schválil ve třetím čtení 15.05.2013. Senát má nyní 30 dní na to, aby novelu projednal a…

0 comments

Zásah do byznysu s palivem: lhal Kalousek poslancům?

Článek serveru Týden informuje o schválení novely zákona o phm Poslaneckou sněmovnou. Ivan Indráček nařknul ministra Kalouska ze lži při obhajování novely ve sněmovně, ten se proti tomuto tvrzení ohradil…   Čtěte zde.

0 comments

Novela zavádějící dvacetimilionové kauce pro distributory PHM prošla parlamentem

Ve středu 15.5, proběhlo v poslanecké sněmovně třetí čtení novely zákona o pohonných hmotách. Výsledek ti z Vás, kteří jsou na novele existenčně závislí, znají.   Musím zkonstatovat, že můj optimismus a důvěra v čistotu legislativního procesu v České republice vzaly za své, když jsem…

0 comments

Ivan Indráček a Václav Loula o kaucích pro distributory PHM

Šestiminutový rozhovor Českého rozhlasu s Ivanem Indráčkem (jako odpůrcem kaucí) a Václavem Loulou (jako obhájcem kaucí).Rozhovor proběhl těsně před hlasováním, ve kterém Poslanecká sněmovna kauce ve výši 20 milionů schválila.   K poslechu zde.  

0 comments

Záznam z druhého čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách

  Novela zákona o pohonných hmotách prošla v Poslanecké sněmovně druhým čtením   V úterý, hned v zahajující den nové schůze sněmovny, byla ve druhém čtení projednána novela zákona o pohonných hmotách. Šlo o poslední bod jednání a proto již přednášejícím málokdo věnoval pozornost.  …

0 comments

Článek České pozice: „Kam se přesunou benzínoví podvodníci?“

Česká pozice vydala již třetí článek, který se v posledních dnech věnuje tématu zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot.   K přečtení zde.

0 comments

Tisková konference v Poslanecké sněmovně

Dne 7.5.2013 proběhla v Poslanecké sněmovně tisková konference předsedy Hospodářského výboru Milana Urbana, předkladatele novely Jana Kubaty a šéfa Generálního finančního ředitelství Jana Knížka.   Reportáž z tiskové konference je možno nalézt zde.   Během brífinku bylo prezentováno několik známých postojů obhájců vysokých kaucí. Například…

0 comments

Tisková zpráva SČS – kauce pro distributory PHM

Tisková zpráva TZ SČS – k projednávání kaucí v Poslanecké sněmovně   Společenství čerpacích stanic vydalo dne 7.5.2013 tiskovou zprávu, která reaguje na další vývoj kolem novely zákona o pohonných hmotách.

0 comments

Analýza dopadu novely zákon o PHM na trh

  Ministerstvo financí zpracovalo pro svou potřebu ještě v roce 2012 dokument „Novela zákona o pohonných hmotách a její dopady na trh“. Dokument byl zřejmě využit i při prosazování novely (a 20M kaucí) v poslanecké sněmovně, protože citace z dokumentu zazněly i při projednávání novely…

0 comments

Pětinu paliv dodávají podvodníci, varuje Unipetrol

Česká pozice pokračuje v komentářích souvisejících s daňovými úniky a s připravovanou novelou zákona o pohonných hmotách.   Čtěte zde.

0 comments

Termín dalšího projednávání novely zákona 311 v Poslanecké sněmovně

Další schůze Sněmovny je naplánována na 7.- 17. května 2013, program však nebyl prozatím vyvěšen. Předpokládá se, že na této schůzi proběhne jak druhé (rozprava a podávání pozměňovacích návrhů), tak třetí (hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a hlasování o novele jako celku) čtení.

0 comments

Pohonné hmoty: Boj proti podvodům, nebo likvidace konkurentů?

Článek s uvedeným názvem vydal v pondělí 22.4.2013 server Česká pozice. Popisuje stávající situaci kolem novely po hlasování vHospodářském výboru a analyzuje postoje hlavních účastníků sporu.   K přečtení zde.

0 comments

Jednání Hospodářského výboru o novele zákona 311

Usnesení HV Jednání Hospodářského výboru o novele zákona 311   Ve středu 10.4.2013 proběhlo naplánované jednání Hospodářského výboru, které mělo rozhodnout o postoji výboru k novele zákona 311.   Do poslanecké sněmovny odchází z výboru doporučení v podobě pozměňovacího návrhu, kterým se napravují chyby původního…

0 comments

Druhý seminář Hospodářského výboru k zákonu 311

Dnes se v Poslanecké sněmovně konal druhý seminář k novele zákona 311 o pohonných hmotách.   První hodina byla věnována prezentacím, ke kterým byli vyzváni zástupci Ministerstva průmyslu, Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, Generálního ředitelství cel a společnosti Čepro.   Druhých 50 minut semináře pak…

0 comments

Dopis ČAPPO poslancům

  Dopis, který poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu zaslaly počákem dubna členské firmy ČAPPO. Dopis ČAPPO poslancům o novele zákona o PHM Přestože v mnohém (dokonce možná s většinou) lze s uvedeným dopisem souhlasit, obsahuje text některé informace, které si vzájemně protiřečí, které jsou zavádějící nebo…

0 comments

Tisková zpráva AMSP ČR – kauce pro distributory PHM

Tisková zpráva   Tisková zpráva AMSP ČR – Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na likvidační dopad zavedení vysokých kaucí pro menší distributory pohonných hmot. Postoj Asociace se v mnohém shoduje…

0 comments

Návrhy SČS na úpravu zákona 311

Návrhy Stručný přehled návrhů SČS na úpravy zákona 311   Na základě opakovaných dotazů zveřejňujeme stručný přehled návrhů, které se SČS pokouší prosadit v parlamentním textu novely zákona 311.

0 comments

Seminář k novele zákona o PHM

V Poslanecké sněmovně dnes proběhl dopředu avizovaný a přitom utajovaný „seminář neseminář“ k novele zákona o pohonných hmotách. Dlouho avizovaný – protože se o něm vědělo nejméně před třemi týdny, na webu Zemědělského výboru však byl zveřejněn teprve toto pondělí. „Seminář – neseminář“ proto, že…

0 comments

Novelu zákona 311 projednával Hospodářský výbor

Dnes poprvé projednával novelu zákona 311 (tisk 883) Hospodářský výbor. Místo vyčleněných 30 minut trvala diskuse celou hodinu. Všech osm řečníků (sedm poslanců a president Hospodářské komory) se vyslovilo pro takovou úpravu textu, která by zmírnila dopad na malé a střední distributory. Poslanci Hospodářského výboru…

0 comments

Vývoj projednávání novely zákona o PHM

K dnešnímu dni vypadá budoucí vývoj projednávání novely takto (jde o nepotvrzené informace):   06.03.2013 – první projednání novely v Hospodářském výboru (zřejmě ještě nepůjde o věcné projednávání) 07.03.2013 – seminář k novele pořádaný Rozpočtovým a Zemědělským výborem 29.04.2013 – druhé čtení zákona v Poslanecké sněmovně…

0 comments

První čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o PHM

Přepis řeči poslanců Kubaty a Urbana První čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o PHM – přepis řeci poslanců Kubaty a Urbana   V pátek 8.2.2013 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR první čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách. Sněmovna…

0 comments

Tisková zpráva ODS k novele zákona o PHM

Tisková zpráva   Tisková zpráva ODS k novele zákona o PHM ODS vydala tiskovou zprávu k připravované novele zákona o pohonných hmotách.

0 comments

Novelu zákona o PHM projednával Organizační výbor

Dnes projednal novelu zákona o PHM Organizační výbor Parlamentu a přikázal ji k projednání v Hospodářském výboru. Zpravodajem zákona se stal Ing. Milan Urban.

0 comments

Vláda obětovala malé distributory pohonných hmot

Článek České pozice o dopadu zavedení kaucí pro distributory phm na malé a střední poctivé podnikatele.   Čtěte zde.

0 comments

Stanovisko HK ČR k novele zákona o PHM

Stanovisko HK ČR Stanovisko HK ČR k novele zákona o PHM   Premiér Petr Nečas na tiskové konferenci po jednání vlády připustil, že výše kaucí je stále otevřená a bude předmětem dalších jednání na půdě Parlamentu. Je možné, že dojde k jejímu snížení, aby byl…

0 comments

Zpráva z jednání v Tallinu

Zpráva Zpráva z jednání v Talinu   Zpráva z cesty do Estonska. Motivem této cesty bylo poznat a pochopit systém kaucí tak, jak jej zavedli v Estonsku. Potvrdil se náš předpoklad, že sytém kaucí navržený v Česku s odkazem na Estonsko je podobný tomu, jak…

0 comments

Tiskové prohlášení SČS – ministři Kuba a Kalousek o připravované novele zákona o phm

Dne 5.11.2012 proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu společná tisková konference ministrů Kuby a Kalouska. Ministři informovali veřejnost o připravované novele zákona o pohonných hmotách a o záměru zavést kauce pro všechny distributory ve výši 20 milionů Kč. SČS nebylo na tuto tiskovou konferenci pozváno,…

0 comments

Dokumenty související s projektem

 

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

Nalez Ustavniho soudu

Nalez Ustavniho soudu

Záznam z třetího čtení novely zákona o pohonných hmotách

Záznam z třetího čtení novely zákona o pohonných hmotách

Zveřejňujeme přepis třetího čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách (tisk 883), které proběhlo v Poslanecké sněmovně ve středu 15.5.2013.

Záznam z druhého čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách

Záznam z druhého čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách

Novela zákona o pohonných hmotách prošla v Poslanecké sněmovně druhým čtením.

Záznamy z jednání pléna Senátu

Záznamy z jednání pléna Senátu

Přepis projednávání novely zákona o pohonných hmotách Senátem Parlamentu ČR.

Videozáznam je k dispozici na tomto odkazu:
http://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacatek=20130626061344&konec=20130626070023
(čas zahájení 06:13:44, čas ukončení 07:00:23)
Link je již nastaven na požadovaný začátek záznamu.

Jednání Hospodářského výboru o novele zákona 311

Jednání Hospodářského výboru o novele zákona 311

Ve středu 10.4.2013 proběhlo naplánované jednání Hospodářského výboru, které mělo rozhodnout o postoji výboru k novele zákona 311.

Tisková zpráva ODS k novele zákona o PHM

Tisková zpráva ODS k novele zákona o PHM

ODS vydala tiskovou zprávu k připravované novele zákona o pohonných hmotách.

První čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o PHM – přepis řeci poslanců Kubaty a Urbana

První čtení tisku 883 - novely zákona 311/2006 o PHM - přepis řeci poslanců Kubaty a Urbana

V pátek 8.2.2013 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR první čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách. Sněmovna podle očekávání propustila zákon do druhého čtení a přikázala jeho projednání Hospodářskému výboru.

Stanovisko HK ČR k novele zákona o PHM

Stanovisko HK ČR k novele zákona o PHM

HK ČR vítá, že vláda vyslovila podporu návrhu zákona, který má za cíl předcházet daňovým únikům, problém však vidí v zavedení celoplošných kaucí ve výši 20 mil. Kč.

Senátní tisk 120 (novela zákona o PHM)

Senátní tisk 120 (novela zákona o PHM)

Aktuální verze novely (po zapracování pozměňovacího návrhu, který upravil zejména znění bankovních garancí).

Seminář Hospodářského výboru k zákonu 311 – záznam přednášek

http://scs-unp.cz/wp-content/uploads/2015/08/seminar_prednasky.mp3

Seminář Hospodářského výboru k zákonu 311 – záznam diskuze

http://scs-unp.cz/wp-content/uploads/2015/08/seminar_diskuze.mp3

Audiozáznam z jednání Hospodářského výboru – hlasování

http://scs-unp.cz/wp-content/uploads/2015/08/hlasovani_hv_-zakona_311.mp3

41. schůze hospodářského výboru – záznam projednávaného bodu č.6 – sněmovní tisk 883

Časový přehled záznamu

0:00:00 Mgr. Jan KUBATA – zástupce předkladatelů, člen HV PSP ČR
0:13:44 Ing. Milan URBAN – zpravodaj, předseda HV PSP ČR
Diskuse
0:22:12 Pavel Hojda
0:25:34 Milan Urban
0:26:29 František Siver
0:28:44 Jaroslav Plachý
0:32:54 Jan Kubata
0:39:05 Jan Husák0:40:12 Karel Šídlo0:43:34 Stanislav Huml0:46:07 Milan Urban0:47:39 Petr Skokan0:48:57 Jan Kubata0:52:19 Václav Cempírek0:54:06 Břetislav Petr0:56:29 Jaroslav Plachý0:57:40 Milan Urban
Hlasování
0:59:10

Tiskové prohlášení HK ČR – Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Tiskové prohlášení HK ČR - Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Hospodářská komora vydala tiskové prohlášení, kde opakovaně podporuje záměr snížit ohlášenou kauci pro distributory na polovinu.

Tisková zpráva AMSP ČR – Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM

Tisková zpráva AMSP ČR - Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na likvidační dopad zavedení vysokých kaucí pro menší distributory pohonných hmot. Postoj Asociace se v mnohém shoduje s postojem Společenství čerpacích stanic.

Dopis ČAPPO poslancům o novele zákona o PHM

Dopis ČAPPO poslancům o novele zákona o PHM

Text dopisu, který rozeslalo ČAPPO poslancům na podporu přijetí novely zákona pro zavedení 20 milionové kauce pro distributory.

Odpověď GŘC – výklad novely zákona o pohonných hmotách

Odpověď GŘC - výklad novely zákona o pohonných hmotách

Dokument odpovídá na dotaz SČS, jaké obchodní postupy jsou a jaké nejsou distribucí pohonných hmot.

Odpověď MPO – výklad novely zákona o pohonných hmotách

Odpověď MPO - výklad novely zákona o pohonných hmotách

Dokument odpovídá na dotaz SČS, jaké obchodní postupy jsou a jaké nejsou distribucí pohonných hmot.

MPO k návrhům SČS – výklad novely zákona o PHM

MPO k návrhům SČS - výklad novely zákona o PHM

Odpověď MPO na návrhy SČS k výkladu novely zákona o pohonných hmotách.

Zrušení registrace neaktivních distributorů – odpověď GŘC

Zrušení registrace neaktivních distributorů - odpověď GŘC

Pokud distributor, který je zapsán v registru distributorů před 1.11.2013 nepožádá o přeregistraci (včetně splnění podmínek novely zákona) a přitom sám nepožádá o výmaz, bude vymazán “z moci úřední” podle §6m/2. V takovém případě se ale neuplatní zákaz podat žádost o registraci dříve než po třech letech od jejího předchozího zrušení (podle §6m/3).

Možnost složení kauce prostřednictvím několika bankovních garancí – odpověď GŘC

Možnost složení kauce prostřednictvím několika bankovních garancí - odpověď GŘC

Podle výkladu GŘC není možné složit kauci předložením několika menších bankovních garancí. Pokud distributor plní podmínku kauce prostřednictvím bankovní garance, musí jít o jedinou garanci v hodnotě 20 milionů Kč.

Nabídka spolupráce pro distributory při zajišťování kaucí

Nabídka spolupráce pro distributory při zajišťování kaucí

Nabídka společnosti First Advantage – pomoc distributorům při zajišťování bankovních garancí podle novely zákona o phm.

Dotaz SČS na GFŘ – zrušení registrace u neaktivních distributorů

Dotaz SČS na GFŘ - zrušení registrace u neaktivních distributorů

Dotaz na GFŘ, ve kterém SČS zjišťuje, jak se bude GFŘ stavět k distributorům, kteří k 31.10. ze své iniciativy nezruší svou registraci.

Žádost SČS na GFŘ – úprava výkladu k zákonu 311

Žádost SČS na GFŘ - úprava výkladu k zákonu 311

Dotaz na GFŘ, ve kterém SČS vyzývá k sjednocení výkladu při prodeji zboží z čerpací stanice. Podle jednoho z výkladů publikovaných GŘC je „prodejem z čerpací stanice“ první prodej za počítadlem výdejního stojanu, podle jiného výkladu je první prodej považován za „distribuci“.

Urgence reverse charge

Urgence reverse charge

SČS odeslalo dne 8.10.2013 dopis panu ministru Fischerovi. Žádá v něm, aby ministerstvo financí urychleně zahájilo práce na přípravě žádosti o povolení výjimky na zavedení reverse-charge u pohonných hmot na českém trhu. O výjimku může Česká republika žádat již od poloviny srpna, ale MFČR dosud podle informací SČS nejenže žádost nepodalo, ale ani nebyly zahájeny práce na její přípravě.

Dopis SČS – prosba o urychlení projednání ústavní stížnosti – kauce

Dopis SČS - prosba o urychlení projednání ústavní stížnosti - kauce

Prosba SČS o urychlené projednání ústavní stížnosti, kterou podala skupina senátorů proti výši kaucí.

Návrh SČS – výklad novely zákona o PHM

Návrh SČS - výklad novely zákona o PHM

Na základě jednání s ministrem Ciencialou připravilo SČS dokument s návrhem změn výkladu novely zákona o pohonných hmotách a zaslalo jej k projednání na MPO.

Možnost složení kauce prostřednictvím několika bankovních garancí – dotaz SČS

Možnost složení kauce prostřednictvím několika bankovních garancí - dotaz SČS

Podle výkladu GŘC není možné složit kauci předložením několika menších bankovních garancí. Pokud distributor plní podmínku kauce prostřednictvím bankovní garance, musí jít o jedinou garanci v hodnotě 20 milionů Kč.

Dotaz SČS na výklad novely zákona o pohonných hmotách

Dotaz SČS na výklad novely zákona o pohonných hmotách

Smyslem dotazu je zjistit, co ještě není a co už je distribucí, v jakých případech ještě není nutné a v jakých již je nezbytné být zapsaným distributorem a skládat kauci.

Žádost SČS o podporu rozeslaná senátorům

Žádost SČS o podporu rozeslaná senátorům

Kancelář SČS vyzvala senátory k podpoře novely zákona o pohonných hmotách, ovšem ve verzi, která zmírňuje negativní dopady dvacetimilionových kaucí.

Dopis SČS tvůrcům zákona o PHM – Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Dopis SČS tvůrcům zákona o PHM - Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny (od 5.2.2013) by mělo být zahájeno projednávání novely zákona o pohonných hmotách. Kancelář Společenství odeslala dne 5.2.2013 vedení Sněmovny, poslancům Hospodářského výboru, Rozpočtového výboru a vedení poslaneckých klubů přiložený dopis. Hlavním tématem dopisu je protest proti výši navrhované kauce.

Poznámky k dokumentu vlády pro Ústavní soud (kauce)

Poznámky k dokumentu vlády pro Ústavní soud (kauce)

Vláda se dne 20.11.2013 rozhodla stát účastníkem řízení u Ústavního soudu ve věci kaucí. Své stanovisko podpořila dokumentem, ve kterém argumentuje, proč jsou kauce adekvátním opatřením. V tomto dokumentu upozorňujeme na vybrané nepravdy, nelogické závěry, dezinterpretace, které vládní dokument obsahuje.

Požadavky SČS na změny zákona o PHM („velká“ novela 2014)

Požadavky SČS na změny zákona o PHM ("velká" novela 2014)

Pracovní materiál SČS, ve kterém jsou – zatím bez vyhodnocení – shrnuty požadavky SČS na „Velkou novelu“ zákona o pohonných hmotách tak, jak byly průběžně formulovány a předkládány státní správě a dalším profesním asociacím v průběhu roku 2012

Zpráva z jednání v Talinu

Zpráva z jednání v Talinu

Zpráva z cesty do Estonska. Motivem této cesty bylo poznat a pochopit systém kaucí tak, jak jej zavedli v Estonsku.

Stručný přehled návrhů SČS na úpravy zákona 311

Stručný přehled návrhů SČS na úpravy zákona 311

Na základě opakovaných dotazů zveřejňujeme stručný přehled návrhů, které se SČS pokouší prosadit v parlamentním textu novely zákona 311.

Připomínky SČS k novele zákona o PHM

Připomínky SČS k novele zákona o PHM

Společenství čerpacích stanic ČR zaslalo Úřadu vlády připomínky k novele zákona, kterou by měla dne 16.1.2013 projednat vláda.

Shrnutí opatření mířící k omezení daňových úniků

Shrnutí opatření mířící k omezení daňových úniků

Novela zákona o DPH a novela zákona o PHM s sebou přinášejí nová opatření proti daňovým únikům.

Shrnutí Novely zákona o pohonných hmotách

Shrnutí Novely zákona o pohonných hmotách

Dne 6.4.2011 vyšla ve sbírce novela zákona o pohonných hmotách. Od 21.4.2011 tedy platí zákon o pohonných hmotách v nové podobě.

Dopad novely zákona 311 na trh s PHM v ČR – autor MPO, revize SČS

Dopad novely zákona 311 na trh s PHM v ČR - autor MPO, revize SČS

Dokument k podpoře zavedení vysokých kaucí z pera MPO a připomínky ze strany SČS upozorňující na jeho nejviditelnější vady.

Analýza dopadu novely zákon o PHM na trh – autor MFČR, revize SČS

Analýza dopadu novely zákon o PHM na trh - autor MFČR, revize SČS

Ministerstvo financí zpracovalo pro svou potřebu ještě v roce 2012 dokument „Novela zákona o pohonných hmotách a její dopady na trh“. SČS připojilo své poznámky, které lze částečně chápat jako postoj SČS ke komentovanému tématu, ale převážně jde o upozornění na zásadní chyby a jejich připadnou korekci.

MPO – otázky a odpovědi k distribuci PHM – aktualizace

MPO - otázky a odpovědi k distribuci PHM - aktualizace

Aktualizovaná verze informací Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu o phm a komentáře ve formě odpovědí k nejčastěji pokládaným dotazům, např. co je a co není distribuce.

Informace Celní správy ČR – Povinnost registrace zahraničního subjektu jako distributora PHM

Informace Celní správy ČR - Povinnost registrace zahraničního subjektu jako distributora PHM

Společnost se sídlem mimo území České republiky má v úmyslu dodávat pohonné hmoty subjektu, který má sídlo na daňovém území České republiky a je registrovaným distributorem pohonných hmot.

Informace Celní správy ČR – tankovací karty spolu s pronájmem a servisem vozidel

Informace Celní správy ČR - tankovací karty spolu s pronájmem a servisem vozidel

Registrace subjektu jako distributora pohonných hmot – poskytování vozového parku, servisu vozidel a čerpaní PHM na tankovací karty poskytovatele služeb

Informace Celní správy ČR – prodej mobilních tlakových nádob

Informace Celní správy ČR - prodej mobilních tlakových nádob

Prodej mobilních tlakových nádob obsahujících zkapalněné ropné plyny určené pro pohon motorů zvláštních vozidel

Informace Celní správy ČR – Bencalor u zákazníka

Informace Celní správy ČR - Bencalor u zákazníka

Provozování mobilního výdejního zařízení – „bencalor“

Informace Celní správy ČR – přeprodej MEŘO jako biopaliva do phm

Informace Celní správy ČR - přeprodej MEŘO jako biopaliva do phm

Registrace subjektu jako distributora PHM v souvislosti s přeprodejem methylesteru řepkového oleje.

Informace Celní správy ČR – plnění tlakových nádob na čerpací stanici

Informace Celní správy ČR - plnění tlakových nádob na čerpací stanici

Prodej zkapalněných ropných plynů plněných do mobilních tlakových nádob určených pro pohon motorů zvláštních vozidel (např. vysokozdvižných vozíků)

Informace Celní správy ČR – povinné přílohy k přihlášce distributora PHM

Informace Celní správy ČR - povinné přílohy k přihlášce distributora PHM

Přílohy k přihlášce distributora pohonných hmot v souvislosti s jeho registrací

Informace Celní správy ČR – pronájem dop. prostředku včetně phm

Informace Celní správy ČR - pronájem dop. prostředku včetně phm

Pronájem dopravních prostředků a zvláštních dopravních prostředků s pohonnými hmotami, kdy pronajímatel pohonné hmoty vyúčtuje samostatně.

Informace Celní správy ČR – nákup phm pro jiný účel něž pohon moturu

Informace Celní správy ČR - nákup phm pro jiný účel něž pohon moturu

Prodej pohonné hmoty pro jiné účely než pohon motoru vozidla nebo zvláštního vozidla ve vztahu k povinnosti registrace distribuce pohonných hmot

Informace Celní správy ČR – provozovatel daňového skladu jako distributor phm

Informace Celní správy ČR - provozovatel daňového skladu jako distributor phm

Prodej pohonných hmot provozovatelem daňového skladu v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu

Informace Celní správy ČR – prodej odpadního oleje

Informace Celní správy ČR - prodej odpadního oleje

Prodej znečištěných pohonných hmot, případné jiné nakládání s nimi ve vztahu k povinnosti registrace distribuce PHM

Informace Celní správy ČR – plnění PB lahví plynem může být distribuce phm

Informace Celní správy ČR - plnění PB lahví plynem může být distribuce phm

Prodej zkapalněných ropných plynů do mobilních tlakových nádob určených pro pohon motorů zvláštních vozidel (např. vysokozdvižných vozíků)

Informace Celní správy ČR – přefakturace phm ze „společné“ faktury

Informace Celní správy ČR - přefakturace phm ze "společné" faktury

Odběr pohonných hmot z čerpací stanice na karty, fakturace „vydavateli“ karet a následná přefakturace skutečným spotřebitelům pohonné hmoty

Informace Celní správy ČR – dodávka phm do stavebních strojů

Informace Celní správy ČR - dodávka phm do stavebních strojů

Prodej pohonných hmot z autocisterny opatřené stanoveným měřidlem jiným subjektům

Informace Celní správy ČR – mobilní čerpací stanice

Informace Celní správy ČR - mobilní čerpací stanice

Provozování mobilních cisternových vozů, uzpůsobených k maloobchodnímu prodeji (prodej PHM z cisternových vozů přímo koncovým zákazníkům) a provozování mobilních čerpacích stanic zaregistrovaných na MPO

Informace Celní správy ČR – poskytnutí kauce distributorem phm

Informace Celní správy ČR - poskytnutí kauce distributorem phm

Informace Celní správy ČR k novele zákona o pohonných hmotách – aplikace § 6i – poskytnutí kauce distributorem pohonných hmot

Celní správa ČR – základní informace pro distributory phm

Celní správa ČR - základní informace pro distributory phm

Podmínky registrace a povinnosti pro distributory vyplývající z novely zákona o phm.

Informace Celní správy ČR – prodej phm dceřiné společnosti

Informace Celní správy ČR - prodej phm dceřiné společnosti

„Neveřejná“ čerpací stanice a obchodní činnost jejich provozovatele z pohledupovinnosti registrace distributora pohonných hmot; prodej vlastní dceřiné společnosti

Informace Celní správy ČR – převoz již zaplacených phm zákazníkovi

Informace Celní správy ČR - převoz již zaplacených phm zákazníkovi

Prodej pohonné hmoty z čerpací stanice, včetně dopravy zákazníkovi z pohledu povinnosti registrace k distribuci pohonných hmot.

Informace Celní správy ČR – prodej znečištěných phm daňovému skladu

Informace Celní správy ČR - prodej znečištěných phm daňovému skladu

Znečištěné nebo nezáměrně smíšené pohonné hmoty vs. registrace distributora PHM.

Informace Celní správy ČR – distributor phm z jiného státu

Informace Celní správy ČR - distributor phm z jiného státu

Registrace dodavatele PHM z jiného členského státu nebo třetí země.

Informace Celní správy ČR – distribuce FAME jako biopaliva do phm

Informace Celní správy ČR - distribuce FAME jako biopaliva do phm

Dodavatelé FAME jako distributoři PHM.

Informace Celní správy ČR – prodej phm z vlastní/pronajaté čerpací stanice

Informace Celní správy ČR - prodej phm z vlastní/pronajaté čerpací stanice

Různé formy prodeje na/z čerpací stanice pohonných hmot – z pohledu povinnosti registrace distributora pohonných hmot a složení kauce

Informace Celní správy ČR – prodej pohonné hmoty koupené na čerpací stanici

Informace Celní správy ČR - prodej pohonné hmoty koupené na čerpací stanici

Prodej pohonné hmoty nakoupené na čerpací stanici ve vztahu k povinnosti registrace distribuce PHM

Vliv zpřísnění legislativy na trh s pohonnými hmotami

Vliv zpřísnění legislativy na trh s pohonnými hmotami

Ing. Jan Mikulec, CSc. – ČAPPO
Přínosy a rizika zavedení novely zákona o PHM pro petrolejářský průmysl, omezení působení podvodných struktur, vývoj velkoobchodní a maloobchodní distribuce pohonných hmot, nebezpečí rozvoje jiných druhů hospodářské kriminality v obchodu s motorovými palivy.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv a provozovatele čerpacích stanic

Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv a provozovatele čerpacích stanic

Ing. Ivan Indráček – SČS ČR
Dopady zavedení novely Zákona o PHM na malé distribuční firmy a čerpací stanice. Perspektivy jejich podnikání v nových podmínkách na trhu distribuce pohonných hmot.

Celá komentovaná přednáška ke shlédnutí zde.

Nejedná se o přesné znění, které bylo prezentováno veřejně!

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

Novela zákona o pohonných hmotách

Novela zákona o pohonných hmotách

Ing. Jitka Danielová – GŘC
Atributy zavedení nové legislativy do praxe (podmínky zápisu obchodníků do Registru distributorů PH, kontrolní mechanismy, sankce). Trendy ve vývoji daňových úniků SPD, možnosti prevence a jejich eliminace.

Prezentace zazněla na PetrolSummitu 2013 a byla zde umístěna se souhlasem pořadatele.

TZ SCS k nalezu US ve veci kauci

TZ SCS k nalezu US ve veci kauci

Ústavní soud rozhodl, že celoplošné dvacetimilionové kauce pro distributory jsou protiústavní a nařídil, že do 30.6.2015 musí být změněny.

TZ SCS k navrhu zavest kauce pro distributory PHM

TZ SCS k navrhu zavest kauce pro distributory PHM

Na společné tiskové konferenci ministrů financí a průmyslu byla veřejnost seznámena se záměrem zavést celoplošné dvacetimilionové kauce pro distributory pohonných hmot. SČS považuje takový krok, který postihuje celý trh a necílí pouze na podvodníky za špatný.

TZ UPEI – kauce nejsou resenim

TZ UPEI - kauce nejsou resenim

UPEI ve své tiskové zprávě konstatuje, že opatření, která jsou mířená proti podvodům ale zároveň omezují podnikání malých a středních podniků jsou špatnou cestou

TZ UPEI ke kaucim, CZ verze

TZ UPEI ke kaucim, CZ verze

Překlad tiskové zprávy UPEI ke kaucím pro distributory PHM připravovaným v České republice

TZ SČS – Odmítáme zavedení dvacetimilionových kaucí pro distributory

TZ SČS - Odmítáme zavedení dvacetimilionových kaucí pro distributory

Tisková zpráva vydaná v souvislosti s tiskovou konferencí SČS na které byly prezentovány souvislosti kaucí, využití obdobného přístupu v EU, nesmyslnost celoplošných kaucí….

TZ SCS – QRM schvalen

TZ SCS - QRM schvalen

V Úředním věstníku EU byla dne 26.07.2015 pod číslem L201/5 zveřejněna novela direktivy o DPH (2066/116/ES), která zavádí jednoduchou možnost podat žádost o výjimku pro zavedení reverse-charge

TZ SČS – k projednávání kaucí v Poslanecké sněmovně

TZ SČS - k projednávání kaucí v Poslanecké sněmovně

Novela zákona o PHM zavádějící jednotné 20timilionové kauce pro distributory PHM se bude projednávat na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny. SČS informuje o řadě dezinterpretací, které dosud v souvislosti s kaucemi zazněly

TZ SCS k obsahu jednani o kaucich ve snemovne

TZ SCS k obsahu jednani o kaucich ve snemovne

Ministři financí a průmyslu přednesli v Poslanecké sněmovně v souvislosti s projednáváním kaucí řadu nepravd

TZ SCS – k jednani vlady o kaucich

TZ SCS - k jednani vlady o kaucich

SČS vyslovuje zklamání z toho, že Vláda nevzala v úvahu připomínky odborné veřejnosti zastupující menší distributory, Úřadu pro hospodářskou soutěž, Hospodářské komory a dalších a zavedení kaucí podpořila

SCS – otevreny dopis tvurcum novely zakona o PHM – kauce

SCS - otevreny dopis tvurcum novely zakona o PHM - kauce

SČS podporuje přijetí novely, ale žádá v návrhu provést řadu funkčních oi parametrických úprav

TZ SČS – dopis_president_kauce

TZ SČS - dopis_president_kauce

SČS zaslalo prezidentovi ČR dopis, ve kterém ho žádá, aby vetoval zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot

Kalendář událostí

Posts not found