Banner-light
Archiv hlavních oblastí zájmu

Jste v archivu „hlavních oblastí zájmu“. Sem jsou odkládány aktivity, které již nejsou aktuální.

 

Nalez Ustavniho soudu

Nalez Ustavniho soudu

Žádný komentář

Záznam z třetího čtení novely zákona o pohonných hmotách

Záznam z třetího čtení novely zákona o pohonných hmotách

Žádný komentář

Záznam z druhého čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách

Záznam z druhého čtení novely zákona 311 o pohonných hmotách

Žádný komentář

Záznamy z jednání pléna Senátu

Záznamy z jednání pléna Senátu

Žádný komentář

Jednání Hospodářského výboru o novele zákona 311

Jednání Hospodářského výboru o novele zákona 311

Žádný komentář

Tisková zpráva ODS k novele zákona o PHM

Tisková zpráva ODS k novele zákona o PHM

Žádný komentář

První čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o PHM – přepis řeci poslanců Kubaty a Urbana

První čtení tisku 883 – novely zákona 311/2006 o PHM – přepis řeci poslanců Kubaty a Urbana

Žádný komentář

Stanovisko HK ČR k novele zákona o PHM

Stanovisko HK ČR k novele zákona o PHM

Žádný komentář

Senátní tisk 120 (novela zákona o PHM)

Senátní tisk 120 (novela zákona o PHM)

Žádný komentář

Seminář Hospodářského výboru k zákonu 311 – záznam přednášek

Seminář Hospodářského výboru k zákonu 311 – záznam přednášek

Žádný komentář

Seminář Hospodářského výboru k zákonu 311 – záznam diskuze

Seminář Hospodářského výboru k zákonu 311 – záznam diskuze

Žádný komentář

Audiozáznam z jednání Hospodářského výboru – hlasování

Audiozáznam z jednání Hospodářského výboru – hlasování

Žádný komentář

Tiskové prohlášení HK ČR – Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Tiskové prohlášení HK ČR – Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Žádný komentář

Tisková zpráva AMSP ČR – Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM

Tisková zpráva AMSP ČR – Zavedení celoplošných kaucí pro distributory PHM

Žádný komentář

Dopis ČAPPO poslancům o novele zákona o PHM

Dopis ČAPPO poslancům o novele zákona o PHM

Žádný komentář

Odpověď GŘC – výklad novely zákona o pohonných hmotách

Odpověď GŘC – výklad novely zákona o pohonných hmotách

Žádný komentář

Odpověď MPO – výklad novely zákona o pohonných hmotách

Odpověď MPO – výklad novely zákona o pohonných hmotách

Žádný komentář

MPO k návrhům SČS – výklad novely zákona o PHM

MPO k návrhům SČS – výklad novely zákona o PHM

Žádný komentář

Zrušení registrace neaktivních distributorů – odpověď GŘC

Zrušení registrace neaktivních distributorů – odpověď GŘC

Žádný komentář

Možnost složení kauce prostřednictvím několika bankovních garancí – odpověď GŘC

Možnost složení kauce prostřednictvím několika bankovních garancí – odpověď GŘC

Žádný komentář

Nabídka spolupráce pro distributory při zajišťování kaucí

Nabídka spolupráce pro distributory při zajišťování kaucí

Žádný komentář

Dotaz SČS na GFŘ – zrušení registrace u neaktivních distributorů

Dotaz SČS na GFŘ – zrušení registrace u neaktivních distributorů

Žádný komentář

Žádost SČS na GFŘ – úprava výkladu k zákonu 311

Žádost SČS na GFŘ – úprava výkladu k zákonu 311

Žádný komentář

Urgence reverse charge

Urgence reverse charge

Žádný komentář

Dopis SČS – prosba o urychlení projednání ústavní stížnosti – kauce

Dopis SČS – prosba o urychlení projednání ústavní stížnosti – kauce

Žádný komentář

Návrh SČS – výklad novely zákona o PHM

Návrh SČS – výklad novely zákona o PHM

Žádný komentář

Možnost složení kauce prostřednictvím několika bankovních garancí – dotaz SČS

Možnost složení kauce prostřednictvím několika bankovních garancí – dotaz SČS

Žádný komentář

Dotaz SČS na výklad novely zákona o pohonných hmotách

Dotaz SČS na výklad novely zákona o pohonných hmotách

Žádný komentář

Žádost SČS o podporu rozeslaná senátorům

Žádost SČS o podporu rozeslaná senátorům

Žádný komentář

Dopis SČS tvůrcům zákona o PHM – Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Dopis SČS tvůrcům zákona o PHM – Nesouhlas s výší kauce pro distributory PHM

Žádný komentář

Poznámky k dokumentu vlády pro Ústavní soud (kauce)

Poznámky k dokumentu vlády pro Ústavní soud (kauce)

Žádný komentář

Požadavky SČS na změny zákona o PHM („velká“ novela 2014)

Požadavky SČS na změny zákona o PHM („velká“ novela 2014)

Žádný komentář

Zpráva z jednání v Talinu

Zpráva z jednání v Talinu

Žádný komentář

Stručný přehled návrhů SČS na úpravy zákona 311

Stručný přehled návrhů SČS na úpravy zákona 311

Žádný komentář

Připomínky SČS k novele zákona o PHM

Připomínky SČS k novele zákona o PHM

Žádný komentář

Shrnutí opatření mířící k omezení daňových úniků

Shrnutí opatření mířící k omezení daňových úniků

Žádný komentář

Shrnutí Novely zákona o pohonných hmotách

Shrnutí Novely zákona o pohonných hmotách

Žádný komentář

Dopad novely zákona 311 na trh s PHM v ČR – autor MPO, revize SČS

Dopad novely zákona 311 na trh s PHM v ČR – autor MPO, revize SČS

Žádný komentář

Analýza dopadu novely zákon o PHM na trh – autor MFČR, revize SČS

Analýza dopadu novely zákon o PHM na trh – autor MFČR, revize SČS

Žádný komentář

MPO – otázky a odpovědi k distribuci PHM – aktualizace

MPO – otázky a odpovědi k distribuci PHM – aktualizace

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – Povinnost registrace zahraničního subjektu jako distributora PHM

Informace Celní správy ČR – Povinnost registrace zahraničního subjektu jako distributora PHM

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – tankovací karty spolu s pronájmem a servisem vozidel

Informace Celní správy ČR – tankovací karty spolu s pronájmem a servisem vozidel

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – prodej mobilních tlakových nádob

Informace Celní správy ČR – prodej mobilních tlakových nádob

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – Bencalor u zákazníka

Informace Celní správy ČR – Bencalor u zákazníka

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – přeprodej MEŘO jako biopaliva do phm

Informace Celní správy ČR – přeprodej MEŘO jako biopaliva do phm

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – plnění tlakových nádob na čerpací stanici

Informace Celní správy ČR – plnění tlakových nádob na čerpací stanici

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – povinné přílohy k přihlášce distributora PHM

Informace Celní správy ČR – povinné přílohy k přihlášce distributora PHM

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – pronájem dop. prostředku včetně phm

Informace Celní správy ČR – pronájem dop. prostředku včetně phm

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – nákup phm pro jiný účel něž pohon moturu

Informace Celní správy ČR – nákup phm pro jiný účel něž pohon moturu

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – provozovatel daňového skladu jako distributor phm

Informace Celní správy ČR – provozovatel daňového skladu jako distributor phm

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – prodej odpadního oleje

Informace Celní správy ČR – prodej odpadního oleje

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – plnění PB lahví plynem může být distribuce phm

Informace Celní správy ČR – plnění PB lahví plynem může být distribuce phm

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – přefakturace phm ze „společné“ faktury

Informace Celní správy ČR – přefakturace phm ze „společné“ faktury

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – dodávka phm do stavebních strojů

Informace Celní správy ČR – dodávka phm do stavebních strojů

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – mobilní čerpací stanice

Informace Celní správy ČR – mobilní čerpací stanice

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – poskytnutí kauce distributorem phm

Informace Celní správy ČR – poskytnutí kauce distributorem phm

Žádný komentář

Celní správa ČR – základní informace pro distributory phm

Celní správa ČR – základní informace pro distributory phm

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – prodej phm dceřiné společnosti

Informace Celní správy ČR – prodej phm dceřiné společnosti

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – převoz již zaplacených phm zákazníkovi

Informace Celní správy ČR – převoz již zaplacených phm zákazníkovi

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – prodej znečištěných phm daňovému skladu

Informace Celní správy ČR – prodej znečištěných phm daňovému skladu

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – distributor phm z jiného státu

Informace Celní správy ČR – distributor phm z jiného státu

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – distribuce FAME jako biopaliva do phm

Informace Celní správy ČR – distribuce FAME jako biopaliva do phm

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – prodej phm z vlastní/pronajaté čerpací stanice

Informace Celní správy ČR – prodej phm z vlastní/pronajaté čerpací stanice

Žádný komentář

Informace Celní správy ČR – prodej pohonné hmoty koupené na čerpací stanici

Informace Celní správy ČR – prodej pohonné hmoty koupené na čerpací stanici

Žádný komentář

Vliv zpřísnění legislativy na trh s pohonnými hmotami

Vliv zpřísnění legislativy na trh s pohonnými hmotami

Žádný komentář

Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv a provozovatele čerpacích stanic

Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv a provozovatele čerpacích stanic

Žádný komentář

Novela zákona o pohonných hmotách

Novela zákona o pohonných hmotách

Žádný komentář

TZ SCS k nalezu US ve veci kauci

TZ SČS – SČS vitá rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byly jednotné dvacetimilionové kauce pro distributory prohlášeny za protiústavní

Žádný komentář

TZ SCS k navrhu zavest kauce pro distributory PHM

TZ SČS – k návrhu na zavedení celoplošných kucí pro distributory pohonných hmot

Žádný komentář

TZ UPEI – kauce nejsou resenim

TZ UPEI – kauce jsou jako forma obrany proti daňovým únikům nepřijatelné

Žádný komentář

TZ UPEI ke kaucim, CZ verze

TZ UPEI ke kaucím, CZ verze

Žádný komentář

TZ SČS – Odmítáme zavedení dvacetimilionových kaucí pro distributory

TZ SČS – Odmítáme zavedení dvacetimilionových kaucí pro distributory

Žádný komentář

TZ SCS – QRM schvalen

TZ SČS – Mechanismus rychlé reakce (QRM) schválen- kauce pro distributory nejsou nezbytné!

Žádný komentář

TZ SČS – k projednávání kaucí v Poslanecké sněmovně

TZ SČS – k projednávání kaucí v Poslanecké sněmovně

Žádný komentář

TZ SCS k obsahu jednani o kaucich ve snemovne

TZ SČS k průběhu jednání plána PSP ke kaucím

Žádný komentář

TZ SCS – k jednani vlady o kaucich

TZ SČS – k jednání vlády o zavedení kaucí pro distributory PHM

Žádný komentář

SCS – otevreny dopis tvurcum novely zakona o PHM – kauce

Otevřený dopis tvůrcům novely zákona o PHM, která má zavést kauce pro distributory

Žádný komentář

TZ SČS – dopis_president_kauce

TZ SČS – dopis prezidentovi v souvislosti se zaváděním kaucí pro distributory

Žádný komentář